המומחים באתר הזכויות הרפואיות שלי יסייעו לך בקבלת פטור ממס הכנסה וילוו אותך במלחמה מול המוסדות הביורוקרטיים...
פטור ממס הכנסה: למי זה מגיע ואיך אני מקבל אותו?
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
נפגעת או חלית במחלה קשה?
כנראה שמגיע לך פטור ממס!
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

הדרך לקבלת פטור ממס הכנסה בגלל מצבך הרפואי

אתה סובל מבעיה רפואית כלשהי אשר פוגעת בכושר תפקודך או מגדל ילד בעלת מחלה או לקות מסוימת וסבור שמגיע לך פטור ממס? חשוב שתדע מהו פטור מס והאם גם לך מגיע לקבל אותו.
כדי לקבל פטור ממס הכנסה עליך למלא טפסים, לצרף להם אישורים רפואיים ואישורי עבודה במידת הצורך ולהגישם לגורמים הרלוונטיים.
רוצה לדעת מהם סוגי הפטורים ומה אתה צריך לעשות בפועל כדי לקבל פטור ממס?

מה מגיע לי?

פטור ממס - מה זה אומר?
פטור ממס הינו הזכות לפטור מתשלום מס הכנסה, אשר ניתן לעובדים שכירים או עצמאיים בשל סיבות שונות.
חלק מהפטורים ממס ניתנים למי שלקה בבעיה רפואית כלשהי, פיזית או נפשית, אשר פוגעת בכושר התפקוד שלו וזאת על מנת להקל על התמודדותו עם הקשיים הכלכליים אשר נובעים מכך.
מהם הפטורים הרפואיים ממס?
הפטורים הרפואיים ממס כוללים בעיקרם את הפטורים הבאים:
(א) פטור מתשלום מס הכנסה לנכה או עיוור: לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. פטור זה ניתן לכל אחד מהנכים הבאים: עיוור, נכה בשיעור של 100%, נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד וכן נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.
הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית ובתנאי שתקופת הנכות הכוללת שלו, עולה על 184 יום. הפטור יכול להגיע עד לגובה התקרה הקבועה בחוק, המתעדכנת מדי שנה ושהינה כ-550,000 ₪ בשנה.
התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית, כגון משכורת, הכנסה מעסק וכיוצא בזה, או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית, כגון מריבית, שכר דירה וכיוצא בזה.
כמו כן, מי שהוכר כנכה על 100% נכות לצמיתות או 90% נכות לפי חישוב מיוחד או עיוור ללא הגבלת אחוזי נכות, לרבות בעל ליקוי ראייה חמור וזאת לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן, זכאי לפטור ממס בהתבסס על החלטה לפי חוקים אלו.
מדובר בחוקים הבאים: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק התגמולים לנפגעי איבה, פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי וחוק שירותי הסעד (תעודת עיוור).
מי שעבר אירוע רפואי כלשהו ועם זאת אינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים לעיל או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד, רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
לשם קבלת הטבה זו, יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום המגורים של מבקש ההטבה, בקשה לפטור ממס באמצעות טופס 1516 ולצרף לו עותק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות שלו או צילום תעודת העיוור.
יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף הקודם או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד, רשאי להגיש בקשה לפטור ממס בפני הוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
(ב) שתי נקודות זיכוי להוריו של ילד נכה/נטול יכולת: בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה. נקודות הזיכוי הללו מפחיתות את נטל המס המוטל על אחד מההורים, לפי בחירתם. ערכה של כל נקודת זיכוי נכון לשנת המס 2016 הינו 2,592 ₪ לשנה.
זיכוי זה ניתן למי שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס, ילד נכה עד גיל 18 ולרבות ילד משותק, עיוור או מפגר, או ילד בעל מחלות כרוניות ועיכובים בהתפתחות, או ילד בעל ליקויי ראיה, אוטיזם, הפרעות קשב וריכוז ועוד.

חשוב להכיר: פטור ממס בעקבות אירוע מוחי.
במקרה כזה יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בת זוגו, לפי בחירתם, שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור. מתן ההטבה מותנה בכך שהכנסות ההורה אינן עולות על סכום מסוים, אשר מתעדכן מדי שנה. הזכאות תקפה בכל פעם לשנה אחת בלבד ויש לחדשה מדי שנה.
לשם קבלת הטבה זו, יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום המגורים של מבקש ההטבה, טופס 116א בדבר בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת וכן הפנייה של וועדת השמה לחינוך מיוחד, כגון גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל וכיוצא בזה.
לשם קבלת הטבה זו בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא את טופס 116א בדבר בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת, טופס 127 בדבר תעודה רפואית וכן מסמכים נוספים לפי דרישת פקיד השומה, בהתאם לנסיבות המקרה.
(ג) זיכוי מס למי שמחזיק קרוב משפחה במוסד מיוחד: בהתאם לסעיף 44 לפקודת מס הכנסה. זיכוי זה ניתן למי ששילם למוסד מיוחד עבור החזקה של ילד, בן זוג, או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או תשושי נפש, או בעד ילד מפגר.
מוסד מיוחד כולל גם בית אבות סיעודי. סכום הזיכוי ממס הינו בסך של 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הזיכוי.
מתן ההטבה מותנה בכך שהכנסותיו אינן עולות על סכום מסוים, אשר מתעדכן מדי שנה. הזכאות תקפה בכל פעם לשנה אחת בלבד ויש לחדשה מדי שנה.
לשם קבלת הטבה זו יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום המגורים של מבקש ההטבה, טופס 116א בדבר בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת, טופס 127 בדבר תעודה רפואית וכן מסמכים נוספים לפי דרישת פקיד השומה, בהתאם לנסיבות המקרה.
במידה ומי מהנישומים שלעיל לא ביקשו מלכתחילה ומבעוד מועד את הקלות המס הרפואיות הללו ועקב כך שילמו מס הכנסה מעבר לנדרש, ביכולתם לבקש את החזרי המס מהמדינה, עד 6 שנים רטרואקטיבית.

לקריאה נוספת על קבלת אחוזי נכות בגין פיגור שכלי.

תן לנו לעשות בשבילך את העבודה

לצורך קבלת פטור ממס יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים במס הכנסה. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת פטור ממס ויתר הזכויות הרפואיות שמגיעות לך.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת פטור ממס.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 31/01/2017 12:09  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!