אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים שידם נקטעה כתוצאה מתאונת עבודה...
לדעת הכל על קטיעת יד שהתרחשה במסגרת תאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

קטיעת יד במסגרת תאונת עבודה

עברת תאונת עבודה כשכיר או כעצמאי שגרמה לקטיעת ידך? חשוב שתדע שמגיעים לך זכויות רפואיות ופיצויים בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי וביכולתך להשתכר.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות מגיעות לך ומה אתה צריך לעשות בפועל כדי לקבל אותן?

דוגמאות למקרים דומים

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו, או תאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז אף הוא מסכום הפיצויים של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין קטיעת יד כתאונת עבודה
במסגרת הליך ת"א 965-03 מנבסקי נ' טל-רז בע"מ, אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגיש עובד כנגד מעסיקו, מפעל לייצור מוצרי נייר וקרטון, עקב תאונת עבודה אשר גרמה לקטיעת ידו הימנית מעל למרפק, בהיותו בן 25.
התיק עסק בעובד שהחל לעבוד במפעל רק חודשים ספורים לפני התאונה. ביום התאונה הוא עבד על מכונת מכבש לחיתוך קרטון מסוג טיגל.
תוך כדי עבודתו, עבר עובד אחר ליד המכונה ודרך בטעות על דוושת ההפעלה של המכונה, שהייתה חשופה וללא כיסוי או מגן. עקב כך המכונה הופעלה מיידית, לכדה את ידו הימנית של העובד ומחצה אותה. העובד הובהל לבית החולים, שם נאלצו לבסוף ובלית ברירה לקטוע את היד מעל למרפק. העובד הגיש תביעה כנגד המפעל, בעליו של המפעל והמדינה.
כנגד המפעל ובעליו
העובד טען שהתאונה אירעה בשל רשלנותם, מאחר והם לא הדריכו את עובדיהם כיצד להפעיל את המכונות ו/או לא נקטו באותם צעדים הדרושים לשם מניעת תאונות במפעל ו/או לא דאגו להדרכה ראויה והולמת לעובדים לצורך הפעלת המכונות ו/או לא דאגו לתחזוקה ראויה והולמת של מכונת הטיגל ובמיוחד לכיסוי ראוי לכפתור ההפעלה כמתחייב על פי הדין.
בית המשפט קיבל את התביעה כנגד המפעל ובעליו, בקובעו שהם התרשלו בכך שהם סיפקו לעובד כלי עבודה פגום וסביבת עבודה לא בטיחותית ומכאן אחריותם לתאונה.
שכן, המפעל ובעליו אפשרו לעובד לעבוד על המכונה מדי יום למרות שכבר בחודשים שקדמו לתאונה, המכונה הייתה מועדת לתקלות ולא הייתה בטוחה לשימוש, מאחר שהיא לא גודרה לבטח, לא היה מכסה ומיגון על דוושת ההפעלה וגם המוט המחבר בין קצוות המכונה, שיכול היה גם הוא להביא להפסקה מיידית של פעילות המכונה, לא היה מחובר בעת התאונה.
כנגד המדינה
העובד טען שהתאונה אירעה גם בשל רשלנותה, בין היתר מאחר והיא לא פיקחה על תנאי העסקת העובדים במפעל ועל תנאי הבטיחות במפעל, לא גילתה את דוושת ההפעלה ללא כיסוי מתאים מבעוד מועד ולא נקטה כל סנקציה כנגד המפעל בעניין זה.
אולם, בית המשפט דחה את תביעת העובד כנגד המדינה, בקובעו כי בזמן שהמפקח מטעם המדינה ביקר במפעל, המכונה הייתה תקינה ודוושת ההפעלה הייתה ממוגנת וכי אין כל קשר סיבתי בין הפיקוח שהפעילה המדינה על המפעל לבין התאונה שיכולה הייתה להימנע לו היו המפעל ובעליו נוהגים כפי שמעסיקים סבירים אמורים לנהוג.
לגבי סוגיית האשם התורם
הנתבעים טענו כנגד העובד שהתאונה אירעה בשל רשלנותו, מאחר והוא לא ניתק את המכונה מהחשמל לפני שהוא קירב את ידו אליה וכי הוא סיכן את בריאותו ובטיחותו שלא לצורך.
בית המשפט ציין כי מגמת הפסיקה בעניין זה הינה לדקדק עם המעסיק ולהקל במידה רבה עם העובד בייחוס רשלנותו שגרמה או תרמה לתאונה וכי יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו, כדי לבדוק האם העובד חטא ברשלנות של ממש שצריכה להילקח בחשבון במישור חלוקת האחריות בינו לבין המעסיק שלו.
במקרה דנן, נקבע כי העובד אכן יכול היה בדרך פשוטה יחסית למנוע את התאונה מלכתחילה, באמצעות ניתוק המכונה מהחשמל או ללחוץ על הכפתור האדום שתפקידו לעצור את המכונה.
יחד עם זאת, לאחר בחינת מכלול נסיבות העניין וברוח המגמה בפסיקה כאמור לעיל, נקבע כי האשמה העיקרית והמכרעת לעצם התרחשות התאונה ויצירת הסיכון מלכתחילה עדיין מוטלת על המפעל ובעליו.
בהמשך דבריו, בית המשפט קבע לעובד נכות תפקודית בשיעור 70% ופסק לו פיצויים בסך כולל של 2,893,754 ₪, אשר מורכבים מהרכיבים הבאים:
הפסד השתכרות בעבר - 383,221 ₪, הפסד השתכרות בעתיד - 1,492,066 ₪, פנסיה - 118,409 ₪, עזרת צד שלישי לעבר - 75,000 ₪, עזרת צד שלישי לעתיד - 305,058 ₪, כאב וסבל - 500,000 ₪, הוצאות נסיעה - 10,000 ₪ ואובדן שכר של בני המשפחה - 10,000 ₪.
מסכום זה יש לנכות את תשלומי הביטוח הלאומי שקיבל העובד בסך של 1,996,500 ₪, כך שבסופו של דבר המפעל ובעליו חויבו לשלם לו סך של 897,254 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד בסך של 20%.
לאור פגיעתו הקשה של העובד ושיעור נכותו, בית המשפט נמנע מלחייב אותו בתשלום הוצאותיה ושכר טרחתה של המדינה.
קרא ותדע: פטור ממס הכנסה בגין קטיעת יד!

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך קבלת הפיצויים והקצבאות בגין קטיעת יד כתאונת עבודה יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 13/02/2017 12:36  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!