אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על פציעה מבקבוק שהוכרה כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מימוש זכויות בגין פגיעה מבקבוק שהתרחשה בעבודה

נפצעת מבקבוק במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

כל מה שמגיע לך!

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין פגיעה מבקבוק במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 8940-08-10 עשור נ' י.מ.ג.א. יעדים בע"מ, אשר התנהל בפני בית משפט השלום בחיפה, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגיש עובד כנגד מעסיקתו, חברה שהפעילה מסעדה, לאחר שנפצע בעינו מרסיסי בקבוק שהתנפץ במהלך עבודתו.
תיק זה עסק בעובד ששימש כברמן במסעדה. במהלך עבודתו ניגש העובד למחסן המסעדה לשם נטילת סחורה. במחסן היו מונחים ארגזי משקאות בבקבוקי זכוכית על גבי מדפי פלסטיק רעועים, בלתי תקניים ולא יציבים, אשר לא היו מקובעים לקיר המחסן.
בנקודה זו נחלקו הצדדים לגבי נסיבות התאונה. העובד טען כי בעת שהוא ניסה ליטול סחורה מאחד המדפים העליונים, אז בשל חוסר יציבותם ותזוזתם נשמט מאחד המדפים הנמוכים יותר בקבוק משקה מזכוכית אל הקרקע, התנפץ ורסיס זכוכית ניתז וחדר לעינו השמאלית.
העובד הדגיש בעדותו כי הבקבוק לא נפל מידו, אלא מהמדף שהתנדנד בעת שהוא ניסה להוריד ארגז בקבוקים מהמדף העליון.
מנגד, מטעם המסעדה, העידה עובדת אחרת שנסעה עם העובד לבית החולים שהעובד סיפר לה במהלך הנסיעה לבית החולים כי "בקבוק סודה קטן נפל לו על הרצפה וניתז לעינו לאחר שנשבר".
עם זאת, היא נמנעה מלהצהיר בצורה מפורשת האם הוא סיפר לה שהבקבוק נפל ולאו דווקא מידו או שהוא נפל מידו, בעוד שהעובד העיד באופן ברור ועקבי כי הוא לא סיפר לה שהבקבוק נפל מידו.
בית המשפט קיבל את עדותו של העובד לגבי נסיבות קרות התאונה וציין שהיא עשתה עליו רושם אמין ומהימן ביותר. עדותו של העובד הייתה קוהרנטית, פשוטה, הגיונית, סבירה ולא נסתרה כלל.
אמינות העובד נלמדה גם מכך שלא היסס להודות בעובדות שלכאורה פועלות לרעתו, כגון שהפעולות שבוצעו על ידו ביום התאונה לא רק שהיו בבחינת נוהל יומי, אלא אף בוצעו מספר פעמים ביום.
בית המשפט קיבל גם את חוות דעתו של המומחה מטעם העובד, המשמש כמומחה לבטיחות וחוקר תאונות, אשר אף היא לא נסתרה כלל. המומחה קבע כי המדפים שנמצאים במחסן אמנם מתאימים, אך על המסעדה הייתה מוטלת החובה לקבעם לקיר וזאת לשם מניעת תנודתם ותזוזתם.
לפיכך, קבע בית המשפט כי מדובר בשיטת אחסון בלתי בטיחותית. על המדפים הונחו ארגזי שתייה, חלקם סגורים אמנם, אך אחרים היו פתוחים והכילו בקבוקי זכוכית בודדים, כך שכל תנודה במדף הבלתי יציב הייתה עלולה להפיל בקבוק כזה או אחר מהארגזים הפתוחים.
המסעדה הייתה אמורה לצפות ואף צפתה כי תזוזת המדפים תגרום לנפילת בקבוקי זכוכית מהמדף, להתנפצותם על רצפת המחסן ולפציעתו של העובד הנמצא במחסן.
מדובר במעין ארונית של חמישה מדפים מפלסטיק בגובה של כ 183 ס"מ, שניתן להזיזה בנגיעה קטנה. המדפים לא קובעו לקיר, דבר שגרם לאי יציבותם וכל נגיעה קלה בהם או בסחורה הייתה גורמת לטלטלה במדפים.
