המומחים באתר הזכויות הרפואיות שלי יסייעו לך לקבל קצבת ניידות ואת יתר הזכויות שמגיעות לך מהמדינה...
כל מה שחשוב לדעת קצבת ניידות!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הזכויות שלך מול
הביטוח הלאומי
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

כל מה שרצית לדעת על קצבת ניידות

סובל חלילה מליקויים ברגליים אשר מגבילים את כושר הניידות שלך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות וביניהן קצבת ניידות.
כדי לקבל קצבת ניידות עליך להגיש בקשה בפני המוסד לביטוח לאומי ולצרף לה מסמכים רפואיים, אישורי עבודה וטפסים נוספים שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך לקצבה.
רוצה לדעת מה המשמעויות של קצבת ניידות ומה אתה צריך לעשות תכלס כדי לקבל אותה?

מה צריך לעשות עכשיו?

קצבת ניידות - מה זה אומר?
קצבת ניידות הינה קצבה אשר ניתנת על ידי הביטוח הלאומי למי שיש לו ליקויים ברגליו, אחת מהן או שתיהן, המגבילים אותו בניידותו וזאת כדי לסייע לו להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים.
בנוסף לקצבת הניידות, יקבל המוגבל בניידות פטור או הנחה ממס ברכישת רכב, קצבת החזקת הרכב, הנחה בתשלומי רישיון הרכב ,תו חניה לנכה והנחות בחניונים. גובה הגמלה, גודל הרכב ואחוזי הפטור ממיסים נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות לניידות.
מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב, כדי לממן להם נסיעות בתחבורה הציבורית, הסעות ועוד, במידה והם עונים על תנאי הזכאות לכך.
ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר, על פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי.
הליך הבקשה לקבלת קצבת ניידות
לשם קבלת קצבת הניידות מהביטוח הלאומי, על המוגבל בניידות לעבור שני שלבים, תחילה בפני משרד הבריאות ורק לאחר מכן בפני המוסד לביטוח לאומי וזאת כמפורט להלן:
(1) בשלב הראשון יש להגיש טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות, בפני לשכת הבריאות המחוזית וזאת לשם קביעת אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בקצבה על ידי הוועדה הרפואית המחוזית או הוועדה הרפואית לעררים של משרד הבריאות.
הוועדות קובעות אם יש ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, האם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו והאם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.
רשימת הליקויים כוללת שיתוקים, קטיעות, קשיונות, נקיעות, מפרקים מדומים, הגבלת כושר המפרקים ברגליים או החלפתם, קיצור גפה, תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים, הפרעות במערכת כלי הלימפה, מומים מלידה וקומה נמוכה.
(2) בשלב השני יש להגיש טופס 8200 - תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות וזאת בפני המוסד לביטוח לאומי ולצרף לו את כל המסמכים הרלוונטיים, אשר כוללים מסמכים רפואיים, מסמכים לגבי הרכב, רישיון הרכב, פוליסת ביטוח הרכב ועוד.
את טופס התביעה בצירוף מסמכים נלווים יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של המבוטח. ניתן להגיש את התביעה גם בתיבת השירות של הסניף, בדואר, בפקס ואף באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
תנאי הזכאות לקבלת קצבת ניידות
קצבת הניידות ניתנת למי שעונה על שני התנאים המצטברים הבאים:
(1) תושב ישראל בן 3 ומעלה, אשר טרם הגיע לגיל הפרישה לצורך זכאות לקצבת ניידות, שהינו זהה לנשים וגברים.
יחד עם זאת, ניתן לתת קצבת ניידות גם לשני אחים או יותר שטרם מלאו להם 3 שנים, אשר לכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה הדירה. כמו כן, מי שכבר קיבל קצבת ניידות לפני שהגיע לגיל הפרישה, יוכל בכפוף לתנאים מסוימים להמשיך ולקבל את הקצבה גם לאחר גיל הפרישה.
(2) ועדה רפואית או וועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליו לפי רשימת הליקויים וזאת כמפורט להלן:
א. נקבעו לו לפחות 40% מוגבלות בניידות ויש לו רישיון נהיגה בתוקף.
ב. נקבעו לו לפחות 60% מוגבלות בניידות ואין לו רישיון נהיגה בר תוקף, אך יש לו מורשה נהיגה, אשר מסיע אותו.
מורשה נהיגה הינו מי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף, אשר עונה על אחד התנאים הבאים:
  • הוא קרוב משפחה של המוגבל בניידות: קרוב משפחה של המוגבל בניידות: בן/בת זוג, בן/בת ובני זוגם, אב, אם, לרבות הורה מאמץ וחורג, אח, אחות, גיס/ה, נכד/ה, סב או סבתא.
  • הוא אינו קרוב משפחה של המוגבל בניידות, אך הוא עונה על כל התנאים הבאים: הוא סועד את המוגבל בניידות ברוב שעות היממה, הוא גר עם המוגבל בניידות בקביעות באותו בניין או שהם גרים בבניינים שהמרחק האווירי ביניהם אינו על 1500 מטר, הוא דואג לצרכיו של המוגבל בניידות, מסוגל ומתחייב להסיעו באופן קבוע למען צרכיו היומיומיים והוא קיבל מהביטוח הלאומי אישור לשמש כמורשה נהיגה.
תנאי הזכות לקבלת קצבת ניידות למי שזכאי לקבל גם קצבאות מסוימות אחרות
(1) מי שזכאי לקבל הן קצבת ניידות והן קצבת שירותים מיוחדים, יצטרך לבחור מבין שתיהן, אלא אם כן מתקיים לגביו אחד משלושת התנאים הבאים: הוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות, נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, וועדה רפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
(2) מי שזכאי לקבל הן קצבת ניידות והן קצבת ילד נכה, יצטרך לבחור מבין שתיהן, אלא אם כן מתקיים לגביו אחד משני התנאים הבאים: נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, וועדה רפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. כמו כן, יש לוודא שקבלת ההטבות במסגרת קצבת הניידות אינה פוגעת בקבלת ההטבות במסגרת קצבת הילד הנכה.
(3) מי שבשל נכותו זכאי לתשלום עבור אחזקת רכב או השתתפות בהוצאות ניידות, או שהוא זכאי לפטור מלא או חלקי מתשלום המסים החלים על הרכב וזאת לפי אחד מהחוקים הבאים, איננו זכאי בכל מקרה לקבל גם גמלת ניידות: חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק המשטרה (נכים ונספים), חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

מימוש הזכויות שלך בלי בירוקרטיה!

לצורך קבלת קצבת ניידות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת קצבת ניידות.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 31/01/2017 13:20  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!