אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצועי לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על הזכויות של נפגעי תאונות עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מידע לנפגעי תאונות עבודה

עברת תאונת עבודה כשכיר או כעצמאי? חשוב שתדע שמגיעים לך זכויות רפואיות ופיצויים בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי וביכולתך להשתכר.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות מגיעות לך ומה אתה צריך לעשות בפועל כדי לקבל אותן?

מה צריך לעשות עכשיו?

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
לדוגמא, פועל שנכווה מחומר לוהט במהלך תהליך הייצור במפעל בו הוא עובד או טפסן שמועד ונופל מפיגום במהלך עבודתו באתר הבניה ושובר את רגלו.
ההגדרה הקלאסית של תאונת עבודה הורחבה כך שהיא כוללת גם תאונת דרכים שאירעה לעובד במהלך נסיעתו בזמן עבודתו, בין אם הוא היה אמור להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא חזר ממקום עבודתו ובין אם מדובר בעובד שכיר אשר נשלח על ידי מעסיקו כדי לבצע עבודה במסגרת אחריותו או עיסוקו.
בנוסף, אימצה הפסיקה בארץ את דוקטרינת המיקרוטראומה, כחלק מסיווג הפגיעות המהוות תאונת עבודה.
מדובר במצב בו העובד ניזוק כתוצאה ממספר פגיעות זעירות, אשר כל אחת מהן בנפרד גרמה לנזק זעיר יחסית, אך הצטברותן של כל הפגיעות יחדיו גרמה לנזק ממשי. זאת, להבדיל ממצב בו העובד ניזוק באופן ממשי עקב תאונה אחת בלבד.
רוב התביעות בגין תאונות עבודה הינן תביעות עקב נזק פיזי שנגרם לעובד, אולם הפסיקה גם הכירה באפשרות להגיש תביעה בגין תאונות עבודה עקב נזק נפשי שנגרם לעובד וזאת במידה והוא נגרם עקב אירוע חריג או מאמץ מיוחד במסגרת העבודה.
תאונת העבודה עשויה לזכות את העובד בקבלת קצבאות מסוימות המיועדות לנפגעי עבודה מטעם הביטוח הלאומי.
בנוסף, ניתן להגיש בגינה תביעה כנגד המעסיק של העובד וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק וכן תביעה במסגרת פוליסת תאונות אישיות, במידה והעובד מבוטח באופן פרטי במסגרת פוליסות תאונות אישיות, פוליסות נכות ואובדן כושר עבודה או פוליסות קבוצתיות מטעם מקום עבודתו.
כדי שתאונה תוכר כתאונת עבודה יש להוכיח שהתאונה התרחשה בזמן העבודה ושהיא נגרמה עקב העבודה עצמה, כאשר יש לזכור שזמן העבודה מתחיל כאשר העובד יוצא מביתו למקום העבודה ועד שהוא חוזר אליו ממקום העבודה.
בנוסף, יש להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין התאונה לנזק שנגרם לעובד. בהקשר זה יש לזכור כי סעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי קובע חזקת סיבתיות, אם כי לטובת עובד שכיר בלבד, אשר קובעת כי כאשר תאונה התרחשה במהלך העבודה, חזקה עליה שמדובר בתאונת עבודה.
מי שנפגע עקב תאונת עבודה יכונה נפגע עבודה, בדומה לנפגע עקב מחלת מקצוע. ההבדל בין תאונת עבודה למחלת מקצוע מתבטא בכך שבעוד שתאונת עבודה הינה פגיעה חד פעמית עקב העבודה, מחלת המקצוע מתרחשת במשך תקופת זמן עקב חשיפה ממשוכת לתנאי עבודה מזיקים.
הקצבאות להן אתה זכאי מהמוסד לביטוח לאומי:
(א) דמי פגיעה: בתחילה הביטוח הלאומי משלם לנפגע העבודה דמי פגיעה וזאת במשך התקופה שבמהלכה הוא אינו מסוגל לעבוד ועד ל-90 ימים, שלושה חודשים.
הקצבה משולמת לנפגע בתנאי שהוא אינו מסוגל לעבוד עקב תאונת העבודה וזאת לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת.
בנוסף, על הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת אי כושר אשר נערכה לפי חוק הביטוח הלאומי ואשר נחתמה על ידי רופא.
גובהם של דמי הפגיעה הוא 75% מן השכר היומי של הנפגע, אשר מחושב על פי השכר בשלושת החודשים האחרונים לפני התאונה חלקי 90 ימים. השכר הקובע לעניין זה הינו השכר ממנו הפריש המעביד מס לביטוח לאומי והוא אינו כולל רכיבים נוספים מהם לא מנוכה מס.
בתום תקופת שלושת החודשים, לא יהיה הנפגע זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה, אולם אם נותרה לו נכות עקב תאונת העבודה, יתכן והוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה, כמפורט להלן.
(ב) גמלת נכות מעבודה: נפגע עבודה שנותרה לו נכות כלשהי עקב תאונת עבודה שאירעה לו, זכאי לקבל, לאחר תשלום דמי הפגיעה, גם גמלת נכות מעבודה בהתאם לאחוזי הנכות הקבועים שנקבעו לו.
במידה והנכות עומדת על 19%-9%, ישולם לו מענק חד פעמי ובמידה והנכות עומדת על 20% ומעלה, תשולם לו קצבה חודשית.
כאשר נפגע העבודה יגיע לגיל אשר מקנה לו זכאות לקצבת זקנה, הוא יוכל לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה, כאשר בחירה בקבלת קצבת הזקנה, תזכה אותו בנוסף גם בקבלת מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.
לשם קבלת גמלת הנכות מעבודה על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו. יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד תאונת העבודה ורצוי להגישה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.
גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
(ג) טיפול רפואי בחינם: ניתן אף הוא למי שהוכר כנפגע עבודה עקב תאונת עבודה, למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מתאונת העבודה.
לשם קבלת הטיפול, על המבוטח שהינו עובד שכיר לפנות לקופת חולים עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי, המכונה טופס ב.ל. 250. מבוטח שהינו עובד עצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים, המכונה טופס ב.ל. 283.
סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.
יובהר כי במקרה של תאונת עבודה, ניתנת בחדרי המיון של בתי החולים עזרה ראשונה דחופה ללא תשלום אגרת מיון וזאת גם לפני שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור לגבי הכרת המבוטח כנפגע עבודה עקב תאונת עבודה.
בנוסף, במקרה והנפגע פונה באמבולנס עקב תאונת העבודה, הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות הפינוי באמבולנס באותו יום. לשם קבלת ההחזר עבור הוצאות הפינוי, יש לפנות עם החשבונית המקורית שניתנה עבור הפינוי באמבולנס למחלקת נפגעי עבודה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
(ד) שיקום מקצועי: מבוטח אשר תאונת העבודה שחווה אינה מאפשרת לו לחזור ולעסוק בעבודתו ובמקצועו הקודמים, שהינו בעל 20% נכות רפואית לפחות ואשר זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה, יהיה זכאי לשיקום מקצועי על חשבון ביטוח לאומי.
השיקום המקצועי כולל: אבחון מקצועי, מימון מלא של לימודים, מימון מלא של נסיעות וחומרי לימוד ותשלום דמי כלכלה לתקופת הלימודים.
(ה) גמלת תלויים: במידה והמבוטח נפטר חלילה עקב תאונת עבודה, עשויים בני משפחתו להיות זכאים לקבלת גמלת תלויים, אשר תשלום להם באמצעות מענק חד פעמי או קצבה חודשית.
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הינם האלמן או האלמנה של המבוטח וילדיו, אשר עונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.

