אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לחולי פוליו...
לדעת הכל על פוליו!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות בשל
מחלות וליקויים
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מידע מקיף אודות הזכויות שמגיעות לחולי פוליו

במידה ונפגעת ממחלת הפוליו או במקרה והנך הורה לילד הסובל מפוליו, חשוב שתדע שמגיעות לך שלל זכויות רפואיות בגין המחלה. במידה והמחלה פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך, המדינה מזכה אותך בהטבות שמטרתן לאפשר לך לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה ובפרט החזרים ממס הכנסה.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין פוליו ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

כל מה שמגיע לך!

פוליו - מה זה אומר?
מחלת הפוליו, המכונה גם מחלת שיתוק הילדים, הינה מחלה הנגרמת על ידי נגיף הפוליו אשר פוגע במערכת העצבים וגורם לשיתוקם של אברים שונים בגוף, לרבות בעמוד השדרה ובגפיים.
נגיף הפוליו מועבר לאדם באמצעות מגע דרך הפה עם חלקי צואה של האדם הנגוע, בדרך כלל עקב חוסר היגיינה, אכילת מזון נגוע או שתיית מים נגועים. הנגיף מתרבה במערכת העיכול.
90% ממקרי ההדבקות לא מובילים להופעת תסמיני המחלה והמחלה מתפרצת רק במידה והנגיף מצליח לחדור למערכת הדם. במקרה כזה, המחלה מתבטאת בתחילה בהתפתחות דלקת קרום מוח ויראלית, המאופיינת בכאבי ראש חזקים, חום גבוה, עייפות, כאבי שרירים, בחילות והקאות. לאחר מכן מורגשת חולשה בשרירים, אשר תוך 48 שעות מביאה לשיתוק האזור, אשר יכול להביא למוגבלות קלה או לנכות קשה.
רוב חולי הפוליו נותרים עם נכות המתבטאת באמצעות חולשה של השרירים, עיוות של הגפיים, דלדול שרירים, שרירים קופצים, גפיים קצרות וכדומה.
מחלת הפוליו הייתה אחת המגיפות הגדולות ביותר בארץ ובעולם בקרב ילדים, עד שבשנות ה-50 של המאה ה-20 הצליחו מדענים לפתח חיסון נגדה ולהציל מאות אלפי ילדים בכל העולם.
אבל, במקרים רבים החיסון גם הוביל להתפרצות המחלה בקרב ילדים שהיו בריאים טרם החיסון. מתן החיסון הופסק וכיום אין כמעט מקרים חדשים של מחלת שיתוק הילדים.
יחד עם זאת, ישראל הכירה באחריותה כלפי נפגעי חיסון הפוליו, באמצעות חקיקת החוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז 2007, אשר נועד להעניק פיצויים באמצעות הביטוח הלאומי לנפגעי מחלת הפוליו שחלו בשיתוק ילדים ונגרמה להם נכות עקב המחלה.
חשוב להדגיש, כי הפיצויים לפי החוק אינם משפיעים על הקצבאות האחרות, שמשולמות על ידי הביטוח הלאומי לנפגעי הפוליו.
הפיצויים שאתה זכאי להם כחולה פוליו:
הזכאות בקבלת פיצוי לפי חוק ניתנת למי שחלה בפוליו באופן שגרם לו לנכות ושהינו אחד מאלו:
 • החולה חלה במחלה בישראל.
 • החולה חלה במחלה לפני קום המדינה, בגבולות ארץ ישראל שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק, שנחתמו במהלך שנת 1949.
 • החולה חלה מחוץ לישראל ועבר ניתוח בישראל בשל המחלה עד 1.1.1970, אולם ניתן היה להגיש תביעה זו עד ליום 1.3.2015 בלבד.
הפיצויים לפי החוק כוללים תשלום פיצוי חד פעמי וכן קצבה חודשית, אשר סכומם נקבע בהתאם לאחוזי הנכות:
סכום הפיצוי החד פעמי:
 • עד 74% נכות רפואית - 60,465 ₪, נכון ליום 1.1.2014 ובתוקף גם בשנים 2015 ו-2016.
 • 94%-74% נכות רפואית - 120,933 ₪, נכון ליום 1.1.2014 ובתוקף גם בשנים 2015 ו-2016.
 • 95% ומעלה נכות רפואית - 145,119 ₪, נכון ליום 1.1.2014 ובתוקף גם בשנים 2015 ו-2016.
סכום הקצבה החודשית:
 • מי שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה, זכאי לקצבה חודשית.
 • מי שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות הקטנה מ-100%, זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה לאחוז נכותו מתוך מחצית השכר הממוצע במשק.
