אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע למי שלקו בפוסט טראומה עקב תאונת עבודה...
לדעת הכל על פוסט טראומה שהוכרה כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פוסט טראומה שהוכרה כתאונת עבודה

נפגעת מפוסט טראומה במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

מה מגיע לי?

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
רוב תאונות העבודה שנגרמות לעובדים הינן תאונות עקב פגיעה פיזית שנגרמה לעובד במהלך עבודתו. עם זאת, ייתכנו מצבים לפיהם גם פגיעה נפשית שנגרמה לעובד עקב עבודתו תוכר כתאונת עבודה ובלבד שיוכח קשר סיבתי ישיר בינה לבין העבודה.
לשם כך יש להוכיח שהפגיעה הנפשית התפתחה בשל טריגר ספציפי, אירוע חריג או מאמץ מיוחד, שהתרחשו במהלך העבודה.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין פוסט טראומה שנגרמה במסגרת עבודה
במסגרת הליך ב"ל 15076-11-12 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי, אשר התנהל בפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדונה תביעה שהגיש עובד להכרה בפוסט טראומה שנגרמה לו עקב עבודתו כתאונת עבודה.
תיק זה עסק בעובד אשר נכווה בכף ידו השמאלית מאדים רותחים שהשתחררו עקב פיצוץ גוף חימום של תנור שבו טיפל. הכוויה טופלה באמצעות משחות בקופת החולים ולא הצריכה אשפוז. כעבור 5 ימים ממועד התאונה פוטר העובד.
המוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעה הפיזית ביד העובד כתאונת עבודה, אך סירב לקבל את תביעת העובד להכיר גם בפוסט הטראומה שנגרמה לו לטענתו, עקב התאונה כתאונת עבודה.
בהתאם להסכמות הצדדים, מונה מומחה לפסיכיאטריה מטעם בית המשפט, אשר התבקש לקבוע מהי המחלה הנפשית ממנה סובל העובד, אם וככל שקיימת כזו כעולה מהתעודות הרפואיות ומה הקשר הסיבתי בין המחלה הנפשית הזו לתאונה.
בחוות דעתו, קבע המומחה מטעם בית המשפט כי ישנה עדות לקיומה של הפרעה נפשית אצל העובד עוד לפני התאונה וכי אבחון הפרעה של PTSD מבוסס על דיווח עצמי, בדיקה קלינית ובדיקת אמינות הדיווח.
במקרה הנידון ניתנה לעובד אבחנה של PTSD, אך התיעוד הוא דל והאבחנה עוברת מבדיקה לבדיקה ועל כן לא ניתן לבדוק את אמינות העובד על סמך התיעוד הרפואי בלבד.
לפיכך מומלץ להפנות את העובד לביצוע בדיקת MMPI, שהינה בדיקה שנועדה לבדיקת עצם אמינותו ומהימנותו של העובד וכן לערוך לו בדיקה קלינית לגבי אבחנה של PTSD .
בהתאם להמלצת המומחה ולהסכמת הצדדים, ערך המומחה לעובד בדיקת MMPI והגיע למסקנה שבדיקה זו מראה שאכן יש לעובד פסיכופתולוגיה, כלומר העובד הינו אמין ואיננו מתחזה.
עם זאת, המומחה ציין כי לא ניתן לקבוע על סמך בדיקה זו בלבד מהי הסיבה למצוקתו הנפשית של העובד והאם היא נובעת מהתאונה שעבר.
מאידך גיסא ובהסתמך על התעודות הרפואיות שנמסרו לו, ציין המומחה כי מדובר להערכתו באבחנה של PTSD, שהינה האבחנה היחידה בפסיכיאטריה שנובע ממנה קשר סיבתי בין ההפרעה לבין הטראומה שקדמה לה ובמקרה הזה התאונה שעבר העובד.
עוד ציין המומחה כי אבחנתו נשענת במידה רבה על דיווחו העצמי של העובד אך מכיוון שלפי מבחן ה-MMPI העובד נמצא אמין, הרי מה שנותר לו הוא לקבל את מסקנות הבדיקה של הפסיכיאטר שבדק אותו בזמן אמת ואבחן אותו כלוקה ב-PTSD.
עם זאת, המומחה ציין כי מאחר שהוא לא ערך לעובד גם בדיקה קלינית, הוא איננו יכול לקבוע האם העובד סובל גם כיום מהפרעה זו.
קרא ותדע: פירוט מלא על הטפסים לנפגעי עבודה.
בית המשפט קיבל את תביעת העובד, בהסתמך על חוות דעתו של המומחה שמונה מטעמו, אשר קבעה למעשה כי העובד אכן לקה בפוסט טראומה עקב התאונה.
בית המשפט הבהיר כי מסקנות המומחה, אשר נובעות מהתשתית העובדתית המוסכמת בין הצדדים, החומר הרפואי בעניינו של העובד, הבדיקה שערך המומחה לעובד בעצמו וכן ניסיונו המקצועי רפואי של המומחה מקובלות עליו וכי הוא לא מצא מקום לסטות מהן.
מאחר שהמומחה מצא קשר סיבתי בין התאונה להפרעה פוסט טראומטית שנגרמה לעובד, אז בכך מתמלאים בעובד התנאים לקיומה של תאונת עבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי.
לגבי הסתייגות המומחה לפיה מאחר שהוא לא בדק קלינית את העובד, אז אין באפשרותו לקבוע כי העובד עדיין סובל גם כיום מפוסט טראומה, ציין בית המשפט כי אין בהסתייגות לצורך הליך התביעה שבפניו לגבי ההכרה בתאונה כתאונת עבודה, כדי להפחית ממשקל מסקנתו הברורה של המומחה, לפיה התאונה גרמה לעובד להפרעה פוסט טראומטית.
השאלות כמה זמן נמשכה ההפרעה האמורה לאחר התאונה והאם היא קיימת כיום וככל שכן, האם המצב כיום נובע כולו או חלקו מהתאונה, אינן שאלות שבית המשפט צריך להידרש להן במסגרת הליך ההכרה. שאלות אלה תהינה רלוונטיות עת ידרשו הגורמים המוסמכים לשאלת נכותו של העובד.
לענייננו, די בכך שהמומחה מצא כי בעקבות התאונה לקה העובד בהפרעה נפשית, כדי לקבוע שמדובר בתאונת עבודה. בהתאם לכך התקבלה תביעתו של העובד, כך שהתאונה שנגרמה לו במהלך עבודתו הוכרה כתאונת עבודה לכל דבר ועניין.
קרא ותדע: הכנה לבדיקה של רופא תעסוקתי.

אתה לא לבד!

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 06/06/2017 16:39  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!