אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לחולי לב בדרך להשגת פטור ממס הכנסה...
כל מה שחשוב לדעת על פטור ממס בגין מחלות לב!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויותך מול
מס הכנסה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פטור ממס הכנסה בגין מחלות לב

במידה והנך סובל חלילה ממחלת לב ויש לך הכנסה החייבת במס הכנסה, מן הראוי שתדע שבין יתר הזכויות הרפואיות המוענקות לך בגין בעיות אלו, הנך זכאי גם לפטור מתשלום מס הכנסה למדינה.
על מנת לקבל את הפטור עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול מגוון גורמים במס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין מחלת הלב ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

מה צריך לעשות עכשיו?

מחלות לב - מה זה אומר?
מחלות לב הינן מחלות שונות אשר גורמות לחוסר תפקוד תקין של הלב. כתוצאה מכך, הלב אינו מקבל אספקת דם תקינה ומנגד הוא גם אינו מזרים דם בצורה מספקת ועל כן הוא איננו מספק חמצן ומזון לכלל איברי הגוף.
מחלות הלב יכולות להיווצר כתוצאה ממומים מולדים בלב, או להיווצר במהלך החיים. המחלות שנוצרות במהלך החיים כוללות מחלות לב כליליות/איסכמיות, הפרעות בקצב הלב והפרעות בשכבות הלב.
רוב מחלות הלב נגרמות עקב תהליך חסימה הדרגתי של העורקים הכליליים, אשר נוצר כתוצאה מהצטברות שכבת שומן וכולסטרול על דפנות העורקים. תהליך זה נקרא טרשת העורקים.
העורקים הכליליים הינם עורקי הלב עצמו ומתפקידם לספק דם עשיר בחמצן לתאי שריר הלב. כאשר עורק כלילי נחסם, הדם אינו מגיע לתאי שריר הלב ועקב כך הם מתים מחוסר חמצן, דבר שעלול לגרום להתקף לב.
חומרת התקף הלב נקבעת לפי סוג העורק שנחסם: התקף לב בעורק גדול יחסית עלול חלילה להביא למוות ואילו התקף לב בעורק קטן יחסית גורם לכך שחלק משריר הלב מפסיק לעבוד, דבר שפוגע בפעולת הלב, אך לא בהכרח מביא למוות.
הזכאות לפטור ממס הכנסה
הזכאות למי שסובל ממחלת לב כלשהי תינתן בהתאם לפטור הקבוע בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ובתנאי שהוא עונה על התנאים המצטברים הבאים:
(א) נקבעה לו דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% נכות בגין ליקוי אחד או נכות רפואית משוקללת בשיעור של לפחות 90% בגין מספר ליקויים. יש לשים לב שמדובר בנכות רפואית ולא תפקודית.
לפיכך, מי שיש לו נכות רפואית בשיעורים נמוכים מאלו, לא יהיה זכאי לפטור, גם אם יש לו נכות תפקודית מקסימלית בשיעור 100%.
אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי רופא הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, בהתאם לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, אשר ידועה גם בשם ספר הליקויים, או ספר המבחנים הרפואיים. חשוב לזכור כי כמו כל דבר חקיקה אחר, גם התוספת לתקנות עשויה להתעדכן מעת לעת.
בהתאם לסעיפים 9 ו-10 לתקנות הללו, אחוזי הנכות הרפואית בגין מחלות לב נכון לפברואר 2016 הינם כמפורט להלן:
9. מחלות הלב
(1) במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E.) ובאוטם שריר הלב:
(א) בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100%
(ב) בתקופת 3 החדשים הבאים 50%
(ג) לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -
(I) מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10%
(II) מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25%
(III) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) 40%
(IV) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50%
(V) קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75%
(VI) אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100%
(2) תעוקת הלב (ANGINA PECTORIS):
(א) התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד 25%
(ב) התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50%
(ג) התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70%
(3) יתר לחץ דם:
(א) לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0%
(ב) לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית -
(I) בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10%
(II) עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%
(ג) לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית -
(I) בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%
(II) עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40%
(ד) לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי -
(I) בלא סימנים קליניים 0%
(II) עם תסמונת אופיינית -
(1) קלה 10%
(2) קשה 30%
(4) הפרעות בקצב:
(א) התקפיים -
(I) התקפים נדירים 10%
(II) התקפים שכיחים 20%
(III) התקפים שכיחים ביותר 40%
