אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים הסובלים מדום נשימה, בדרך לקבלת פטור ממס הכנסה...
לדעת הכל על פטור ממס הכנסה בגין דום נשימה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויותך מול
מס הכנסה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

בדוק אם אתה זכאי לפטור ממס בגין דום נשימה

במידה והנך סובל חלילה מדום נשימה בשינה ויש לך הכנסה החייבת במס הכנסה, מן הראוי שתדע שבין יתר הזכויות הרפואיות המוענקות לך בגין בעיות אלו, הינך זכאי גם לפטור מתשלום מס הכנסה למדינה.
על מנת לקבל פטור ממס הכנסה עליך למלא את כל הטפסים הנדרשים ולהגישם לגורמים הרלוונטיים במס הכנסה במועד הקבוע על פי חוק. את הטפסים יש למלא באופן מדויק ומקצועי.
רוצה לדעת יותר על הזכאות לפטור ממס הכנסה בגין דום נשימה בשינה ומה צריך לעשות כדי לקבלה?

מה צריך לעשות עכשיו?

תסמונת דום נשימה - מה זה אומר?

תסמונת דום נשימה בשינה הינה הפרעת שינה המתבטאת בהפסקות נשימה חוזרות ונשנות באופן רצוף בזמן השינה, אשר נמשכות בין 15 שניות ל-40 שניות.

הפסקת הנשימה יכולה להיות חלקית או מלאה.

כל הפסקת נשימה כזו גורמת לירידה ברמת ריווי החמצן בדם ולעליה של דו תחמוצת הפחמן, תופעה זו גורמת ליקיצה - תחילה יקיצה מוחית ולאחר מכן לפקיחת העיניים.

היקיצות הללו גורמות להפרעה ולקטיעה ברצף השינה הרגיל ועקב כך לירידה משמעותית באיכות השינה, שכיחות התסמונת הינה כ- 5% מקרב האוכלוסייה.

הירידה באיכות השינה גורמת לעייפות רבה במשך היום, כאבי ראש, ירידה בכושר הריכוז והזיכרון, נטייה לעצבנות, נטייה להירדמות ואף לתאונות דרכים עקב ההירדמות.

דום נשימה גם נחשב כגורם סיכון לשבץ מוחי וללחץ דם גבוה.

אבחון התסמונת ומידת חומרתה נעשה במסגרת בדיקה במעבדת שינה כאשר עלות הבדיקה מכוסה במלואה על ידי כל קופות החולים.

מבחינת הטיפול בתסמונת כיום לא קיים עבורה טיפול תרופתי יעיל.

ההמלצות למטופל כוללות ירידה במשקל, להימנע מכדורי שינה, עישון ושתיית אלכוהול לפני השינה.

הזכאות לפטור ממס הכנסה תינתן למי שסובל מדום נשימה בשינה בהתאם לפטור הקבוע בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ובתנאי שהוא עונה על התנאים המצטברים הבאים:

נקבעה לו דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% נכות בגין ליקוי אחד או נכות רפואית משוקללת בשיעור של לפחות 90% בגין מספר ליקויים, יש לשים לב שמדובר בנכות רפואית ולא נכות תפקודית.

לפיכך, מי שיש לו נכות רפואית בשיעורים נמוכים מאלו, לא יהיה זכאי לפטור, גם אם יש לו נכות תפקודית מקסימלית, בשיעור 100%.

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי רופא הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, בהתאם לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, אשר ידועה גם בשם ספר הליקויים, או ספר המבחנים הרפואיים.

חשוב להכיר: פטור ממס בעקבות אירוע מוחי

חשוב לזכור כי כמו כל דבר חקיקה אחר, גם התוספת לתקנות עשויה להתעדכן מעת לעת.

הנכות הרפואית נקבעה לו בהתאם לאחד מהחוקים הבאים: חוק הביטוח הלאומי בגין נכות כללית או בגין פגיעה בעבודה או פגיעה במהלך התנדבות, חוק הנכים (תגמולים ושיקום) אשר מיועד לנכי צה"ל, חוק נכי רדיפות הנאצים שמיועד לניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה והחוק לפיצוי נפגעי גזזת.

הנכות הרפואית נקבעה לו לצמיתות או כנכות זמנית לתקופה של לפחות 185 ימים, מי שתקופת נכותו ארכה בין יום אחד ל-184 ימים בלבד, לא יהיה זכאי לפטור.

כלומר, הזכאות לפטור ממס הכנסה תינתן למי שסובל מדום נשימה בהתאם לדרגת הנכות הרפואית שלו, המקור החוקי לקביעת הנכות ומשך תקופת הנכות.

הטבה זו תינתן למי שעונה על התנאים המצטברים שלעיל, ללא צורך לפנות קודם לכן למוסד לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, מי שנקבעו לו אחוזי נכות הנמוכים מהנדרש והוא עבר אירוע רפואי כלשהו, או שלא נקבעו לו אחוזי נכות לפי אחד מהחוקים הללו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הפטור בפני הוועדה הרפואית של מס הכנסה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

אופן מתן הפטור ממס הכנסה

חשוב להבהיר כי אין מדובר בפטור מלא ממס, אלא בפטור שניתן רק עד לתקרת ההכנסה.

תקרת ההכנסה נקבעת לפי סוג ההכנסה, כלומר, האם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית או בהכנסה שאינה מיגיעה אישית.

הכנסה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה אקטיבית, הינה הכנסה מעבודה, עסק או משלח יד.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה פאסיבית, הינה כל הכנסה שאינה מעבודה כאמור, כגון הכנסה מריבית, שכר דירה, קצבה, ניירות ערך ועוד.

תקרת ההכנסה גם מתעדכנת מדי שנה וזאת כמפורט להלן:

התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות הינה לפחות 365 יום, הינה בשיעור 606,000 ₪ נכון לשנת המס של 2017.

בשנת 2016 התקרה הייתה 608,400 ₪ ובשנים 2015-2014 התקרה הייתה בשיעור 614,400 ₪.

התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות נעה בין 185 ל-364 יום, או על הכנסה שאינה מידיעה אישית הינה בשיעור 72,720 ₪ נכון לשנת המס של 2017.

בשנת 2016 היא הייתה 72,960 ₪, בשנת 2015 היא הייתה 73,560 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 73,680 ₪.

התקרה הפטורה ממס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית ואשר נובעת מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא בשיעור של 299,040 ₪, נכון לשנת המס של 2017.

בשנת 2016 היא הייתה בסך של 300,000 ₪, בשנת 2015 היא הייתה בסך של 262,320 ₪, ובשנת 2014 היא הייתה 262,560 ₪.

מה צריך לעשות כדי לקבל את הפטור ממס?

לשם קבלת הפטור ממס, על מי שסובל מתסמונת דום נשימה בשינה להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריו טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה" ולצרף לו העתק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות שלו.

מי שנקבע כי זכאותו לפטור החלה אף בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי גם להחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

הליך קבלת הפטור ממס בגין דום נשימה הינו הליך אשר דורש הקפדה מרבית בכל הקשור למילוי מלא ומדויק של הטפסים הנדרשים לכך.
כדי להבטיח את קבלת הבקשה לפטור ממס, חשוב מאוד להגיש אותה באופן מקצועי ובתוך המועדים הקבועים לכך על פי החוק ולשם כך רצוי מאד להיעזר באנשי מקצוע המתמחים ומיומנים בנושא זה.

רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 08/03/2017 14:24  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!