אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לחולי נפרופתיה סוכרתית בדרך להשגת פטור ממס הכנסה...
כך תקבל פטור ממס בעקבות נפרופתיה סוכרתית!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויותך מול
מס הכנסה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פטור ממס בגין נפרופתיה סוכרתית

במידה והנך סובל חלילה מנפרופתיה סוכרתית, המכונה גם סוכרת כלייתית ויש לך הכנסה החייבת במס הכנסה, מן הראוי שתדע שבין יתר הזכויות הרפואיות המוענקות לך בגין בעיות אלו, הנך זכאי גם לפטור מתשלום מס הכנסה למדינה.

על מנת לקבל פטור ממס הכנסה עליך למלא את כל הטפסים הנדרשים ולהגישם לגורמים הרלוונטיים במס הכנסה במועד הקבוע על פי חוק בצירוף אישורים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה. את הטפסים יש למלא באופן מדויק ומקצועי.

רוצה לדעת יותר על הזכאות לפטור ממס הכנסה בגין נפרופתיה ומה צריך לעשות כדי לקבלה?

מה צריך לעשות עכשיו?

מחלת הסוכרת - מה זה אומר?

מחלת הסוכרת מתבטאת בקושי של הגוף לייצר את הורמון האינסולין, עקב הרס תאי בטא בלבלב אשר אחראים על ייצור הורמון זה, או בקושי של הגוף להשתמש בהורמון האינסולין, עקב תנגודת של הגוף לפעילות האינסולין.

קשיים אלו גורמים להצטברות רמות גבוהות של סוכר בדם וזאת במקום שהסוכר יעבור ממנו לתאי הגוף, על מנת לשמש כספק האנרגיה העיקרי שלהם.

עקב כך, התאים מאטים את פעילותם, דבר שגורם לעייפות רבה של הגוף ולירידה ברמת תפקודו הכללי.

הבעיה המרכזית של חולי הסוכרת הינה סיבוכי המחלה הנובעים מרמות סוכר גבוהות בדם ואשר עלולים להביא לנזקים ונכויות קשים.

כדאי לדעת: מגיע לך פטור ממס בגין סיבוכי מחלת הסוכרת

סיבוכים אלו כוללים, בין היתר, גם נפרופתיה סוכרתית, אשר נפוצה אצל כשליש מחולי הסוכרת, בין מסוג 1 ובין מסוג 2.

נפרופתיה סוכרתית מתבטאת בירידה הדרגתית ומתמשכת בתפקוד הכליות, עקב רמות הסוכר הגבוהות בדם.

בתחילה הפגיעה איננה מורגשת, אולם בהמשך היא עלולה להחמיר ולהגיע אף לאי ספיקת כליות מוחלטת.

לקריאה נוספת: פטור ממס לסובלים מאי ספיקת כליות בעקבות מחלת הסוכרת

ניתן לזהות את הפגיעה באמצעות בדיקת שתן אשר מזהה את נוכחות חלבון האלבומין בשתן.

ככל שרמת האלבומין גבוהה יותר, כך גם גדלה מידת הפגיעה בכליות.

השלב הקליני ההתחלתי של המחלה מאופיין בהפרשה יומית של חלבון האלבומין בשתן ברמה אשר נעה בין 30 מ"ג ל-300 מ"ג.

שלב זה מכונה השלב השקט של המחלה, בו המחלה טרם מתבטאת באופן גלוי.

כאשר רמת האלבומין עולה מעל ל-300 מ"ג, הפגיעה הופכת למחלת כליות גלויה ומלווה גם בלחץ דם גבוה וגילוי שינויים בולטים בבדיקה מיקרוסקופית של הכליות.

בשלב הבא המחלה הופכת לאי ספיקת כליות סופנית, מצב אשר מצריך טיפול בדיאליזה או בהשתלת כליה. שלב זה מתרחש לרוב כעבור 25-30 שנה ממועד גילוי הסוכרת.

לדעת עוד על: נוירופתיה סוכרתית והזכויות הנלוות לה

הזכאות לפטור ממס הכנסה

הזכאות למי שסובל מנפרופתיה סוכרתית תינתן בהתאם לפטור הקבוע בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ובתנאי שהוא עונה על התנאים המצטברים הבאים:

נקבעה לו דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% נכות בגין ליקוי אחד או נכות רפואית משוקללת בשיעור של לפחות 90% בגין מספר ליקויים. יש לשים לב שמדובר בנכות רפואית ולא תפקודית.

