אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
הכל על פגיעת מלגזה כתאונת עבודה
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פגיעת מלגזה כתאונת עבודה

נפגעת ממלגזה במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שהמדינה מכירה בך כנפגע תאונות עבודה ובשל כך מעניקה לך שלל זכויות רפואיות.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את כל המסמכים בצורה מדויקת ונכונה. ההתמודדות מול רשויות המדינה אינה תמיד קלה ואורכת זמן רב.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך בגין תאונת עבודה ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

כל מה שמגיע לך!

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין פגיעת מלגזה במסגרת עבודה
מלגזה הינה רכב אשר משמש לשינוע והרמה של משקלים כבדים מאוד וזאת בדרך כלל במפעלים ומקומות עבודה גדולים. מאחר והמלגזה מוגדרת כרכב מנועי וזאת גם כאשר מדובר במלגזה חשמלית, אז על פי החוק עליה לקבל מספר רישוי וכן להיות מבוטחת בפוליסת ביטוח חובה, כמו כל רכב מנועי אחר. בנוסף, על מנת לנהוג בה יש להוציא רישיון נהיגה מיוחד למלגזה ואין זה מספיק להחזיק ברישיון נהיגה רגיל.
כאשר מתרחשת תאונה שבה מעורבת מלגזה, אז מאחר שהמלגזה מוגדרת כאמור כרכב מנועי, ייתכן שהתאונה תוגדר כתאונת דרכים, במידה והיא עונה על דרישות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975, אשר מכונה בקיצור חוק הפלת"ד. במקרה כזה יהיה הנפגע זכאי לקבל פיצויים מטעם חברת הביטוח של המלגזה וזאת ללא צורך בהוכחת אשמה או התרשלות מצד מי מהמעורבים בתאונה.
במידה והתאונה פגעה בעובד והתרחשה תוך כדי ועקב עבודתו, כמו שקורה פעמים רבות, אז אותה תאונה תיחשב גם כתאונת עבודה, בגינה רשאי העובד להגיש תביעה לקבלת תגמולים כנגד המוסד לביטוח לאומי.
במסגרת הליך ת"א 1326-98 שאול כרמל נ' ש. ניר הצפון (1991) בע"מ, אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגיש עובד לאחר שנפגע ממלגזה במהלך עבודתו.
העובד, שהיה בעת קרות התאונה קטין בן 15.5 ותלמיד בית ספר, הועסק על ידי חברת כח אדם ונשלח מטעמה במהלך חופשת הפסח לעבוד אצל חברה לייצור משקאות בשם יפאורה לשם העמסת קרטונים של בקבוקי שתיה על משטחים.
במהלך עבודתו נהג העובד במלגזה, למרות שלא היה לו רישיון לנהוג בה, כאשר בשלב מסוים המלגזה התהפכה וריסקה את כף ידו הימנית. התביעה הוגשה על ידי העובד כנגד חברת כח האדם שהעסיקה אותו, חברת יפאורה שאצלה עבד בפועל, חברת הביטוח שביטחה את המלגזה וכן כנגד תאגיד קרנית, מאחר שלעובד כאמור לא היה רישיון נהיגה בעת התאונה.
בין הצדדים לא הייתה מחלוקת לגבי העובדה שהתאונה אירעה מאחר שעובד נהג במלגזה, תוך כדי נסיעתו התהפכה המלגזה וריסקה את כף ידו הימנית. אולם, העובד לא ידע לומר מדוע התהפכה המלגזה. בהעדר ראיות אחרות, קבע בית המשפט כי אך סביר הוא לצאת מהמסקנה כי התאונה נגרמה עקב חוסר ניסיונו של העובד בנהיגת מלגזה.
בית המשפט קבע כי התאונה הייתה בגדר תאונת דרכים, מאחר שהמלגזה הינה בגדר רכב מנועי. אולם, מאחר שהעובד נהג בה ללא רישיון נהיגה, אז גם נקבע כי אין לו עילה לפיצויים לפי סעיף 7 לחוק הפלת"ד ובהתאם לכך גם נדחו תביעותיו של העובד כנגד חברת הביטוח וקרנית.
