אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים חולי סרטן בדרך לקבלת פטור ממס הכנסה...
כל מה שחשוב לדעת על פטור ממס בגין מחלת הסרטן!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הדרך למימוש הזכויות הרפואיות שלך
חלית במחלת הסרטן? יש לך זכות לקבל החזר כספי רטרואקטיבי מרשויות מס ההכנסה! המומחים שלנו יטפלו בהגשת הבקשה לפטור ממס, יחסכו לך זמן, כאבי ראש והרבה בירוקרטיה... לאורך שנות הפעילות השגנו עבור לקוחותינו החזרי מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים. רוצה לממש את הזכויות שלך במלואן וללא עיכובים? המומחים שלנו עומדים לרשותך!
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* החזר רטרואקטיבי עד 6 שנים אחורה!
בניהזוג זכויותרפואיות החזרימס המומחיםשלנו מסהכנסה יעילותמקסימלית

פטור ממס בגין מחלת הסרטן

במידה והנך סובל ממחלת הסרטן ויש לך הכנסה החייבת במס הכנסה במהלך השנים האחרונות, מן הראוי שתדע שבין יתר הזכויות הרפואיות המגיעות לך בגין המחלה, הנך זכאי גם לפטור מתשלום מס הכנסה וכן לפטור רטרואקטיבי ממועד גילוי המחלה.
על מנת לקבל את הפטור במלואו וממבלי להכנס למסע בירוקרטי מפרך מול רשויות המס, עליך להפקיד ולהגיש את הבקשה בהקדם האפשרי, בדייקנות ותוך צירוף תיעוד רפואי מופרט ומסמכים רבים נוספים הנוגעים לעיסוקך והכנסותיך לאורך השנים.
רשויות מס ההכנסה מטפלות מדי שנה באלפי פניות של חולים במחלה, והטיפול בבקשות יכול להתמשך על פני תקופה משמעותית מאד, כל עוד אין יד מקצועית שמכווינה ומזרזת את הטיפול בבקשתך.
רוצה לדעת יותר מה אפשר לעשות על מנת לקבל את החזרי המס שמגיעים לך במהירות האפשרית?

מה צריך לעשות עכשיו?

הזכאות לפטור ממס הכנסה
הזכאות תינתן לחולה סרטן בהתאם לסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ובתנאי שהוא עונה על התנאים המצטברים הבאים:
(א) נקבעה לו דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% נכות בגין ליקוי אחד או נכות רפואית משוקללת בשיעור של לפחות 90% בגין מספר ליקויים. יש לשים לב שמדובר בנכות רפואית ולא תפקודית.
לפיכך, מי שיש לו נכות רפואית בשיעורים נמוכים מאלו, לא יהיה זכאי לפטור, גם אם יש לו נכות תפקודית מקסימלית בשיעור 100%.
אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי רופא הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, בהתאם לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, אשר ידועה גם בשם ספר הליקויים, או ספר המבחנים הרפואיים. חשוב לזכור כי כמו כל דבר חקיקה אחר, גם התוספת לתקנות עשויה להתעדכן מעת לעת.
(ב) הנכות הרפואית נקבעה לו בהתאם לאחד מהחוקים הבאים: חוק הביטוח הלאומי בגין נכות כללית או בגין פגיעה בעבודה או פגיעה במהלך התנדבות, חוק הנכים (תגמולים ושיקום) אשר מיועד לנכי צה"ל, חוק נכי רדיפות הנאצים שמיועד לניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה והחוק לפיצוי נפגעי גזזת.
(ג) הנכות הרפואית נקבעה לו לצמיתות או לתקופה זמנית של לפחות 185 ימים. מי שתקופת נכותו ארכה בין יום אחד ל-184 ימים בלבד, לא יהיה זכאי לפטור.
כלומר, הזכאות לפטור ממס הכנסה ניתנת בהתאם לדרגת הנכות הרפואית, המקור החוקי לקביעת הנכות ומשך תקופת הנכות. הטבה זו תינתן לכל נכה שעונה על התנאים המצטברים שלעיל, ללא צורך לפנות קודם לכן למוסד לביטוח לאומי.
יחד עם זאת, מי שנקבעו אחוזי נכות בשיעור הנמוך מהנדרש והוא עבר אירוע רפואי כלשהו, או שלא נקבעו לו אחוזי נכות לפי אחד מהחוקים הללו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הפטור בפני הוועדה הרפואית של מס הכנסה מטעם המוסד לביטוח לאומי.
אופן מתן הפטור ממס הכנסה
חשוב להבהיר כי אין מדובר בפטור מלא ממס, אלא בפטור שניתן רק עד לתקרת ההכנסה. תקרת ההכנסה נקבעת לפי סוג ההכנסה, כלומר, האם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית או בהכנסה שאינה מיגיעה אישית.
הכנסה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה אקטיבית, הינה הכנסה מעבודה, עסק או משלח יד. הכנסה שאינה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה פאסיבית, הינה כל הכנסה שאינה מעבודה כאמור, כגון הכנסה מריבית, שכר דירה, קצבה, ניירות ערך ועוד.

חשוב להכיר: פטור ממס בעקבות אירוע מוחי
תקרת ההכנסה גם מתעדכנת מדי שנה וזאת כמפורט להלן:
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות הינה לפחות 365 יום, הי=נה בשיעור 606,000 ₪ נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 התקרה הייתה 608,400 ₪ ובשנים 2015-2014 התקרה היתה בשיעור 614,400 ₪.
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות נעה בין 185 ל-364 יום, או על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הינה בשיעור 72,720 ₪ נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 היא הייתה 72,960 ₪, בשנת 2015 היא הייתה 73,560 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 73,680 ₪.
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית ואשר נובעת מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא בשיעור של 299,040 ₪, נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 היא הייתה בסך של 300,000 ₪, בשנת 2015 היא הייתה בסך של 262,320 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 262,560 ₪.
מה צריך לעשות כדי לקבל את הפטור ממס?
לשם קבלת הפטור ממס, על חולה הסרטן להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריו טופס 1516 "בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה" ולצרף לו העתק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות שלו.
מי שנקבע כי זכאותו לפטור החלה אף בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי גם להחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

הליך קבלת הפטור ממס בגין מחלת הסרטן הנו הליך אשר דורש הקפדה מרבית בכל הקשור למילוי מלא ומדויק של הטפסים הנדרשים לכך. טעויות או השמטת פרטים בעת הגשת הבקשה, יובילו לדחיקת הטיפול בבקשתך לסוף התור, מה שבהכרח אומר שתחכה הרבה מאד זמן עד לטיפול המתבקש וקבלת ההחזרים המגיעים לך לפי חוק.
כדי להבטיח את הטיפול המהיר וקבלת הבקשה לפטור ממס, חשוב וראוי להיעזר בגורם מקצועי, המכיר את התנהלות המערכת ויודע בהכרח לקצר תורים ולמנוע סחבת ועיכובים בטיפול בהחזרים. לאורך השנים טיפלנו במאות בקשות להחזרי מס, והשבנו עבור לקוחותינו החזרים בסכומים של עשרות מיליוני שקלים!
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 18/07/2017 10:55  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!