 • מי שנקבעה לו 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה למחצית משווי השכר הממוצע במשק.
לצורך קבלת הפיצוי, יש להגיש לביטוח הלאומי טופס תביעה מתאים ולצרף לו את המסמכים הבאים:
 • מי שלא נבדק בעבר לשם קבלת קצבת נכות כללית, גמלת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים צריך לצרף לתביעה מסמכים רפואיים, לשם קביעת אחוזי הנכות.
 • מי שנולד מחוץ לישראל צריך לצרף מסמכים אשר מעידים כי הוא חלה במחלה בישראל.
 • מי שחלה במחלה בחו"ל צריך לצרף מסמכים המעידים שהוא עבר ניתוח בישראל בשל מחלת הפוליו עד ליום 1.1.1970.
הקצבאות שאתה זכאי להן:
בראש ובראשונה, במידה ונפגעת ממחלת הפוליו, ייתכן ואתה זכאי לפטור ממס ולהחזרי מס רטרואקטיביים עד שבע שנים אחרונית. במקרה והנך הורה לילד החולה במחלת הפוליו אשר מוגדר כנכה, אתה זכאי לנקודות זיכוי במס ההכנסה.
קצבת נכות כללית: קצבה אשר ניתנת לחולה פוליו מגיל 18 ועד לגיל הפרישה וזאת בכפוף לקיום תנאים מסוימים לגבי שיעור ההכנסה שלו, נמוך מ-60% מהשכר הממוצע, שיעור הנכות הרפואית שלו, לפחות 60% או 40% נכות הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% ושיעור אובדן הכושר שלו להשתכר, לפחות 50%.
עקרות בית מוגדרות כנכות אם הן קיבלו לפחות 50% נכות רפואית וכן לפחות 50% דרגת אובדן כושר לבצע עבודות בית.
לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת נכות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה, תוך 90 ימים מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות. חולה ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מיידית.
יש לצרף לטופס התביעה אישורים רפואיים וכן אישור על עבודה וגובה הכנסה. לאחר מכן יזומן החולה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, שתקבע את זכאותו לקצבה, היקפה ומשכה.
קצבת שירותים מיוחדים: קצבה נוספת המשולמת לחולה פוליו מתחת לגיל פרישה אשר מתקשה וזקוק לסיוע של אדם אחר לצורך ביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות, של לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית או שהוא זקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.
לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה ולצרף לה מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה.
לשם קבלת ההחלטה, החולה ייבדק בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי ולאחר מכן, במקרים מסוימים, ייבדק בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.
קצבת ניידות: קצבה אשר ניתנת לחולה פוליו שיש לו ליקויים ברגליים המגבילים אותו בניידות. בנוסף לקצבת הניידות, יקבל החולה פטור או הנחה ממס ברכישת רכב, קצבת החזקת הרכב, הנחה בתשלומי רישיון הרכב, תו חניה לנכה והנחות בחניונים.
גובה הגמלה, גודל הרכב ואחוזי הפטור ממיסים נקבעים בהתאם לאחוזי הנכות לניידות.
לשם קבלת הקצבה יש להגיש תחילה טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות, בפני לשכת הבריאות המחוזית וזאת לשם קביעת אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בקצבה על ידי הוועדה הרפואית המחוזית או הוועדה הרפואית לעררים של משרד הבריאות.
הוועדות קובעות אם יש ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, האם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו והאם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.
לאחר מכן, יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של החולה ולצרף לו את המסמכים הרלוונטיים.
קרא ותדע: זכויות נוספות של מקבלי קצבת נכות.

אתה לא לבד!

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות לחולי פוליו וכדי לקבל החזר מס, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 29/05/2017 17:52  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!