אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים שעברו תאונות עבודה...
לדעת הכל על תאונת דרכים שהתרחשה במסגרת העבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

זכויותיך בגין תאונת דרכים שהתרחשה במסגרת עבודתך

עברת תאונת דרכים בזמן עבודתך, בדרך אליה או בחזרה ממנה? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך עליך למלא טפסים ולהגישם לגורמים הרלוונטיים במועד הקבוע על פי חוק.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

כל מה שחשוב לדעת על הזכויות שלך

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
תביעה לקבלת פיצויים בגין תאונת דרכים במסגרת עבודה
סעיף 80(1) לחוק הביטוח הלאומי מכליל תאונות דרכים במסגרת תאונות עבודה, במידה ותאונת הדרכים "אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו ועקב נסיעתו או הליכתו זו".
עם זאת, סעיף 81(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע שתאונת הדרכים לא תיחשב כתאונת עבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה, הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת כשההפסקה או הסטייה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח לגבי מעבידו או בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי.
כלומר, בהתאם לסעיף זה אם התאונה ולרבות תאונת הדרכים, אירעה לעובד בזמן שהוא סטה באופן ממשי מהדרך לעבודה וזאת לשם מטרה שאיננה קשורה לעבודתו של העובד, אז אין מדובר בתאונת עבודה.
מצד שני, סעיף 81(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי אם הסטייה נעשתה לצורך אחת משתי המטרות הבאות, לא יראו בה כסטייה לגבי סעיף 80(1) לחוק:
(1) כדי ללוות ילדו לגן ילדים או למעון ילדים או למקום אחר שהשר קבע כמקום שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו משם.
(2) כדי לקיים מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.
כלומר, בהתאם לסעיף זה במידה והתאונה אירעה לעובד בזמן שהוא סטה מהדרך לעבודתו או בחזרה ממנה על מנת ללוות את ילדו לגן הילדים שלו וכדומה או בזמן שהוא סטה מהדרך לעבודתו בבוקר על מנת להתפלל תפילת שחרית בציבור בבית כנסת שבו הוא נוהג להתפלל, אז עדיין מדובר בתאונת עבודה, כאמור בסעיף 80(1) לחוק הביטוח הלאומי.
תאונת דרכים שמוכרת כתאונת עבודה מאפשרת לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת גמלאות וכן לתבוע פיצויים מחברת הביטוח. יחד עם זאת, בהתאם לעיקרון לפיו אין פיצוי כפול, סכום הגמלאות שהעובד יקבל מהביטוח הלאומי יתקזז מהפיצויים שהוא יקבל מחברת הביטוח.
כלומר, כוונת המחוקק אינה לגרום למבוטח להתעשר בשל הפציעה שנגרמה לו ולפיכך למרות שבאופן עקרוני ניתן לתבוע את שני הגורמים הללו יחדיו, סכום הכסף שיתקבל מהמוסד לביטוח לאומי יקוזז מהסכום שישולם על ידי חברת הביטוח.
יתרה מכך, המוסד לביטוח לאומי גם תובע את חברת הביטוח המבטחת את הנפגע, על מנת שתשיב לו את כל הסכומים שהוא שילם לנפגע. לפיכך, לא יכול להתקיים מצב בו חברת הביטוח תשלם יותר ממאה אחוז של הנזק.
החוק מחייב את המבוטח לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי את מימון עלויות הטיפול הרפואי וימי המחלה המוגדרים כדמי פגיעה.
במידה והתאונה התרחשה כשהעובד נסע ברכב של המעסיק והעובד מחליט שלא לתבוע את המוסד לביטוח לאומי אלא רק את חברת הביטוח, המעסיק יכול לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה להקפיא את הפיצויים שהעובד יכול היה לקבל לו היה פונה לביטוח הלאומי. כתוצאה מכך העובד נאלץ לתבוע את הביטוח הלאומי על מנת לקבל את שמגיע לו.
כמו כן יש להיות מודעים להבדלים לגבי קביעת אחוזי הנכות על ידי רופאי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, לבין קביעתם על ידי המומחים שימונו על ידי בית המשפט או בהסכמת הצדדים במסגרת התביעה כנגד חברת הביטוח.
רופאי המוסד לביטוח לאומי מחמירים יותר עם הנפגעים וקביעתם אינה סופית
המציאות מלמדת שרופאי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי מחמירים יותר עם הנפגעים וקובעים להם אחוזי נכות, שהינם בדרך כלל נמוכים יותר משקובע המומחה שימונה על ידי בית המשפט או מומחה מוסכם מטעם שני הצדדים יחדיו, אשר לא נתפס כמינוי מטעם.
כמו כן, קיים שוני לגבי החשש של החמרת המצב הרפואי לאחר קביעת אחוזי הנכות. מאחר שקביעת אחוזי הנכות של המומחה מטעם בית המשפט הינה סופית, המומחה צפוי לקחת בחשבון את האפשרות של החמרה עתידית במצבו הרפואי של הנפגע ולקבוע לנפגע אחוזי נכות גבוהים יותר.
לעומת זאת, קביעת אחוזי נכות על ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי אינה סופית, כך שבמקרה של החמרה במצב הנפגע לאחר שנקבעו לו אחוזי הנכות, עליו לפנות שוב אל הוועדה על מנת שהיא תגדיל את שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו.
במקרה כזה יש לקחת בחשבון כי הוועדה יכולה להשאיר את האחוזים המקוריים על כנם ואולי אף להקטינם. במידה והיא מוצאת לנכון לעשות כך, תעריך פעם נוספת את שיעור נכות, ככל שחלה החמרה במצבו.
אופן הגשת ערעור על קביעת הרופא
