המומחים באתר הזכויות הרפואיות שלי ילוו אותך בתביעה מול הביטוח הלאומי, כדי שתקבל קצבת שירותים מיוחדים...
כל מה שחשוב לדעת על קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הזכויות שלך מול
הביטוח הלאומי
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי

מתקשה עקב סיבה כלשהי לבצע באופן עצמאי את הפעולות הבסיסיות היומיומיות וזקוק לסיוע של אדם אחר לצורך ביצוען? חשוב שתדע שמגיעות לך זכויות מהמדינה ובפרט קצבת שירותים מיוחדים.
כדי לקבל קצבת שירותים מיוחדים עליך להגיש בקשה בפני המוסד לביטוח לאומי ולצרף לה מסמכים רפואיים, אישורי עבודה וטפסים נוספים שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך לקצבה.
חשוב שתדע מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, מהו משך תקופת הזכאות לקבלתה ומה התקרה של הקצבה. רוצה לדעת מה צריך לעשות כדי לקבל קצבת שירותים מיוחדים?

מה צריך לעשות בפועל?

קצבת שירותים מיוחדים - מה זה אומר?
קצבת שירותים מיוחדים, שר"מ, הינה קצבה אשר משולמת למבוטח של הביטוח הלאומי החל מגיל 18 ועד לגיל פרישה, אשר גר בביתו ואשר מתקשה וזקוק לסיוע של אדם אחר לצורך ביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות.
הפעולות הבסיסיות בהן מדובר הינן פעולות של לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית, שליטה על צרכים או מי שזקוק גם לעזרה בעבודות משק בית, כגון הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים או שהוא זקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.
בנוסף, החל מיום 1.4.2014 הקצבה ניתנת גם לכל אחד מהחולים הבאים, אשר גר בביתו:
 • מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
 • מי שהושתל בגופו איבר כגון כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד או מוח עצם מתורם זר וזאת במשך חצי השנה שלאחר יום ההשתלה.
 • מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי וזאת במשך שלשות החודשים שלאחר יום ההשתלה.
 • חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.
יובהר כי הקצבה ניתנת כאמור למי שגר בביתו ועל כן היא אינה ניתנת למי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום. כמו כן, מי שזכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים וגם לגמלת סיעוד, צריך לבחור באחת משתיהן.

מתן הקצבה מותנה גם בעמידתו של המבוטח בתנאי הזכאות המפורטים להלן.
תנאי הזכאות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים
על המבוטח לעמוד גם בכל התנאים המצטברים הבאים:
 • גילו מ-18 עד גיל הפרישה והוא נמצא בישראל.
 • הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים בשיעור של 60% לפחות או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים בשיעור של 75%.
 • הוא אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, למעט מקרים המפורטים בהמשך.
הליך הבקשה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים
כדי לקבל קצבת שירותים מיוחדים יש למלא טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים ולהגישו לאחר שחלפו 90 ימים מהיום שהמבוטח נעשה זכאי לקבלת קצבת נכות או מהיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים.
תביעות של בעלי מוגבלות קשה, כגון חולים בשחפת קשה, מקבלות קדימות ומטופלות במסגרת המסלול המהיר, באופן לפיו ניתן להגישן לאחר שחלפו רק 30 ימים מהיום שהמבוטח נעשה זכאי לקבלת קצבת נכות וכאשר הביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם תוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.
את התביעה יש להגיש בצירוף מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של המבוטח. ניתן להגיש את התביעה גם בתיבת השירות של הסניף, בדואר, בפקס ואף באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
לאחר הגשת התביעה המבוטח ייבדק בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי ולאחר מכן במקרים מסוימים, הוא ייבדק גם בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.
מי שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי בקשת השר"ם שלו יכול להגיש עליה ערעור לוועדת ערערים לשירותים מיוחדים.
תובע שתביעתו לקבלת שר"ם נדחתה או שאינו מרוצה מגובה קצבת השר"ם או תאריך הזכאות לקבלת הקצבה שנקבעו לו, רשאי להגיש ערר על כך לוועדת העררים של הביטוח הלאומי, תוך 90 ימים מקבלת ההחלטה וזאת בתנאי שהוא עומד באחד הקריטריונים הבאים:
 • התובע בעל 60% לפחות של נכות רפואית והוא מקבל קצבת נכות כללית.
 • התובע בעל 75% לפחות של נכות רפואית אך הוא לא מקבל קצבת נכות כללית.
 • התובע היה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בטרם הגיע לגיל הפנסיה.
על החלטת וועדת העררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים, אך זאת בשאלות חוק ומשפט בלבד.
תקופת הזכאות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים
הזכאות לקבלת קצבת שר"ם מתחילה ב-1 בחודש שהוגשה בו התביעה, אך לא לפני שעברו 90 ימים מיום שמקבל הקצבה נעשה זכאי לקצבת נכות או מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים לנכים.
עם זאת, רופא הביטוח הלאומי רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים לפני הגשת התביעה ובתנאי שהאדם עונה על כל התנאים המזכים בקצבה.
כמו כן, החל מספטמבר 2012 ואילך, נכה שנמצא כתלוי בעזרת אדם אחר במשך 6 חודשים רצופים לפחות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לשירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה לאחר שעברו 30 יום בלבד מיום שנעשה זכאי לקצבת הנכות ובתנאי שלא קיבל גמלה לילד נכה בתקופה זו.
גבר ואישה שהגיעו לגיל פרישה אינם זכאים לקצבה, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר 6 חודשים לאחר גיל הפרישה ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.
מי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, ימשיך לקבל את תשלום הקצבה לאחר גיל הפרישה כל עוד עונה לתנאי הזכאות.
סכומי קצבת שירותים מיוחדים
סכומי קצבת השר"ם נגזרים מסכומי קצבת הנכות ונקבעים בהתאם למידת הזדקקותו של המבוטח לקבלת עזרה לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות וזאת כמפורט להן:
 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב הפעולות היומיומיות ברוב שעות היממה או מי שזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות.
 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל הפעולות היומיומיות ברוב שעות היממה - זכאי ל-112% מקצבת נכות.
 • מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל הפעולות היומיומיות בכל שעות היממה - זכאי לקצבה בשיעור 188% מקצבת נכות.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת קצבת שירותים מיוחדים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים ויתר הזכויות הרפואיות שמגיעות שלך.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק בעזרת עו"ד הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 31/01/2017 14:22  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!