העובד טען שהוא נהג במלגזה בהוראת האחראי עליו מטעם יפאורה, שידע שאין לו רישיון נהיגה ועם זאת אמר לו שאין צורך ברישיון כדי לנהוג במלגזה ואף הדריך אותו כיצד לנהוג בה. אולם, בית המשפט דחה את טענתו של העובד וקבע כי בעת התאונה הוא נהג במלגזה על דעת עצמו וזאת למרות שהאחראי עליו אסר עליו לעשות זאת, מאחר שהעובד כבר לקח בעבר את המלגזה ללא רשות ונהג בה באופן פרוע.
עם זאת, בית המשפט גם קבע כי האחראי עליו התרשל בכך שהוא השאיר את המפתחות במלגזה, מוכנים להתנעה.
רוצה לדעת עוד על הזכויות שלך כנפגע עבודה?
לגבי אחריות חברת המשקאות, ציין בית המשפט כי המעסיק חב חובת זהירות כלפי עובדו וכי עליו לספק לו סביבת עבודה בטוחה וכלים בטוחים. בנוסף מוטל עליו להנהיג שיטת עבודה בטוחה ולהדריך את העובד בדבר הסיכונים הטמונים בכלים או בציוד המסופקים לו.
לאור זאת נקבע כי השארת המפתחות על ידי האחראי מטעם המעסיק על העובד בתוך מתנע המלגזה, בנסיבות בהן העובד כבר לקח בעבר את המלגזה ללא רשות ונהג בה באופן פרוע, מהווה רשלנות של המעסיק, מכח אחריותו השילוחית של המעסיק לפי סעיף 13 לפקודת הנזיקין.
לגבי חברת כח האדם ששלחה את העובד לעבוד בחברת יפאורה, קבע בית המשפט כי לפי הפסיקה גם חברת כח אדם המגייסת עובד לצרכי העסקתו על ידי חברה אחרת, נושאת באחריות כמעסיק של העובד. בין החובות המוטלות על חברת כח אדם, מוטלת עליה גם החובה לוודא שהיא אינה מציבה את העובד בסביבת עבודה הטומנת סיכונים שאינם סבירים ומוטל עליה למונעם כדרך שמעסיק סביר היה נוהג.
לפיכך קבע בית המשפט שחברת כח האדם הפרה חובה זו מאחר שהאחראי מטעמה לא הזהיר את העובד שלא לנהוג במלגזה, למרות שהיה עליו לעשות זאת. בהתאם לכך נקבע כי הן חברת יפאורה והן חברת כח האדם נושאות באחריות לנזקי העובד עקב התאונה.
יחד עם זאת, בית המשפט גם פסק לעובד רשלנות תורמת בשיעור 25%, מאחר שהעובד כבר היה בגיל שבו הבין את הסיכונים שבנהיגה ללא רישיון נהיגה, ללא מיומנות וללא השגחה. בהמשך לכך חולקה האחריות בין הנתבעות כך שלחברת כח האדם יוחס 15% מהנזק וליפאורה יוחס 60% ממנו.
בסיכומו של דבר נפסקו לעובד פיצויים בסך כולל של 2,241,000 ₪, אשר כללו את הרכיבים הבאים: כאב וסבל 300,000 ₪, הפסדי שכר עבר 464,000 ₪, הפסדי שכר עתיד 1,192,000 ₪, עזרת צד ג' עבר 50,000 ₪, עזרת צד ג' עתיד 170,000 ₪, הוצאות עבר 25,000 ₪, הוצאות עתיד 40,000 ₪.
מסכום זה נוכה ערך הרשלנות התורמת של העובד בשיעור 25%, כך שנשאר סך 1,680,750 ₪ וכן את תגמולי המוסד לביטוח לאומי, אשר חישובם האקטוארי עמד על סך של 1,493,510 ₪. בהתאם לכך נותר לעובד סך של 187,240 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 17% והוצאות משפט.
קרא ותדע: פיצויים בגין קטיעת יד בעבודה!

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה בזכויות שמגיעות לך בגין תאונת עבודה.
חשוב שתדע, שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבדם, השקיעו לא מעט אנרגיה, זמן וכסף כאשר לא פעם, הפניה נדחתה על הסף או נותרה ללא מענה במשך זמן רב.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לילדך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 18/09/2017 14:17  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!