אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על תאונה בנופש מטעם העבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

זכויות בגין תאונה במסגרת נופש מטעם העבודה

עברת תאונה בנופש מטעם העבודה במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה. במידה והתאונה פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך, המעסיק והמדינה מזכים אותך בהטבות ופיצויים שמטרתם לאפשר לך לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין תאונה בנופש מטעם העבודה ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

דוגמאות למקרים דומים

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרי דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין תאונה בנופש מטעם העבודה במסגרת עבודה
הגדרת אירוע הנופש כוללת גם כל פעילות שתורמת לרווחת העובדים שארגן המעסיק, כגון יום ספורט, יום גיבוש ואירוע חברתי ולרבות בדרכו של העובד אל פעילויות אלו וחזרתו מהן לביתו.
בהתאם להלכה הפסוקה יש להגדיר תאונת עבודה באופן רחב, אשר מעניק כיסוי ביטוחי לא רק לעובדים שנפגעו תוך כדי ביצוע מלאכתם בפועל, אלא גם לעובדים שנפגעו תוך כדי ביצוע פעילויות נלוות לעבודה, כגון השתלמויות ואירועי ספורט ונופש.
הלכה זו התפתחה מתוך ההכרה כי בשוק התעסוקה המודרני יחסי עובד-מעביד משתרעים אל מעבר לשעות ולמסגרות העבודה הרשמיות וחלים גם על פעילויות שאינן קשורות במישרין לעבודה.
פעמים רבות יש למעסיק אינטרס בעריכת פעילויות מחוץ לשעות העבודה לאור החשיבות שבפיתוח ההון האנושי ובהעמקת היחסים והקשר בין העובדים לבין עצמם ובינם למקום העבודה.
על כן נפסק כי כאשר קיימת זיקה בין פעילויות אלו ובין העבודה, יש הצדקה להכיר בפעילויות אלו כפעילויות אשר נלוות לעבודה הרגילה ולכן גם יש להכיר בתאונות המתרחשות במהלכן כתאונות עבודה.
במסגרת הליך עב”ל 91/99 אילוז נ’ המוסד לביטוח לאומי, נקבע כי על מנת לראות בנופש שאורגן מטעם המעסיק כפעולה נלווית לעבודה הרגילה בפועל של העובד אצל המעסיק, יש להפעיל את המבחן הדו-שלבי:
לפי מבחן זה, בשלב הראשון יש לבחון תחילה האם האירוע בו נטל העובד חלק בעת שנפגע מהווה בכללותו פעילות הנלווית לעבודה וזאת, בהתאם לזיקתו של האירוע לעבודה.
סממן עיקרי ומרכזי של זיקה זו הינו העניין שיש למעביד בקיומו של האירוע ובתרומתו לחיי העבודה במפעל, דבר אשר אמור להתבטא במעורבותו של המעביד בייזומו של האירוע ובאחריות לו, לרבות באמצעות מימונו ומימון דרכי ההגעה אליו וממנו.
במידה שאירוע הנופש הוכר כפעולה נלווית לעבודה, יש לעבור לשלב השני.
במסגרת השלב השני, יש לבחון האם הפעילות הספציפית בה עסק העובד בעת שנפגע הייתה חלק אינטגרלי מן האירוע המוכר כפעולה הנלווית לעבודה.
כלומר, האם מדובר בפעילות שהמעסיק עצמו הציע לעובדיו במסגרת הנופש שהוא אירגן להם או שמא מדובר בפעילות פרטית שעובד החליט לבצע על דעת עצמו וזאת ללא כל קשר לפעילות שהוצעה מטעם המעסיק בנופש.
כך לדוגמא נפסק על ידי בית המשפט כי פציעה של עובדים שאירעה בעת טיול ג'יפים פרטי לא תיחשב כתאונת עבודה, משום שמדובר היה בטיול ג'יפים פרטי שלא הוצע לעובדים על ידי המעסיק.
כאשר מדובר בנופש שאורגן על ידי ועד העובדים ולא על ידי המעסיק, יש לבחון עד כמה למעסיק היה אינטרס ישיר בקיום הנופש הזה, כדי לקבוע האם הוא מהווה פעולה נלווית למקום העבודה.
