אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים שעברו התקף לב במסגרת תאונת עבודה...
הכל על התקף לב שהתרחש במסגרת תאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

זכויותיך כנפגע תאונת עבודה עקב התקף לב

עברת התקף לב במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שהנך זכאי להכרה כנפגע תאונת עבודה ומגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בשל כך. במידה וההתקף פגע באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך, המדינה מזכה אותך בהטבות שמטרתן לאפשר לך לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה ובפרט החזרים ממס הכנסה.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין התקף הלב ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

מה צריך לעשות עכשיו?

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי / עקב עבודתו אצל מעסיק / מטעמו, או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי / עקב עיסוקו במשלח ידו.

מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.

כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.

כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.

כדי שהתקף לב, הידוע גם כאוטם שריר הלב או כל אירוע לבבי אחר, יוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, על העובד להוכיח קיומם של שלושה תנאים:

1. קיים מאמץ פיזי חריג או עקב אירוע חריג שאירע במסגרת עבודתו, אשר אינו קורה בדרך כלל ואינו מתאים לאופי העבודה וזאת להבדיל ממתח מתמשך.

חריגות האירוע שלכאורה היוו טריגר לפרוץ התקף הלב נבחנת באופן סובייקטיבי לגבי כל אדם ואדם, אך על הנפגע מוטלת החובה להביא ראיות אובייקטיביות התומכות בקיומו של האירוע החריג ובעוצמתו.

בפסיקה קיימות דוגמאות שונות למקרים שהוגדרו מאמץ מיוחד או אירוע חריג, כגון עומס עבודה חריג בסמוך למועד התקף הלב, ויכוח קולני עם לקוח או חבר לעבודה, פיטורים דרמתיים, האשמות קשות וביקורת מצד הממונה על העובד ועוד.

עם זאת חשוב להדגיש כי עומס ולחץ עבודה מתמשך וקבוע אינו נחשב כאירוע חריג או מאמץ מיוחד, מאחר שטבע הדברים המדובר במצב ממושך, שגרתי וקבוע, להבדיל מאירוע חריג או מיוחד.

2. קיים קשר סיבתי רפואי בין התקף הלב והאירוע החריג. לא תמיד קל להצביע על קשר סיבתי לעבודה שכן מדובר לא פעם בגורם שאינו נראה לעין. גם לסמיכות הזמנים בין האירוע החריג לבין המועד בו הופיע התקף הלב יש משקל בקביעת הקשר הסיבתי.

עם זאת, התקף הלב איננו חייב להתרחש במהלך שעות העבודה בפועל והוא יכול להתרחש גם בסמיכות לאחר מכן.

3. השפעתו של האירוע החריג שהיה בעבודה על קרות התקף לב לא פחותה מאשר ההשפעה של גורמי סיכון אחרים שישנם, אם וכלל שישנם כאלה.

מדובר בגורמי סיכון כגון עישון, יתר לחץ דם, היסטוריה משפחתית של מחלות לב וכדומה.
בראש ובראשונה, במידה והוכרת כמי שעבר התקף לב בשל תאונת עבודה, חשוב שתדע שמגיע לך לקבל החזרי מס ממס הכנסה ובכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, פטור ממס הכנסה.

מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין התקף לב במסגרת עבודה

במסגרת הליך ב"ל 12235-05-12 נ' המוסד לביטוח לאומי, אשר התנהל בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, נדונה תביעה של עובד כלפי המוסד לביטוח לאומי, להכרה בהתקף לב שאירע לו כתאונת עבודה.

תיק זה עסק בעובד ששימש כמנהל התפעול של המגדלים בסר 1 ובסר 2 ברמת גן. במסגרת תפקידו העובד היה אחראי לדאוג לניהולם ותפקודם השוטף של הבניינים וכן לפיקוח על ניקיון הבניינים, אשר ביצועם הופקד בידיו של קבלן עבודות ניקיון.

ביום האירוע התקשר קבלן הניקיון לעובד ודרש לקבל לאלתר את התשלום בגין חובות בסך מאות אלפי שקלים שהצטברו במשך תקופה ארוכה בגין שירותי ניקיון אותם הוא מספק לבניינים.

העובד השיב לקבלן הניקיון כי החוב ידוע וברור שישולם, אך קיימים קשיים לגבי תשלומו וכי הוא פועל לשם שחרור כספים לטובתו.

קבלן הניקיון הגיב בכעס ואיים כי יפסיק לאלתר את ביצוע עבודות הניקיון בבניינים, תוך דרישה שהחוב ישולם לו לאלתר.

העובד, שנבהל מאוד מאיומו של קבלן הניקיון וחשש שהדבר יהווה מכת מוות לעבודתו, ניסה להרגיע את קבלן הניקיון.

אבל, ככל שהעובד ניסה להרגיע את הקבלן, כך גברו גם צעקותיו של הקבלן, עד שגם העובד התפרץ ואמר לו שלא יסבול איום שכזה על פרנסתו וכי אם האיום ימומש, אז ההתקשרות עמו תופסק לעולם ועד. אולם להפתעתו, קבלן הניקיון לא נסוג מדבריו ואף חזר על איומו.

