אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע למי שזכאי לאחוזי נכות...
לדעת הכל על שיטת שקלול אחוזי הנכות בישראל!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מידע מקיף אודות שיטת שקלול אחוזי הנכות

אחוזי נכות הינם הגדרה מספרית והם קובעים את אחוזי הפגיעה בבריאותו ובתפקודו של אדם עקב בעיה רפואית שיש לו, פיזית או נפשית.
אחוזי הנכות נקבעים לצורך קבלת זכויות רפואיות מסוימות מהמוסד לביטוח הלאומי וחשוב שתדע מהי שיטת השקלול של אחוזי הנכות ועל סמך מה היא נקבעת על מנת לממש את זכויותיך באופן מיטבי.
רוצה להכיר את שיטת השקלול של אחוזי הנכות בישראל ולהבין מה זה אומר לגביך?

הכר את זכויותיך

אחוזי נכות - מה זה אומר?
עקרונית, קיימים שני סוגים של אחוזי נכות:
אחוזי נכות רפואית - בגין הליקוי הרפואי של הנכה, אשר נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
אחוזי נכות תפקודית - בגין אובדן הכושר לעבוד שאותו ליקוי רפואי גרם לנכה, אשר נקבעים על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי, לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום של הביטוח לאומי. לגבי עקרת בית, מדובר באובדן הכושר לבצע את עבודות משק הבית.
לקביעת אחוזי הנכות ישנה משמעות רבה, הואיל ומאחוזים אלו נגזר היקף הזכויות השונות שלהן יהיה זכאי הנכה, הן מטעם המוסד לביטוח לאומי והן מטעם גופים אחרים. כך, לדוגמא, קצבת נכות כללית מותנית, בין היתר, בקביעת נכות רפואית בשיעור של לפחות 60% או 40% נכות הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25%.
לעומת זאת, קצבת נכות מעבודה ניתנת באמצעות מענק חד פעמי, במידה והנכות הרפואית עומדת על 9%-19%, או קצבה חודשית, במידה והנכות הרפואית עומדת על 20% ומעלה.
אחוזי הנכות הרפואית נקבעים בהתאם לסוג הליקוי הרפואי שיש לנכה וזאת בהתאם לפירוט המופיע בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, אשר ידועה גם בשם ספר הליקויים, או ספר המבחנים הרפואיים.
כך לדוגמא, סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין מקנה 20%, סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין, ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת אינסולין, מקנה 40% ואילו סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לסיבוכים מסויימים מקנה 50% וכן הלאה.
עם זאת חשוב לזכור כי כמו כל דבר חקיקה אחר, גם התוספת לתקנות יכולה להתעדכן מעת לעת.
במידה ולנכה יש מספר ליקויים רפואיים, כאשר לכל אחד מהם נקבעים אחוזי נכות בנפרד, אז שיעור הנכות הרפואית הכולל שלו לא ייקבע לפי חישוב מצטבר/אריתמטי אשר מחבר את סכומי אותם אחוזים נפרדים, כי אם לפי חישוב משוקלל של סכומי אותם אחוזים נפרדים וזאת בהתאם לסעיף 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), תשמ"ד-1984.
אגב, לצורך חישוב אחוזי הנכות הרפואית המשוקללת ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי, אשר מופיע באתר האינטרנט שלו וכן במחשבונים אחרים המופיעים באתרי אינטרנט נוספים.