כך לדוגמא נקבע לגבי עובדת שנפצעה עת נפלה מסירה במהלך נופש שאורגן על ידי ועד העובדים, כי אין מדובר בתאונת עבודה, מאחר שלמעסיק לא היה אינטרס ישיר בקיום הנופש ובשל כך אין להכיר בנופש כפעולה נלווית לעבודה.
לעומת זאת, במקרים אחרים בהם נפצעו עובדים במסגרת נופשים שאורגנו על ידי ועד העובדים, כאשר האחד נפגע עקב עקיצת יתוש והשני עקב נפילה מסוס, נקבע כי מדובר בפעילויות הנלוות לעבודה הרגילה, מאחר שפעילויות הגיבוש הללו תרמו גם למעסיק.
מידע נוסף על: תאונת דרכים בעבודה!
במסגרת הליך בג”ץ 339/13 המוסד לביטוח לאומי נ’ בית הדין הארצי לעבודה ואח’, נדונה תביעה שהגישה קופאית של המשביר לצרכן נגד מעסיקה, לאחר שנפגעה בתאונה שאירעה במהלך טיול טרקטורונים אליו יצאה במהלך טיול נופש בטורקיה שאירגן המעסיק. העובדת פונתה לבית חולים ונאלצה לעבור ניתוח.
לאחר מכן הגישה העובדת שורה של תביעות לצורך הכרה בתאונה שאירעה לה כתאונת עבודה. אבל, שתי התביעות הראשונות בפני המוסד לביטוח לאומי ובין הדין האזורי לעבודה נדחו, בטענה שהנופש וטיול הטרקטורונים שבמהלכו נפגעה העובדת אינם מהווים פעילויות הנלוות לעבודה ולפיכך אין מקום להכיר בתאונה שאירעה לה כתאונת עבודה.
העובדת לא ויתרה והגישה ערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בפני בית הדין הארצי לעבודה. הפעם בית הדין הארצי קיבל את הערעור שלה וקבע בדעת רוב כי יש להכיר בתאונה שאירעה לה במהלך טיול הטרקטורונים כתאונת עבודה.
בית הדין הארצי ציין כי תיתכנה נסיבות מסוימות אשר בהתקיימן ייחשבו גם פעולות נופש ואירועים חברתיים כפעילויות הנלוות לעבודה וזאת בשל ההכרה באינטרס של המעסיקים לתרום לרווחתם ולגיבושם של העובדים.
עוד נקבע כי השאלה האם פעילויות מעין אלו יוכרו כפעילויות הנלוות לעבודה תיבחן לפי מידת הזיקה בינן לבין העבודה. בהתאם לכך, קבע בית הדין הארצי שלמעסיק היה עניין רב בקיומו של הנופש אליו יצאה העובדת, בהדגישו כי המעסיק הוא שיזם את הנופש במטרה להטיב עם העובדים ולבטא בכך את הערכתו לעבודתם במהלך השנה וכי הוא היה מעורב באופן פעיל בארגון הנופש ומימן אותו במלואו.
בנסיבות אלו אין לתת משקל לעובדה שלא הייתה חובה להשתתף בנופש וכי נוכו לעובדים ימי חופשה בגינו. מאחר שטיול הטרקטורונים נכלל בפעילות שהוצעה לעובדים על ידי המעסיק, יש לקבוע כי מדובר בחלק אינטגרלי מן הנופש וזאת אף שהעובדת השתתפה בו מבחירה ושילמה על כך מכיסה.
המוסד לביטוח לאומי החליט לערער על פסק דין של בית הדין הארצי, באמצעות הגשת עתירה לבג"צ. בג"צ התייחס לעתירה שהוגשה בפניו כאל עתירה שהעלתה שאלה חשובה ומרכזית בדיני העבודה, בדבר שרטוט גבולות ההכרה בתאונות המתרחשות שלא במהלך הרגיל של העבודה, כתאונות עבודה והפעם בהקשר של אירוע רווחה ונופש בחו”ל שאירגן ומימן המעסיק לעובדיו.