(ב) קבועים -
(I) ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20%
(II) קיימת אי-ספיקת הלב - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב
(ג) מחסום פרוזדורי-חדרי -
(I) מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0%
(II) מחסום חלקי דרגה 2 10%
(III) מחסום שלם ללא תסמונת ADAMS STOKES 50%
(IV) מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה תסמונת ADAMS STOKES 100%
(5) הפרעות מסיבות NEUROCIRCULATORY ASTHENIA N.C.A - אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש.
(6) גוף זר בלב ובקרום הלב:
(א) ללא הפרעות 0%
(ב) הגורם להפרעות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.
10. (1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית
(א) במשך חודשיים לאחר ההחלמה 40%
(ב) לאחר תקופה זו -
(I) התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות 0%
(II) נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.
(2) דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה: נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.
(3) CONSTRICTIVE PERICARDITIS ודלקת קרום הלב שגרונית:
(א) בהתאם למצב התפקודי של הלב
(ב) במקרה של ניתוח
(I) במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60%
(II) לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.
(ב) הנכות הרפואית נקבעה לו בהתאם לאחד מהחוקים הבאים: חוק הביטוח הלאומי בגין נכות כללית או בגין פגיעה בעבודה או פגיעה במהלך התנדבות, חוק הנכים (תגמולים ושיקום) אשר מיועד לנכי צה"ל, חוק נכי רדיפות הנאצים שמיועד לניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה והחוק לפיצוי נפגעי גזזת.
(ג) הנכות הרפואית נקבעה לו לצמיתות או לתקופה זמנית של לפחות 185 ימים. מי שתקופת נכותו ארכה בין יום אחד ל-184 ימים בלבד, לא יהיה זכאי לפטור.
כלומר, הזכאות לפטור ממס הכנסה תינתן למי שסובל ממחלת לב בהתאם לדרגת הנכות הרפואית שלו, המקור החוקי לקביעת הנכות ומשך תקופת הנכות. הטבה זו תינתן למי שעונה על התנאים המצטברים שלעיל, ללא צורך לפנות קודם לכן למוסד לביטוח לאומי.
יחד עם זאת, מי שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור הנמוך מהנדרש והוא עבר אירוע רפואי כלשהו, או שלא נקבעו לו אחוזי נכות לפי אחד מהחוקים הללו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הפטור בפני הוועדה הרפואית של מס הכנסה מטעם המוסד לביטוח לאומי.
אופן מתן הפטור ממס הכנסה
חשוב להבהיר כי אין מדובר בפטור מלא ממס, אלא בפטור שניתן רק עד לתקרת ההכנסה. תקרת ההכנסה נקבעת לפי סוג ההכנסה, כלומר, האם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית או בהכנסה שאינה מיגיעה אישית.
הכנסה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה אקטיבית, הינה הכנסה מעבודה, עסק או משלח יד. הכנסה שאינה מיגיעה אישית, שמכונה גם הכנסה פאסיבית, הינה כל הכנסה שאינה מעבודה כאמור, כגון הכנסה מריבית, שכר דירה, קצבה, ניירות ערך ועוד.
תקרת ההכנסה גם מתעדכנת מדי שנה וזאת כמפורט להלן:
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות הינה לפחות 365 יום, הינה בשיעור 606,000 ₪ נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 התקרה הייתה 608,400 ₪ ובשנים 2015-2014 התקרה הייתה בשיעור 614,400 ₪.
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כאשר תקופת הנכות נעה בין 185 ל-364 יום, או על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הינה בשיעור 72,720 ₪ נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 היא הייתה 72,960 ₪, בשנת 2015 היא הייתה 73,560 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 73,680 ₪.
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית ואשר נובעת מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא בשיעור של 299,040 ₪, נכון לשנת המס של 2017. בשנת 2016 היא הייתה בסך של 300,000 ₪, בשנת 2015 היא הייתה בסך של 262,320 ₪ ובשנת 2014 היא הייתה 262,560 ₪.
מה צריך לעשות כדי לקבל את הפטור ממס?
לשם קבלת הפטור ממס, על מי שסובל ממחלת לב להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריו טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה" ולצרף לו העתק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות שלו.
מי שנקבע כי זכאותו לפטור החלה אף בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי גם להחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת פטור ממס בגין מחלות לב, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 13/02/2017 14:13  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!