עקרונות שיטת השקלול של אחוזי הנכות הינם כמפורט להלן:
  • אחוזי סעיף הליקוי בעל אחוזי הנכות הגבוהים ביותר מחושבים במלואם.
  • אחוזי סעיף הליקוי הבא אחריו מבחינת היקף אחוזי הנכות, מחושבים לפי האחוזים שנותרו אחרי חיסור אחוזי הסעיף הקודם מתוך 100%.
  • אחוזי סעיף הליקוי הבא אחריו (אם ישנו) יחושבו לפי האחוזים שנותרו אחרי חיסור אחוזי שני הסעיפים הקודמים מתוך 100% וכן הלאה.
  • בסופו של דבר מחברים את תוצאות האחוזים שהתקבלו ומקבלים מספר שמשקף את אחוז הנכות המשוקלל. במידה והתקבל מספר עם שבר, השבר יעוגל לשלם כלפי מעלה.
להלן דוגמא להמחשת אופן שקלול אחוזי הנכות:
1. נניח שמדובר בנכה שסובל משלושת סעיפי הליקויים הבאים: ליקוי לב בעל 40%, ליקוי גסטרולוגי בעל 30% וליקוי עור בעל 10%.
כפי שצוין לעיל, אחוז הנכות הכולל לא נקבע בהתאם לחישוב מצטבר/אריתמטי אשר מחבר את כל סכומי האחוזים הללו, קרי, 40% + 30% + 10% = 80%, כי אם לפי חישוב משוקלל, אשר נגזר מאחוזי סעיף הליקוי בעל אחוזי הנכות הגבוהים ביותר.
לשם ביצוע חישוב זה, יש תחילה לדרג את סדר סעיפי הליקויים, בהתאם להיקף אחוזי הנכות שלהם. בדוגמא שלנו, סעיף בעיית הלב ידורג כסעיף הראשון, סעיף הבעיה הגסטרולוגית ידורג כסעיף השני וסעיף בעיית העור ידורג כסעיף השלישי.
2. לצורך הסעיף הראשון, ליקוי הלב בעל 40%: ניקח בחשבון את מלוא אחוזי הנכות שלו, קרי 40%.
3. לצורך הסעיף השני, הליקוי הגסטרולוגי בעל 30%: תחילה נפחית מתוך 100% את אחוזי הסעיף הראשון 40%, כך שנקבל 60% ואותם נכפיל באחוזי הנכות של הסעיף השני, כך: 30% כפול 60% = 18%.
4. לצורך הסעיף השלישי, ליקוי העור בעל 10%: תחילה נפחית מתוך 100% את האחוזים שנקבעו לסעיף הראשון - 40% בצירוף האחוזים שנקבעו לסעיף השני - 18%, יחדיו 58%, כך שנקבל 42% ואותם נכפיל באחוזי הנכות של הסעיף השלישי, כך: 10% כפול 42% = 4.2%.
5. כעת נחבר את כל תוצאות האחוזים שהתקבלו: 40% + 18% + 4.2% = 62.2%
6. ומכיוון שהתקבלה תוצאה של שבר, נעגל אותה לשלם כלפי מעלה ונקבל 63% = וזהו אחוז הנכות המשוקלל של הדוגמא שלנו, אשר נמוך מאחוז המצטבר שלה, בשיעור של 80%, כפי שצוין לעיל.
דוגמא נוספת להמחשת אופן שקלול אחוזי הנכות:
נניח שמדובר בנכה שסובל מסכרת בשיעור 20% והגבלה בגב אף היא בשיעור 20%. תחילה נחשב את אחוזי הסכרת במלואם - 20%. לאחר מכן נפחית את אחוזי הסכרת בשיעור 20% מתוך 100% - נקבל 80%, אותם נכפיל ב-80% אחוזי הנכות בגין ההגבלה בגב, כך שנקבל 16%. כעת נחבר את שתי התוצאות: 20% + 16% = 36%. וזוהי תוצאת החישוב המשוקלל, להבדיל מהחישוב המצטבר בסך של 20% + 20% = 40%.
עוד יצוין כי הן התובע והן המוסד לביטוח לאומי רשאים לערער על החלטת הוועדה הרפואית באמצעות הגשת ערר לוועדת העררים וזאת תוך 60 ימים ממועד קבלת החלטת הוועדה.
ועדת העררים מורכבת משלושה רופאים שאינם רופאי המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי וועדת העררים מוסמכת במקרה כזה גם לבטל או להפחית אחוזי נכות, במידה והיא מוצאת לנכון לעשות זאת, כך שהדבר כרוך בסיכון מסוים.