לקריאה נוספת על קבלת מעמד נכה נזקק
הגשת תביעת פיצויים בגין תאונת עבודה כנגד המעסיק
אחריות המעסיק כלפי עובדיו נובעת מכוח פקודת הבטיחות בעבודה בנוסח החדש, תש"ל 1970 ומכוח הפסיקה, אשר קבעה בשורה של פסקי דין שיחסי העובד עם המעביד מצמיחים חובת זהירות כלפיי העובד.
במסגרת האחריות המוטלת על המעסיק כלפי עובדיו, לרבות מכוח פקודת הבטיחות בעבודה בנוסח החדש, תש"ל 1970, מוטלת עליו גם החובה לנקוט בכל האמצעים והפעולות הסבירים על מנת להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה ובמסגרת תהליך העבודה.
חובה זו כוללת בתוכה גם את החובה לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע נזק גוף לעובד במהלך עבודתו וכן את החובה לפקח על עובדיו ולוודא כי הם שומרים על כללי הבטיחות במקום העבודה.
במידה והמעסיק הפר חובה זו ועקב כך נגרמה למי מעובדיו תאונת עבודה במהלך עבודתם, אז יוכל אותו עובד להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק בגין הנזק שנגרם לו עקב תאונת העבודה.
עם זאת, במידה ויסתבר כי הנזק נגרם לעובד גם בשל פעילות רשלנית וחסרת זהירות מצדו, אז יופחת מהפיצוי המגיע לעובד מצד המעסיק החלק היחסי הנגזר ממידת רשלנותו התורמת של העובד.
עוד על זכויות נפגעי תאונות עבודה בפורטל זכויות העובדים

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך קבלת הפיצויים והקצבאות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 30/01/2017 13:45  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!