המציאות הראתה כי בתי הדין לעבודה נהגו לפרש באופן שונה את הקריטריונים אשר נקבעו במסגרת הלכת המבחן הדו שלבי בעניין זה ולפיכך מן הראוי לחדד ולהבהיר אותם.
במסגרת השלב הראשון של המבחן הדו שלבי נבחנת כאמור מידת הזיקה של האירוע למסגרת העבודה. אין חולק שאירועי גיבוש והשתלמות שונים שמארגן המעסיק לעובדיו עשויים להיחשב כפעילות נלווית לעבודה. עם זאת, אין להסתפק בכותרת האירוע, אלא יש לבחון את מהותו בפועל לפי תכניו.
כך למשל, נדרש כי ההשתלמות תכלול הרצאות מקצועיות או מעשירות בתחומים רלוונטיים ואירוע שנועד לגיבוש העובדים מצריך קיום מפגשים ופעילויות משותפות וייעודיות שיש בהן לתרום לקידום מטרתו.
לפיכך אין להתייחס לאירוע כהשתלמות אם לא התקיימו בו מפגשים כלשהם בעלי תוכן מקצועי רלוונטי וכן אין להתייחס לאירוע כגיבוש לעובדים, אם האירוע נעדר פעילויות ומפגשים משותפים לעובדים ובפועל פנה כל עובד לעסוק בענייניו ולהתנהל כרצונו ובאופן פרטי במהלך האירוע או במרבית הזמן שהוקצה לו.
במקרה זה עולה מחומר הראיות שבתיק כי לא נראה שבמהלך הנופש התקיימה השתלמות הקשורה לעבודה, מאחר שהוא לא כלל הרצאות או תכנים אחרים הקשורים לעבודה או לתפקיד.
בנוסף, לא נראה שהנופש כלל פעילויות לשם גיבוש העובדים. מדובר היה למעשה בחופשת נופש מפנקת שהמעסיק אירגן לעובדיו בטורקיה על חשבונו ותו לא. אבל, כאשר מטרת הנופש שאורגן על ידי המעסיק הינה להעניק לעובדים הטבה כהערכה על עבודתם במהלך השנה, אז אין מדובר בפעילות הנלווית לעבודה.
על מנת שהעניין שיש למעסיק באירוע יוביל לסיווגו כפעילות הנלווית לעבודה, נדרש כי האירוע על פי תכניו יכלול פעילות המשרתת את המטרה שלשמה הוא נועד כהשתלמות או גיבוש העובדים.
לעומת זאת, מתן הטבה גרידא לעובדים למשל בדמות חופשה משותפת בארץ או בחו”ל, אינה עונה על אמות מידה אלו, אף כי יש מי שיטען כי בהיבט הרחב היא עשויה כמו כל הטבה אחרת לתרום למוטיבציה של העובד ולהדק את הקשר בינו לבין מקום העבודה.
לאור האמור לעיל נקבע כי הנופש אליו יצאה העובדת איננו מהווה פעילות הנלווית לעבודה, כאמור בשלב הראשון של המבחן הדו שלבי. עוד נקבע כי היא לא צלחה גם את השלב השני.
שכן, על מנת שאירוע תאונתי יוכר כתאונת עבודה אין די בכך שהוא התרחש בפרק הזמן שבו התקיימה פעילות שהוכרה בכללה כפעילות הנלווית לעבודה, אלא יש להוכיח כי מדובר באירוע שהיווה חלק אינטגרלי מאותה פעילות נלווית ולא באירוע שהתרחש בעת שהעובד ניתק את עצמו מן המסגרת ומן התכנים של הפעילות הנלווית ועשה תוכנית לעצמו.
זאת גם אם אותה תוכנית הוזכרה על ידי המעסיק כפעילות פנאי שהעובדים יוכלו ליטול בה חלק באופן פרטי ועל חשבונם, בדומה לטיול הטרקטורונים שהעובדת יצאה אליו.
בהתאם לכך נקבע כי אין להכיר בתאונה שאירעה לעובדת במהלך טיול הטרקטורונים כתאונת עבודה.
קרא עוד על: גמלת נכות מעבודה.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות בגין תאונה בנופש מטעם העבודה, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 25/07/2017 18:03  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!