אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לסובלים מקרע במיניסקוס...
לדעת הכל על קרע במיניסקוס!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות בשל
מחלות וליקויים
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מימוש זכויות בגין קרע במיניסקוס

סובל מקרע במיניסקוס? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין המחלה ובמיוחד אם המחלה פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את כל המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

מה מגיע לי?

קרע במיניסקוס - מה זה אומר?
המיניסקוס הינה רקמת סחוס בצורת סהר הנמצאת בברך, אשר תפקידה לבלום זעזועים במפרק הברך.
הקרע במיניסקוס יכול להתרחש עקב טראומה, שלרוב נגרמת בזמן עבודה או פעילות ספורטיבית, כגון חבלה, נפילה, מעידה, שינוי כיוון פתאומי, כריעה ובמיוחד בשל תנועה סיבובית של ברך כאשר כף הרגל נותרת במקומה.
בנוסף, קרע במיניסקוס יכול להתרחש עקב בלאי מצטבר במיניסקוס, לרבות בשל עודף פעילות ועבודה פיזית, עומס על המפרק או חזרות של תנועות מסוימות בספורט.
קרע במיניסקוס ניתן לאתר לפי הסימנים הבאים: כאבים חזקים ורגישות בברך הפגועה בעיקר בזמן עמידה וכריעה, הגבלה בתנועות, נפיחות בברך, דלקת, בצקת, נעילת הברך וחוסר יכולת ליישרה, אי יציבות ועוד.
האבחון נעשה באמצעות בדיקה פיזית ובדיקות הדמיה בדגש על בדיקת MRI.
דרכי הטיפול יכולות להיות שמרניות, אולם לעיתים נדרש גם טיפול כירורגי, אורטוסקופיה, בצירוף השלמה של טיפולי פיזיותרפיה ושיקום.
הקרע במיניסקוס עלול לגרום לפגיעה תפקודית קשה, לרבות בכל הקשור לפעולות יומיומיות פשוטות. עקב כך, הפגיעה במיניסקוס מוכרת כמחלה אורטופדית, אשר מזכה את הנפגע בנסיבות המתאימות בקבלת פיצוי מטעם חברות הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ועוד.
כך לדוגמא, במידה והקרע במיניסקוס נגרם עקב נפילה בשל מדרכה לקויה, ניתן לתבוע את הרשות המקומית הרלוונטית בגין רשלנות.
הקצבאות שאתה זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי
קצבת נכות כללית: קצבה אשר ניתנת למי שסובל מקרע במיניסקוס מגיל 18 ועד לגיל הפרישה וזאת בכפוף לקיום תנאים מסוימים לגבי שיעור ההכנסה שלו, נמוך מ-60% מהשכר הממוצע, שיעור הנכות הרפואית שלו, לפחות 60% או 40% נכות הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% ושיעור אובדן הכושר שלו להשתכר, לפחות 50%.
עקרות בית מוגדרות כנכות אם הן קיבלו לפחות 50% נכות רפואית וכן לפחות 50% דרגת אובדן כושר לבצע עבודות בית.
בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי, אחוזי הנכות עקב קרע במיניסקוס נקבעים בהתאם לקריטריונים שונים: מידת הפגיעה התפקודית, מידת הנזק למיניסקוס, האם קיימות גם נעילות של הברך, האם נעשה ניתוח הוצאת המיניסקוס, האם בעקבות הניתוח נותרו הפרעות תפקודיות או שינויים ארטרוטיים ודלדול של השרירים.
כך לדוגמא, אם אין הפרעות בתפקוד לאחר ביצוע פרוצדורה ניתוחית להוצאת המיניסקוס, לא יינתנו כלל אחוזי נכות רפואית. כאשר יש הפרעות תפקודיות ונגרמת עקב כך פגיעה בשרירים, אזי על נזק קל יינתנו 10% נכות רפואית ועל נזק שכולל נעילה של הברך, יינתנו 20% נכות רפואית.
כמו כן, קיימים בתקנות הביטוח הלאומי סעיפים נוספים במקרים של אי יציבות של הברך, הגבלה בתנועות, נזקים נוירולוגים כמו פגיעה עצבית, חוסר תחושה, חולשה, קרע ברצועות ועוד.
נכות רפואית עד 9% לא מזכה בתשלום, נכות בשיעור של 19%-10% מאפשרת לנפגע לקבל מענק חד פעמי שתלוי באחוזי הנכות שנקבעו, המשכורת שקיבל לפני שנפגע ותשלומי ביטוח לאומי ששילם בטרם קרה האירוע.
במקרה שנקבעת נכות של 20% ומעלה, יקבל התובע קצבה חודשית לצמיתות.
לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת נכות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה וזאת תוך 90 ימים מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות.
חולה ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מיידית. יש לצרף לטופס התביעה אישורים רפואיים וכן אישור על עבודה וגובה הכנסה. לאחר מכן יזומן החולה לועדה רפואית של הביטוח הלאומי, שתקבע את זכאותו לקצבה, היקפה ומשכה.
גמלת נפגעי עבודה: גמלה אשר ניתנת עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע. גמלה זו מאפשרת לקבל דמי פגיעה, בתנאי שהמבוטח אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה וזאת למשך תקופת ההחלמה ועד ל-91 ימים.
תאונת עבודה הינה תאונה שנגרמה תוך כדי ועקב העבודה, לרבות בדרך אליה וממנה.
קרע במיניסקוס עקב תאונת עבודה יכול לקרות, למשל, עקב נפילה מסולם, תנועה לא נכונה של הברך, עומס על הברך תוך סיבוב בעת משיכת חפצים כבדים ועוד.
במידה והקרע במיניסקוס אירע עקב תאונת עבודה, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי באופן מידיי ולדווח עליו ועל העובדה שהוא קרה תוך כדי ועקב העבודה, או בדרך אליה או ממנה וזאת תוך 72 שעות מהמקרה.
אי דיווח במועד או אי פניה לקבלת טיפול רפואי מידי עלולים לפגום ולהפריע להליך.
גמלת נכות מעבודה: ניתנת למבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה אשר זכאי לגמלת נפגעי עבודה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה, באמצעות מענק חד פעמי, במידה והנכות עומדת על 19% או קצבה חודשית, במידה והנכות עומדת על 20% ומעלה.
לשם כך עליו להופיע בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו. יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה ורצוי להגישה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.
גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
טיפול רפואי בחינם: ניתן אף הוא למי שהוכר כנפגע עבודה, למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. לשם קבלת הטיפול, על החולה שהינו עובד שכיר לפנות לקופת חולים עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי, המכונה טופס ב.ל. 250.
חולה שהינו עובד עצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים, המכונה טופס ב.ל. 283. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל מטעם קופת חולים.
קרא ותדע: הדרך הבטוחה לקבלת תו נכה!

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת הקצבאות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה.
חשוב שתדע, מילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבאות.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 27/06/2017 14:58  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!