בנוסף דחה בית המשפט את טענת המסעדה לפיה יש לעובד אשם תורם. ראשית, המסעדה לא הוכיחה איזה אשם דבק בעובד בנסיבות התאונה כאמור לעיל. שנית, אין חולק שלא מתפקידו של העובד לסדר את הסחורה במדפים, אלא שוטף הכלים הוא זה שבדרך כלל אחראי לכך. שלישית, העובד ביצע את עבודתו בהתאם לתנאים ולאמצעים שסופקו וליתר דיוק, שלא סופקו לו על ידי מעסיקתו.
העובד הושיט את ידיו ועמד על אצבעות רגליו לצורך הורדת סחורה מהמדף העליון. בנסיבות אלו, תזוזת המדף, שאינו מקובע וחסר יציבות הייתה בלתי נמנעת, בפרט משלא סופקו לעובד כל אמצעים להורדת הסחורה מהמדפים העליונים בבטחה.
בהתאם לקביעת המומחית הרפואית מטעם בית המשפט, נקבעו לעובד נכות רפואית בשיעור 5% בגין הפציעה החודרת בעינו, כאשר קיים סיכון כי נכותו תחמיר לאחר ביצוע הניתוח להסרת הירוד ויתווספו לה עוד 5% בגין אובדן אקומודציה.
לדעת יותר על: אחוזי נכות ואיך הם נקבעים?
לצורך חישוב הפסדי השכר של העובד בעבר ובעתיד, הביא בית המשפט בחשבון את העובדה לפיה העובד נעדר מעבודתו במסעדה במשך כחודש. לאחר מכן הוא שב לעבוד במסעדה במשך מספר חודשים, עד שהוא עזב אותה ועבר לעבוד במסעדה אחרת. באותה העת הוא גם החל את לימודיו בטכניון וכיום הוא עובד בתחום הנדסאות המוצר במשרה מלאה.
לפיכך, נקבע כי פרט לתקופות קצרות לא נראה שהתאונה גרמה לגריעה בכושר ההשתכרות של העובד או בהשתכרותו בפועל.
עם זאת, בית המשפט גם קבע כי לא ניתן להתעלם מהשפעת נכותו הרפואית על כושר השתכרותו בעתיד, מאחר שעבודתו הנוכחית כוללת ישיבה ממושכת מול מחשב, צפייה, התבוננות והסתכלות ממושכת בתוכנה וחומרה מול צג המחשב.
בנוסף, בית המשפט התחשב בסיכון להחמרת מצבו של העובד בעתיד, דבר אשר יחייב אותו לעבור ניתוח להסרת הירוד וכי הנכות המינימאלית שתיוותר לו במידה שהוא יעבור את הניתוח בהצלחה, תהיה בשיעור של 5% שיתווספו לנכות שקיימת כבר כיום בשיעור 5%.
בהתאם לכך פסק בית המשפט לעובד הפסדי שכר לעתיד בסך של 110,000 ₪ וזאת בהתבסס על משכורתו הנוכחית העומדת על סך של כ-10,500 ₪, כשכר התחלתי ובהתחשב בעובדה ששכרו יעלה במשך השנים וכי הוא צעיר. זאת להבדיל משכרו בעת התאונה, אשר שיקף עבודה מזדמנת של אדם צעיר בתחילת דרכו התעסוקתית ובטרם רכש מקצוע והכשרה אקדמאיים.
לפיכך נקבע כי השכר בעת התאונה לא יכול היה לשקף את פוטנציאל ההשתכרות העתידי של העובד.
בסיכומו של דבר נפסקו לעובד פיצויים בסך כולל של 173,013 ₪, אשר כוללים את הרכיבים הבאים: הפסדי שכר בעבר 16,013 ₪, הפסדי שכר ופנסיה לעתיד 110,000 ₪, כאב וסבל 40,000 ₪ והוצאות רפואיות, נסיעות ועזרת הזולת 7,000 ₪. מסכום זה נוכו תגמולי הביטוח הלאומי שקיבל העובד בסך של 71,617 ₪, כך שבסך הכל נפסקו לעובד פיצויים בסך של 101,500 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 24,600 ₪.
קרא ותדע: כל הטפסים לנפגעי עבודה!

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 11/07/2017 13:03  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!