לפיכך, מי שיש לו נכות רפואית בשיעורים נמוכים מאלו, לא יהיה זכאי לפטור, גם אם יש לו נכות תפקודית מקסימלית בשיעור 100%.

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי רופא הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, בהתאם לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, אשר ידועה גם בשם ספר הליקויים, או ספר המבחנים הרפואיים. חשוב לזכור כי כמו כל דבר חקיקה אחר, גם התוספת לתקנות עשויה להתעדכן מעת לעת.

הנכות הרפואית נקבעה לו בהתאם לאחד מהחוקים הבאים: חוק הביטוח הלאומי בגין נכות כללית או בגין פגיעה בעבודה או פגיעה במהלך התנדבות, חוק הנכים (תגמולים ושיקום) אשר מיועד לנכי צה"ל, חוק נכי רדיפות הנאצים שמיועד לניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה והחוק לפיצוי נפגעי גזזת.

הנכות הרפואית נקבעה לו לצמיתות או נכות זמנית של לפחות 185 ימים. מי שתקופת נכותו ארכה בין יום אחד ל-184 ימים בלבד, לא יהיה זכאי לפטור.

כלומר, הזכאות לפטור ממס הכנסה תינתן למי שסובל מנפרופתיה סוכרתית בהתאם לדרגת הנכות הרפואית שלו, המקור החוקי לקביעת הנכות ומשך תקופת הנכות.

הטבה זו תינתן למי שעונה על התנאים המצטברים שלעיל, ללא צורך לפנות קודם לכן למוסד לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, מי שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור הנמוך מהנדרש והוא עבר אירוע רפואי כלשהו, או שלא נקבעו לו אחוזי נכות לפי אחד מהחוקים הללו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הפטור בפני הוועדה הרפואית של מס הכנסה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

לקריאה נוספת: אודות סוכרת נעורים והזכויות בגינה

אופן מתן הפטור ממס הכנסה

חשוב להבהיר כי אין מדובר בפטור מלא ממס, אלא בפטור שניתן רק עד לתקרת ההכנסה.

תקרת ההכנסה נקבעת לפי סוג ההכנסה, כלומר, האם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית או בהכנסה שאינה מיגיעה אישית.

הכנסה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה אקטיבית, הינה הכנסה מעבודה, עסק או משלח יד.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה פאסיבית, הינה כל הכנסה שאינה מעבודה כאמור, כגון הכנסה מריבית, שכר דירה, קצבה, ניירות ערך ועוד.

תקרת ההכנסה גם מתעדכנת מדי שנה וזאת כמפורט להלן:

התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות הינה לפחות 365 יום, הינה בשיעור 606,000 ₪ נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 התקרה הייתה 608,400 ₪ ובשנים 2015-2014 התקרה הייתה בשיעור 614,400 ₪.

בדוק: האם אתה זכאי לפטור ממס בגין רטינופתיה

התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות נעה בין 185 ל-364 יום, או על הכנסה שאינה מידיעה אישית הינה בשיעור 72,720 ₪ נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 היא הייתה 72,960 ₪, בשנת 2015 היא הייתה 73,560 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 73,680 ₪.

התקרה הפטורה ממס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית ואשר נובעת מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא בשיעור של 299,040 ₪, נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 היא הייתה בסך של 300,000 ₪, בשנת 2015 היא הייתה בסך של 262,320 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 262,560 ₪.

כדאי שתדע: זכויותיך בגין רטינופתיה סוכרתית

מה צריך לעשות כדי לקבל את הפטור ממס?

לשם קבלת הפטור ממס, על מי שסובל מנפרופתיה סוכרתית להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריו טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה" ולצרף לו העתק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות שלו.

מי שנקבע כי זכאותו לפטור החלה אף בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי גם להחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

חשוב להכיר את זכויותיך: האם אתה זכאי לפטור ממס בגין אימפוטנציה סוכרתית?

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

הליך קבלת הפטור ממס בגין נפרופתיה סוכרתית הינו הליך אשר דורש הקפדה מרבית בכל הקשור למילוי מלא ומדויק של הטפסים הנדרשים לכך.
כדי להבטיח את קבלת הבקשה לפטור ממס, חשוב מאוד להגיש אותה באופן מקצועי ובתוך המועדים הקבועים לכך על פי החוק ולשם כך רצוי מאד להיעזר באנשי מקצוע המתמחים ומיומנים בנושא זה.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 26/03/2017 09:39  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!