כאשר מדובר בקביעת אחוזי נכות על ידי רופאי הועדה של המוסד לביטוח לאומי, לא ניתן לחקור אותם בחקירת נגדית אודות חוות דעתם והדרך לערער עליה הינה באמצעות הגשת ערר לוועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי.
על החלטת וועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, אך זאת רק בסוגיות משפטיות של ענייני חוק בלבד, להבדיל מערעור אודות הממצאים העובדתיים.
לעומת זאת, את המומחה מטעם בית המשפט ניתן לחקור בחקירה נגדית במהלך הדיון בתיק התביעה וכן ניתן להגיש ערעור על פסק הדין שיינתן בתיק.
הפיצויים שהנפגע יכול לקבל מחברת הביטוח יכולים להיות גבוהים בהרבה מהסכומים שהוא יכול לקבל מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת נכות מעבודה, מאחר והפיצויים מטעם חברת הביטוח כוללים ראשי נזק שונים כגון כאב וסבל, הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, עזרת צד שלישי וכדומה.
קצבאות הביטוח הלאומי אשר ניתנות למי שעבר תאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי הינן:
(א) דמי פגיעה: בתחילה הביטוח הלאומי משלם לנפגע העבודה דמי פגיעה וזאת במשך התקופה שבמהלכה הוא אינו מסוגל לעבוד ועד ל-90 ימים, שלושה חודשים. הקצבה משולמת לנפגע בתנאי שהוא אינו מסוגל לעבוד עקב תאונת הדרכים וזאת לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת.
בנוסף, על הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת אי כושר אשר נערכה לפי חוק הביטוח הלאומי ואשר נחתמה על ידי רופא.
גובהם של דמי הפגיעה הוא 75% מן השכר היומי של הנפגע, אשר מחושב על פי ממוצע השכר בשלושת החודשים האחרונים לפני התאונה חלקי 90 ימים, כאשר לעצמאי החישוב יבוצע לפי המקדמות שלו בשנה שעברה. השכר הקובע לעובד שכיר לעניין זה הינו השכר ממנו הפריש המעביד מס לביטוח לאומי והוא אינו כולל רכיבים נוספים מהם לא מנוכה מס.
בתום תקופת שלושת החודשים, לא יהיה הנפגע זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה, אולם אם נותרה לו נכות עקב תאונת הדרכים, יתכן והוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה כאמור להלן.
(ב) גמלת נכות מעבודה: עובד שנותרה לו נכות כלשהי עקב תאונת דרכים שאירעה לו זכאי לקבל, לאחר תשלום דמי הפגיעה, גם גמלת נכות מעבודה, בהתאם לאחוזי הנכות הקבועים שנקבעו לו ובסכום שייגזר מגבוה השתכרותו לפני התאונה.
במידה והנכות עומדת על 19%-9% ישולם לו מענק חד פעמי ובמידה והנכות עומדת על 20% ומעלה, תשולם לו קצבה חודשית. כאשר העובד יגיע לגיל אשר מקנה לו זכאות לקצבת זקנה, הוא יוכל לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה, כאשר בחירה בקבלת קצבת הזקנה תזכה אותו בנוסף גם בקבלת מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.
לשם קבלת גמלת הנכות מעבודה על העובד להופיע בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו. יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד תאונת העבודה ורצוי להגישה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. גם עובד שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
(ג) טיפול רפואי בחינם: ניתן לעובד שעבר תאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מתאונת הדרכים.
לשם קבלת הטיפול, על המבוטח שהינו עובד שכיר לפנות לקופת חולים עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי, המכונה טופס ב.ל. 250. מבוטח שהינו עובד עצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים, המכונה טופס ב.ל. 283. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.
במקרה של תאונת דרכים, ניתנת בחדרי המיון של בתי החולים עזרה ראשונה דחופה ללא תשלום אגרת מיון וזאת גם לפני שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור לגבי הכרת המבוטח כנפגע עבודה עקב תאונת דרכים.
בנוסף, במקרה והנפגע פונה באמבולנס עקב תאונת העבודה הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות הפינוי באמבולנס באותו יום. לשם קבלת ההחזר עבור הוצאות הפינוי יש לפנות עם החשבונית המקורית שניתנה עבור הפינוי באמבולנס למחלקת נפגעי עבודה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
(ה) שיקום מקצועי: עובד אשר תאונת הדרכים שעבר אינה מאפשרת לו לחזור ולעסוק בעבודתו ובמקצועו הקודמים, שהינו בעל 20% נכות רפואית לפחות ואשר זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה, יהיה זכאי לשיקום מקצועי על חשבון ביטוח לאומי.
השיקום המקצועי כולל: אבחון מקצועי, מימון מלא של לימודים, מימון מלא של נסיעות וחומרי לימוד ותשלום דמי כלכלה לתקופת הלימודים.
(ו) גמלת תלויים: במידה והעובד נפטר חלילה עקב תאונת דרכים, עשויים בני משפחתו להיות זכאים לקבלת גמלת תלויים, אשר תשלום להם באמצעות מענק חד פעמי או קצבה חודשית.
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הינם האלמן או האלמנה של המבוטח וילדיו, אשר עונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.
קרא ותדע: הכנה לבדיקה של רופא תעסוקתי.

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 10/05/2017 14:48  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!