אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים בעלי אחוזי נכות שזקוקים לתו נכה...
כל מה שחשוב לדעת על תו נכה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

קבלת תו נכה וההטבות שתקבל בזכותו

סובל מנכות כלשהי? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין הנכות וייתכן ומגיע לך לקבל גם תו נכה.
על מנת לקבל תו נכה יש להגיש בקשה ביחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה שבמשרד התחבורה ולצרף לה מסמכים רפואיים, אישורי עבודה וטפסים נוספים, שיוכיחו את זכאותך לקבלת תו נכה.
רוצה לדעת מה צריך לעשות כדי לקבל תו נכה ובמה הוא יכול לסייע לך?

למה אני זכאי?

תו נכה - מה זה אומר?
תו נכה או תג נכה, הינו תו אשר ניתן לנכים מסוימים המתקשים בניידותם, בהתאם לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 ואשר מקנה להם זכויות מסוימות, בעיקר בנושא החניה.
קיימים מספר סוגים של תו נכה:
 • תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים, לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.
 • תג עם סמל משולש ירוק, לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים.
 • על שני התגים הללו מסומנת כלנית, לנכי צה"ל.
אילו נכים שזכאים לקבל תו נכה?
 1. בעל תעודת עיוור/לקוי ראיה מטעם משרד הרווחה.
 2. נכה בעל לפחות 60% נכות רפואית ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 3. נכה שמוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
 4. נכה שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 5. הורים לילד נכה שעומד בתנאים לקבלת תג נכה.
 6. מוגבלי ניידות בכל הגילאים.
 7. נכה של משרד הביטחון.
 8. נפגעי פעולות איבה.
הזכויות שמקנה תו הנכה
1. חניה במקומות חניה המיועדים לנכים.
2. חניה במקומות שהחניה בהם אסורה, אך זאת בכפוף לארבעת התנאים הבאים:
 • אין בסמוך למקום החניה מקום חניה מוסדר לנכים או שמקום החניה המוסדר לא היה פנוי בזמן החניה.
 • אין בסמוך למקום החניה מקום שבו החניה מותרת או שהמקום בו החניה הייתה מותרת לא היה פנוי בזמן החניה.
 • החניה לא מסכנת עוברי דרך ולא מונעת מעבר חופשי של הולכי רגל, עגלות ילדים או עגלות נכים.
 • החניה לא גורמת הפרעה ממשית לתנועה.
3. פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, במידה והגישה היחידה למקום הציבורי היא דרך החניה במקום זה.
4. חניה בסימון כחול לבן ללא תשלום. מאחר שבכל רשות מקומית התקנות שונות בעניין זה, יש לבדוק את תנאי הזכאות מול הרשות הרלוונטית שמבקשים לחנות בה.
5. נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית .
אופן השימוש בתו נכה
השימוש בתג נכה מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב וזאת בין כנהג ובין כנוסע. מי שעושה שימוש בתג הנכה באופן לא מורשה צפוי לקנס כבד, של עד 13,000 ₪
תוקף התו ניתן לשנתיים או לצמיתות, שאז תוקפו הינו ל-8 שנים. יש לחדש את תוקף התו לשנתיים באמצעות ביצוע הליך הבקשה לקבלת התג מחדש. התו לצמיתות מתוקף על ידי משרד הרישוי אוטומטית מספר שבועות לפני פקיעתו ונשלח לבית הנכה וזאת ללא כל צורך בנקיטת הליך לחידושו.
ככלל, תג הנכה מוקנה לרכב מזכה אחד בלבד. רכב מזכה הינו "רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע", כאמור בסעיף 1 לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993.
עם זאת, במידה ויוכח שישנם שני רכבים המשמשים להסעת הנכה דרך קבע, ניתן לקבל תג עבור שני הרכבים ובמקרה כזה יש להגיש גם בקשה לפטור מתשלום אגרה עבור אחד מכלי הרכב וזאת בנוסף לבקשה לקבלת התג.
בעבר תג הנכה הונפק על גבי דף נייר, דבר שהקל לא פעם על זיופו. אבל, החל משנת 2009 ואילך התג מונפק על גבי כרטיס קשיח אשר כולל הגנות רבות מפני זיופו ומאז ניתן להשתמש אך ורק בו.
את התג יש להצמיד מצידו השמאלי הפנימי של חלון קדמת הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
אופן קבלת תו נכה
את הבקשה לקבלת תו נכה יש להגיש ביחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה שבמשרד התחבורה. התג יישלח בדואר ואין צורך לגשת למשרד הרישוי לשם כך.
ניתן להגיש את הבקשה ליחידה זו באמצעות הדואר, לכתובת ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 או בפקס 03-5027686 או באמצעות אתר האינטרנט של משרד התחבורה.
לצורך קבלת התג, יש להגיש את כל המסמכים הבאים:
1. טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי.
2. צילום תעודת זהות + ספח.
3. צילום רישיונות רכב.
4. מכתב בחתימתו של הנכה המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג, עד שני כלי רכב.
5. מסמכים המתייחסים לקשיי הניידות אשר עונים על תנאי הזכאות לקבלת התו:
(א) מוגבל ניידות - אישור מאת משרד הבריאות, בתנאי שנבדק בניידות וגילו עד 67, שהינו נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות או שדרגת נכותו מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו.
במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים, אין לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן. על מטופלים בהמודיאליזה כרונית להמציא אישור ממכון דיאליזה.
(ב) נפגע פעולות איבה - אישור מטעם אגף נפגעי פעולות איבה של ביטוח לאומי, שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
(ג) עיוור - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
(ד) נכה צה"ל - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
6. אם מבקש תו החניה אינו בעל הרכב:
(א) הרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל - יש להציג תעודת זהות כולל פסח כדי להוכיח קרבה משפחתית.
(ב) הרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג לחיים - על שניהם להמציא תצהירים חתומים על ידי עורך דין שהרכב משמש את מבקש התו.
(ג) הרכב רשום על שם חברה - יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע.
(ד) הרכב רשום על חברות השכרה/ליסינג - יש להמציא הסכם שכירות.
משך הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה אורך עד 90 ימים מיום הגעת הבקשה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות.
מומלץ להתעדכן על מצב הטיפול בבקשה לאחר 3 שבועות מהגשתה על ידי המענה האנושי במרכז המידע הארצי: 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר 5678*
המוקד פועל בימים א'-ה' משעה 07:00 בבוקר עד 20:00, בימי ו' וערבי חג מהשעה 07:00 בבוקר עד 13:00.
במקרה של דחיית הבקשה, ניתן לערער על כך לאחר 90 ימים מיום מתן ההחלטה. ניתן לערער פעם שנייה על החלטת הוועדה על אי זכאות לתג, רק לאחר שעברה שנה מיום מתן ההחלטה האחרונה.

לקריאה נוספת על קבלת מעמד נכה נזקק

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך קבלת תו נכה יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כמי שזכאי לתו נכה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 12/02/2017 15:45  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!