אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא פיגור שכלי ואחוזי הנכות בגינו...
מידע חשוב על אחוזי הנכות עקב פיגור שכלי והזכויות הרפואיות בגינם!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

כל המידע על קבלת אחוזי נכות בגין פיגור שכלי

מישהו מבני משפחתך לוקה חלילה מפיגור שכלי? חשוב שתדע שמגיעות לו זכויות רפואיות רבות וביניהן אחוזי נכות.
זכויותיו הרפואיות עשויות להקל באופן משמעותי על איכות חייו ולסייע לו בהתנהלות היומיומית. על מנת לקבל את הזכויות הללו, יש לקבוע ראשית אחוזי נכות בגין מוגבלותו.
רוצה לדעת מה הם אחוזי הנכות מגיעים לו ומה אתה צריך לעשות כדי לסייע לו לקבל אותם?

מה צריך לעשות עכשיו?

אחוזי נכות לפיגור שכלי

אחוזי הנכות הרפואית משקפים את אחוזי הפגיעה בבריאותו של אדם עקב בעיה, פיזית או נפשית שיש לו וזאת לצורך קבלת זכויות רפואיות מסוימות מהביטוח הלאומי.

כמו כל מבוטח שזכאי לקבל הכרה באחוזי הנכות הרפואית שלו, אין חולק שגם מי שלוקה חלילה בפיגור שכלי יהיה מודע לאחוזי הנכות הרפואית שמגיעים לו בגין לקותו, כמו גם לזכויות הרפואיות שמגיעות לו בגין כך.

אבל, מטבע הדברים, מי שלקה בפיגור שכלי אינו מודע בדרך כלל ואף אינו מסוגל כלל להיות מודע, לאחוזי הנכות הרפואית והזכויות הרפואיות המוענקות לו על ידי רשויות המדינה על מנת להקל על התמודדותו עם קשייו.

לפיכך, חשוב מאוד שלפחות קרובי משפחתו וסובביו של מי שלוקה בפיגור שכלי יהיו מודעים לאחוזי הנכות הרפואית המוענקים לו בגין לקותו וזאת כדי לסייע לו על מנת לקבל ולממש את מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות לו בגינם.

פיגור שכלי הינו לקות בהתפתחות השכלית אשר נגרמת בעיקר עקב סיבות תורשתיות ואשר מקשה על רכישת כישורי למידה, מיומנויות חברתיות, יכולות תקשורתיות, ביצוע פעולות שגרתיות ופיתוח מיומנויות החיוניות לתפקוד היומיומי.

בישראל ישנם כחמישים אלף אנשים הסובלים מפיגור שכלי בדרגות חומרה שונות.

על פי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, מפגר הינו אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול.

סעיף 3 להוראה מס' 14.1 לתע"ס, מסמך מדיניות משרד העבודה והרווחה בתחום הטיפול במפגרים, משנת 1989, קובע מי מוגדר כמפגר ומהן רמות הפיגור האפשריות.

לפי הוראה 14.1, קיימות 4 רמות של פיגור, אשר נקבעות לפי מנת המשכל ובהתאם לתוצאות מבחני אינטליגנציה:

פיגור קל

מנת המשכל נעה בין 2-3 סטיות תקן מתחת לנורמה.

קיימת עצמאות במשימות של עזרה עצמית ודרישות חיי היומיום.

ישנה יכולת לקשר חברתי ולהשתלבות בתעסוקה.

עם זאת, נציין כי הגדרת המונח התרחבה בשנים האחרונות, כך שהיא כוללת לא רק אנשים שנולדו עם הלקות, אלא גם את מי שאיבדו את כישוריהם השכליים במהלך חייהם, למשל עקב תאונה.

פיגור בינוני

מנת המשכל נעה בין 3-4 סטיות תקן מתחת לנורמה.

קיימת עצמאות חלקית במשימות של עזרה עצמית ודרישות חיי היומיום.

היכולת לקשר חברתי ולהשתלבות בתעסוקה היא חלקית.

פיגור עמוק

מנת המשכל נעה בין 4-5 סטיות תקן מתחת לנורמה.

יש צורך בטיפול ופיקוח תמידי במשימות של עזרה עצמית בחיי היומיום ובהשתלבות בתעסוקה.

קיימת יכולת לבצע מספר פעולות עם הדרכה צמודה.

פיגור קשה

מנת המשכל נמצאת 5 סטיות תקן מתחת לנורמה.

קיימת תלות מוחלטת בסביבה ובטיפולה.

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי רופא הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, בהתאם לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, אשר ידועה גם בשם ספר הליקויים, או ספר המבחנים הרפואיים.

חשוב לזכור כי כמו כל דבר חקיקה אחר, גם התוספת לתקנות עשויה להתעדכן מעת לעת.
מידע חשוב אודות החזרי מס בגין מוגבלות שכלית

התוספת כוללת 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות, כאשר כל פרק כולל רשימה של ליקויים רפואיים רלוונטיים לו, בצד אחוזי הנכות הספציפיים שנקבעו לכל אחד מהליקויים הללו.

אחוזי הנכות הרפואית בגין פיגור שכלי, מופיעים במסגרת הפרק העשירי של התוספת.

נציין כי ביום 17.6.2012 הוחלט על ידי שר הרווחה לקבל את המלצת הצוות שהוקם לבדיקת שם חלופי למונח פיגור שכלי ולהחלפתו בחוקים ומסמכים הרשמיים במונח מוגבלות שכלית התפתחותית.

גם במסגרת הצעת חוק החלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016, הוצע להחליף את המונח מפגר בבעל מוגבלות שכלית התפתחותית וזאת במסגרת שורה של חוקים שונים, כגון חוק הסעד (טיפול במפגרים), חוק הירושה, חוק חינוך מיוחד ועוד.

משום מה הצעת החוק איננה כוללת את תיקון התוספת לתקנות הביטוח הלאומי הללו ויש לקוות שמדובר בטעות בלבד, אשר תבוא אף היא על תיקונה ובמהרה.

להלן פירוט אחוזי הנכות בגין פיגור שכלי:

1. פיגור גבולי (מנת משכל 70 - 79) 20%

2. פיגור קל (מנת משכל 55 - 69) 40%

3. פיגור בינוני (מנת משכל 40 - 54) 65%

4. פיגור קשה (מנת משכל 30 - 39) 75%

5. פיגור חמור (מנת משכל 0 - 29) 100%

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

לצורך קבלת אחוזי נכות בגין פיגור שכלי יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת אחוזי זכות בשל פיגור שכלי.

מילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת אחוזי הנכות.

רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעלות.

עדכון אחרון: 13/03/2017 12:34  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!