אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים שנפגעו בתאונת עבודה...
לדעת הכל על קטיעת אצבע שהוכרה כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

קטיעת אצבע שהוכרה כתאונת עבודה

נקטעה לך אצבע במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

למה אני זכאי?

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין קטיעת אצבע במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 21319-03 חטיב נ' רקמת פלדה בע"מ, אשר התנהל בפני בית משפט השלום בחיפה, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגיש עובד כנגד מעסיקו במפעל ליצירת רשתות פלדה לגדרות עקב תאונת עבודה אשר גרמה לקטיעת חלק מאצבעו.
התיק עסק בעובד אשר עבד במפעל במשך 8 שנים, החל מגיל 15 ועד למועד קרות התאונה, בהיותו בן 23. התאונה אירעה כאשר העובד הפעיל מכונה לכיפוף ולחיתוך חוטי פלדה ונחתך באצבע ידו השמאלית מסכין החיתוך של המכונה.
העובד אושפז במשך יומיים בבית החולים לצורך השלמת הקטיעה בניתוח מבוקר ולאחר מכן טופל באנטיביוטיקה ובריפוי בעיסוק. העובד נעדר מעבודתו במפעל במשך 3 חודשים ולאחר 4 חודשים נוספים הוא פוטר ממנה בשל מגבלותיו עקב התאונה.
העובד טען, כי התאונה התרחשה כתוצאה מתקלה שאירעה בסכין החיתוך של המכונה וכי האחריות לקרות התאונה ולתוצאותיה חלה על המעסיק.
מאחר ומדובר במכונה מסוכנת, המעסיק התרשל בכך שלא סיפק לו הדרכה הולמת לגבי שימוש מקצועי במכונה או פיקוח על שימוש במכונה, לא דאג לתקינות המכונה ולא סיפק לו אמצעי מיגון מפני פגיעה אפשרית בעת תקלה.
כדאי לקרוא על: גמלת נכות מעבודה ואילו זכויות היא מקנה לך!
המעסיק טען מנגד, כי לא הייתה כל התרשלות מצידו וכי האירוע קרה בשל רשלנותו הבלעדית של העובד.
לדבריו, העובד התרשל בתפעול המכונה, מאחר שמדובר בעובד שהיה בעל ניסיון בהפעלת המכונה ובהתמודדות עם תקלות המופיעות בה ועל כן הוא היה חייב להימנע מלהחדיר את אצבעו למכונה טרם ניתוקה מזרם החשמל וכי ניתנה לו הדרכה על ידי המנהל בדבר איסור חד משמעי על הכנסת יד לתוך המכונה.
בהסתמך על הראיות שהוגשו בתיק קבע בית המשפט כי הוא מקבל את טענות העובד לגבי נסיבות התאונה, מאחר שהסכין של המכונה הינה רכיב מסוכן שאינו מוגן די הצורך, כך שניתן בקלות להכניס את היד אל תוך מקום החיתוך.
העדר הגידור של המכונה וחלקיה המסוכנים, כמו הסכין, מהווים הפרה של חובת הגידור המפורטת בסעיף 37 לפקודת הבטיחות [נוסח חדש], תש"ל-1970.
עוד נקבע, כי בניגוד לטענת המעסיק לפיה אופן פעולת המכונה אינו מצריך שידו של העובד תמצא קרוב לסכין וכי לא אמורה להיות כל התערבות ידנית באופן ההפעלה, מן הראיות עולה שהעובד נאלץ לא פעם לקרב את ידו לסכין וכי הדבר היה חיוני לצורך עבודתו השוטפת.
כלומר, הרכיבים המסוכנים אינם מוגנים או מגודרים, הפעלת המכונה בפועל דורשת התערבות ידנית מרובה ודי בכך כדי לבסס את אחריות המעסיק לתאונה.
בנוסף קבע בית המשפט, כי אין לייחס לעובד אשם תורם, מאחר שהוא שוכנע שהעובד לא הסיר את מגן המרחק, לא הכניס את היד מהכיוון הלא נכון ולא עשה כל פעולה מכוונת שתגרום לתאונה.
עוד נקבע, כי הסכנה הטמונה במכונה הינה כה חמורה שאין להטיל על העובד אשם תורם, גם אם הוא אכן היה עובד מנוסה שיכול היה וצריך היה לדעת שהמכונה כוללת רכיב מסוכן.
בהתאם להסכמת הצדדים הוגשה בתיק חוות דעת מומחה אשר קבע כי לעובד נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין קטיעה של הגליל המרוחק של האצבע ביד שמאל, בדומה לקביעת המל"ל. עוד ציין המומחה כי הצלקת שנותרה אינה רגישה למגע וקיימת אחיזה תקינה.
בית המשפט פסק לעובד הפסדי השתכרות לעבר בסך 17,678 ₪. סכום זה גם כלל סך של 5,000 ₪ לאחר שהעובד העיד על ניסיונותיו למצוא עבודה חלופית לאחר הפיטורין, הן באמצעות לשכת התעסוקה והן באופן עצמאי ועל הקושי למצוא עבודה שכזו, לאור המגבלה לבצע חלק מהפעולות הדורשות מוטוריקה עדינה וכן לאור השכלתו הדלה.
לגבי הפסדי השתכרות לעתיד, בית המשפט פסק לעובד פיצויים גלובליים בסך של 40,000 ₪, מאחר שהעובד העיד כי לאחר פיטוריו מרבית העבודות אשר מצא היו בתחום הבנייה והשיפוצים ובית המשפט התרשם שהנכות הרפואית שלו גם גרמה לנכות תפקודית לגבי פעולות מסוימות, כגון האפשרות לתפוס מסמרים דקים בין אצבעות יד שמאל, כפי שהדגים העובד.
בנוסף, פסק לו בית המשפט פיצויים בסך של 20,000 ₪ בגין כאב וסבל, אך הוא לא פסק לו הוצאות, מאחר שהעובד לא טען להפסדים בגין ראש נזק זה וממילא לא הציג ראיות לכך.
כלומר, בסיכומו של דבר, בית המשפט פסק לעובד פיצויים בסך כולל של 77,678 ₪ מהם נוכו תגמולי המל"ל בסך של 10,036 ₪, כך שבסך הכל נותרו פיצויים בסך של 67,642 ₪. כמו כן נפסקו לעובד שכ"ט עו"ד בשיעור 20% מהפיצויים וכן החזר הוצאות משפט.
קרא ותדע: כל הטפסים לנפגעי עבודה!

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע, מילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק בעזרת עו"ד הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 27/06/2017 17:04  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!