המומחים באתר הזכויות הרפואיות שלי ילוו אותך מול ביטוח לאומי, כדי שתקבל קצבת עידוד ואת יתר הזכויות שמגיעות לך...
כל מה שחשוב לדעת על קצבת עידוד!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הזכויות שלך מול
הביטוח הלאומי
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

קצבת עידוד ומה צריך לעשות כדי לקבל אותה

במידה והנך מקבל קצבת נכות כללית ואתה מסוגל בכל זאת לצאת לעבודה ואף מעוניין בכך, חשוב שתדע שמגיעות לך זכויות רפואיות נוספות, ביניהן קצבת עידוד.
כדי לקבל קצבת עידוד עליך להגיש בקשה בפני המוסד לביטוח לאומי ולצרף לה מסמכים רפואיים, אישורי עבודה וטפסים נוספים שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך לקצבה.
רוצה לדעת מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת העידוד, כיצד ביכולתך לקבל אותה ומהן ההשלכות הכרוכות בקבלת קצבה זו?

הכר את זכויותיך

קצבת עידוד - מה זה אומר?
קצבת עידוד הינה קצבה אשר נועדה לעודד מקבלי קצבת נכות להתחיל לעבוד, באופן לפיו היא משולמת אוטומטית למי שכבר קיבל קצבת נכות במשך לפחות 12 חודשים רצופים ואשר החל לעבוד בעבודה שמקנה לו הכנסה העולה על הסכום הקבוע בחוק.
קצבת העידוד מחליפה את קצבת הנכות, כך שלא ניתן לקבל את שתיהן בו זמנית. עם זאת, העידוד מתבטא בכך שהסכום הכולל של שכר העבודה וקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת הנכות ועל כן יהיה משתלם לאותו נכה לצאת לעבודה, מאשר לא לעבוד ולהסתפק בקבלת קצבת הנכות בלבד.
יציאתם של נכים לעבודה תורמת רבות הן להם עצמם, מאחר והיא מעניקה להם סיפוק רב מהאפשרות לקבל הכנסה מיגיע כפיהם ותורמת רבות הן לשיקומם והן למשק המדינה, מאחר והיא מפחיתה את תלותם הכלכלית של הנכים במדינה.
תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי/חוק לרון
קצבת העידוד עוגנה במסגרת תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי, אשר נכנס לתוקף החל מיום 1.8.2009 ואשר משפר את תנאי הנכים היוצאים לעבודה, אך עם זאת איננו פוגע בזכויותיהם של אלו שאינם עובדים.
תיקון 109 הוכנס לחוק הביטוח הלאומי בעקבות המלצות וועדת לרון, אשר הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה ועל כן הוא מכונה גם חוק לרון.
בעבר, נכה שהיה מבקש לצאת לעבוד, היה מאבד את קצבת הנכות שלו. מאחר שעקב מוגבלותם, נכים רבים יכולים לעבוד רק בעבודות מעוטות שכר, אז נכה שקיבל קצבת נכות והיה יוצא לעבוד, היה עלול להשתכר משכר עבודתו פחות מסכום קצבת הנכות. מצב זה גרם לנכים רבים לוותר על יציאה לשוק העבודה עקב החשש שהכנסתם תפחת.
בנוסף, נכה שהתחיל לעבוד אך לא הצליח להיקלט במקום עבודתו לאורך זמן ופוטר כעבור זמן מה, היה נדרש להתחיל מחדש את כל תהליך הגשת הבקשה לקצבת נכות, דבר שהיה בו כדי להשאיר אותו ואת בני משפחתו ללא כל מקור הכנסה.
לאור מצב זה, הוקמה וועדת לרון, כדי לבחון ולעודד את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. בעקבות המלצותיה, החליט המחוקק לחוקק את תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי, במטרה לעודד נכים לצאת לעבודה ועם זאת לשמור על זכויותיהם, כך שהם לא יקופחו בעקבות יציאתם לעבודה. התוצר המרכזי של חוק לרון הינו קצבת העידוד.
עיקריו של תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי הינם כמפורט להלן:
  • הסכום הכולל שהנכה יקבל משכר עבודתו וקצבת העידוד, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות. לפיכך, ככל שהנכה ירוויח יותר מעבודתו, כך גם יגדלו הכנסותיו הכוללות.
  • הכנסות שלא מעבודה, כגון פנסיה ותגמולים או הכנסה מרכוש, אינן משפיעות על סכום הבסיסי של קצבת העידוד, אלא רק על תוספת תלויים.
  • נכה שמקבל קצבת עידוד במקום קצבת נכות, ימשיך לקבל את ההטבות הנלוות לקבלת קצבת נכות, כגון הנחה בארנונה, הנחה בתחבורה הציבורית והשתתפות בשכר דירה.
עם זאת, במידה והנכה מקבל גם קצבה חודשית נוספת, קח"ן, אז קצבה זו תופחת בהדרגה מלאחר חלוף שנה שבה הנכה מקבל קצבת העידוד, זאת באופן הבא: כעבור שנה הוא יקבל 75% מהקח"ן, כעבור שנתיים הוא יקבל 50% מהקח"ן ולאחר 3 שנים הוא יקבל 25 % מהקח"ן.
  • נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר לעובד יציבה, לא ייבדק מחדש עם צאתו לעבודה.
  • נכה שהפסיק לעבוד או שהכנסתו מהעבודה פחתה תוך 3 שנים ממועד קבלת קצבת העידוד, יוכל לשוב ולקבל את קצבת הנכות מבלי להגיש תביעה חדשה לקבלת קצבת נכות ומבלי לעבור בדיקה מחדש לגבי זכאותו.
לאחר חלוף 3 שנים, יש להגיש תביעה חוזרת לקבלת קצבת נכות וזכאותו תיבדק מחדש.
קביעת 4 דרגות אי כושר לעבוד: 60%, 65%, 74% או 100%, כאשר סכום הבסיסי של קצבת העידוד נקבע בהתאם לדרגות אלו.
תנאי הזכאות לקבלת קצבת עידוד
קצבת העידוד ניתנת לנכה שמקבל קצבת נכות אשר עונה על התנאים המצטברים הבאים:
1. הנכה קיבל קצבת נכות במשך לפחות 12 חודשים רצופים.
2. הנכה החל לעבוד והכנסתו ברוטו מהעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק וזאת כמפורט להלן:
א. סכום של 60% מהשכר הממוצע, וזאת לגבי אחד מהנכים הבאים:
  • נכה בעל נכות חמורה - מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות, או נכות רפואית בשיעור של 40% עקב לקות נפשית לפי סעיף 33 לספר המבחנים או עקב לקות שכלית לפי סעיף 91 לספר המבחנים.
  • נכה בעל זכאות ממושכת - מי שהיה זכאי לקצבת נכות במשך לפחות 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו ליום 1.8.2009.
ב. סכום של 45% מהשכר הממוצע וזאת לגבי יתר הנכים.
הסכום הבסיסי של קצבת העידוד נקבע כאמור בהתאם לדרגות אי הכושר לעבוד של הנכה היוצא לעבודה: 60%, 65%, 74% ו- 100%.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת קצבת עידוד יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת קצבת עידוד.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 31/01/2017 13:39  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!