חילופי הדברים בין השניים המשיכו בצעקות ובכעס רב, כאשר תוך כדי השיחה החל העובד להרגיש תשוש, כי מדובר באיום ממשי ומיידי וכי הסיטואציה סוגרת עליו.

בסופו של דבר סוכם ביניהם שעובדי הניקיון ימשיכו בעבודתם. בתום השיחה חש העובד חולשה ותשישות והתקשה לשוב לעבודתו.

כאשר הבין שאינו מסוגל להמשיך לעבוד, עזב העובד כעבור זמן מה את מקום העבודה ונסע לביתו לנוח, בתקווה שהרגשתו הרעה תחלוף.

אבל, גם לאחר שהייה של יומיים בביתו, תחושתו הקשה ותשישותו של העובד לא חלפו.

לפיכך פנה העובד לקופת חולים ונבדק על ידי רופאת המשפחה. בבדיקות שנערכו לעובד לא נמצא דבר והוא התבקש לשוב למחרת למוקד למעקב.

למחרת הגיע העובד למוקד כשעודנו סובל מתשישות וחולשה. בבדיקת אקו לב שבוצעה לו, נמצא כי עבר התקף לב חריף 4 ימים קודם לכן וכי הוא סובל מהיצרות קשה של העורקים.

עקב כך עובד פונה מיידית לבית החולים, שם עבר צנתור באופן בהול.

חוות הדעת הרפואית של מומחה מטעם העובד, ציינה כי הוא סובל ממספר גורמי סיכון לחלות במחלת לב איסכמית:

סכרת מטופלת באינסולין, סיפור משפחתי של מחלת לב איסכמית, הואיל ואביו נפטר מאוטם בגיל 50, היפרליפדמיה שמטופלת בסימבסטטין ויתר לחץ דם שהתגלה לאחרונה ולא מטופל.

עוד ציינה חוות הדעת, כי אצל אחוזים גבוהים בקרב חולי סכרת, התקף לב מלווה בסימפטומים לא קלאסיים ובעיקר בתחושה של תשישות וחולשה.

המומחה שמונה על ידי בית המשפט קבע, בין היתר, את הממצאים הבאים:
העובד לקה באוטם חד בשריר הלב וזאת בהתבסס על ממצאי האק"ג, אקו לב, הצנתור ובדיקות הדם.
העובד היה מעורב בויכוח טלפוני קשה בעבודתו. לאחר הויכוח החל העובד לסבול מתעוקת חזה בלתי יציבה, אשר בהעדר טיפול התפתחה לאוטם חד בשריר הלב.
לא ניתן לומר מתי בדיוק אירע האוטם, אך בדיקת הדם שנערכה לעובד בבית החולים 4 ימים לאחר הוויכוח מעידה שהוא אירע בסמוך למועד ביצוע בדיקת הדם.
קיים קשר סיבתי בין הויכוח הטלפוני שהיה לעובד בעבודתו לאירוע הלבבי שעבר. הויכוח גרם לעובד לדחק נפשי קיצוני, אשר מהווה אירוע חריג בעבודה.
בלהט הוויכוח, החל העובד לחוש חולשה ותשישות, שהייתה תחילתה של תסמונת הכלילית החדה שהחלה ביום בו התרחש הוויכוח ואשר הסתיימה באבחנה ברורה של אוטם 4 ימים לאחר מכן.

סמיכות הזמנים ההדוקה בין הויכוח ומצב הדחק הנפשי שנגרם לו לעובד בעקבותיו, לבין התמונה הקלינית שהתפתחה מיד בעקבותיו, תומכים בהנחה שהתסמונת הכלילית החדה שהחלה כתעוקת חזה בלתי יציבה ואשר הסתיימה באוטם חד, נגרמה כתוצאה מהאירוע החריג בעבודת העובד.

לפיכך ניתן לקבוע כי קיים קשר סיבתי בין האירוע בעבודה לבין האוטם שאובחן 4 ימים לאחר מכן וזאת בסבירות העולה על 50%.

לא ניתן לומר שהשפעת הוויכוח בעבודה על בוא האוטם במועד שבא, הייתה פחותה בהרבה ממצבו הרפואי או מהשפעת גורמי הסיכון, אלא להיפך.

לוויכוח בעבודה היה חלק נכבד בהתפתחות האוטם במועד שאירע. אלמלא הויכוח, ייתכן שהאוטם היה נדחה למועד מאוחר יותר או שלא היה מופיע כלל.

בית המשפט קיבל את חוות דעתו של המומחה מטעמו וזאת לאור ההלכה לפיה ככלל, בית המשפט מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו על ידי המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליהן ולא יסטה מקביעותיהן, אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן.

שכן, האובייקטיביות של המומחה מטעם בית המשפט גדולה יותר ומובטחת במידה מרבית מעצם העובדה כי אין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל את שכרו מידי בעל הדין.

במקרה זה, מדובר בחוות דעת ברורה, מנומקת ומבוססת ולכן לא נמצאה כל הצדקה לשלול את האמור בה או לסטות ממנה.

בהתאם לכך קבע בית המשפט כי התקף הלב בו לקה העובד במהלך עבודתו, יוכר כתאונת עבודה.
קרא ותדע: הזכויות המגיעות לחולי לב.

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות לאנשים שעברו התקף לב במסגרת תאונת עבודה וכדי לקבל החזר מס, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 28/03/2017 16:10  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!