על החלטת וועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, אך זאת רק בסוגיות משפטיות של ענייני חוק בלבד, להבדיל מערעור אודות הממצאים העובדתיים. על פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור ברשות בפני בית הדין הארצי לעבודה.
כפי שניתן להבין וגם לראות מהדוגמאות שלעיל, שיטת החישוב המשוקלל מביאה לתוצאה נמוכה יותר משיטת החישוב המצטבר.
מובן מאליו גם כי שיטה זו מנוגדת לאינטרס של הנכה, בעוד שהיא מטיבה עם המוסד לביטוח לאומי וכן מוסדות אחרים אשר נדרשים אף הם לשלם פיצויים בהתאם לשיטת החישוב המשוקלל של המוסד לביטוח לאומי. זאת לאור קביעת בית המשפט העליון במסגרת הליך בג"ץ 8487/03 ארגון נכי צה"ל נ' שר הבטחון, לפיה:
"מן המפורסמות הוא כי תקנות הביטוח הלאומי משמשות אף את המומחים הרפואיים ואת בתי המשפט הדנים בנזקי גוף בתיקי נזיקין ובתיקי תאונות דרכים. מבחנים אלו מיושמים מידי יום ביומו על ידי וועדות רפואיות שונות, מומחים רפואיים ובתי המשפט..."
כתוצאה מכך, בפני בתי המשפט מוגשות מעת לעת עתירות אשר מבקשות לקבוע כי כאשר מדובר בנסיבות המקרים הספציפיים שלהם, אז יש לנקוט את שיטת החישוב המצטבר, להבדיל משיטת החישוב המשוקלל, אולם נראה כי טענות אלו נדחות בדרך כלל.
כך לדוגמא אירע במסגרת הליך ת"א 25209-04-14 י.א. נ' בית החולים זיו בצפת, אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, נקבעה קביעה דומה.
תיק זה עסק בתובעת אשר עקב רשלנות רפואית שאירעה בזמן שהיא ילדה בבית החולים זיו בצפת, לקתה הן בשיתוק חלקי קשה ביד ימין, אשר הקנה לה 40% נכות והן בשיתוק חלקי קל ביד ימין, אשר הקנה לה 20%.
התובעת טענה כי מאחר שמדובר בפגיעות באיבר זוגי, שהינו איבר תפקודי ראשון במעלה, אז משמעות הפגיעה הדו צדדית שלה הינה חמורה במיוחד ולכן יש לקבוע את הנכות הרפואית הכוללת שלה באופן מצטבר ולא באופן משוקלל, כך שהיא תעמוד על 60%.
אולם, בית המשפט דחה טענה זו בקובעו כי תקנות הביטוח הלאומי קובעות כי יש לעשות רק חישוב משוקלל של הנכויות וכי הן אינן כוללות אין הנחיה מפורשת לחישוב מצטבר. בהתאם לכך נקבע כי הנכות הרפואית של התובעת הינה בשיעור משוקלל של 52% בלבד.
קרא ותדע: ערעור על הקטנת אחוזי נכות!

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

הליך קביעת אחוזי הנכות הינו הליך אשר דורש הקפדה מרבית בכל הקשור למילוי מלא ומדויק של כל פרטי הטפסים הכרוכים בכך, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים לכך ולרבות מסמכים רפואיים וכן בכל הקשור להקפדה על עמידה בלוח הזמנים הרלוונטי להליך זה.
לפיכך, רצוי מאוד להיעזר במומחים המתמחים ומיומנים בהליך זה וזאת על מנת להביא לתוצאות מיטביות מבחינת הנפגע.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 07/05/2017 19:23  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!