אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על פגיעה מירי כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פגיעה מירי במהלך עבודת אבטחה כתאונת עבודה

נפגעת מירי במהלך עבודתך באבטחה? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.

על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את כל המסמכים בצורה מדויקת ונכונה. את המסמכים יש להגיש במועד המדויק לגורמים המתאימים. התמודדות מול רשויות המדינה אינה תמיד קלה ואורכת זמן רב.

רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

דוגמאות למקרים דומים

תאונת עבודה - מה זה אומר?

תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.

כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.

כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.

מקרה דוגמא של תביעה בגין פגיעה מירי במסגרת עבודה

במסגרת הליך ת"א 1686-06-10 פופוב ו-נסלביץ' נ' מודיעין אזרחי בע"מ ומדינת ישראל, אשר התנהל בפני בית משפט השלום בירושלים, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגישו שני מאבטחים לאחר שנפגעו מירי בעת עבודתם כמאבטחים.

אירוע הירי התרחש בעת ששני המאבטחים ביצעו את עבודתם בעיר העתיקה בירושלים, ביום 10.8.2007. אקדחו של אחד המאבטחים נחטף ממנו לפתע על ידי מחבל. המאבטח דלק אחרי המחבל, תפס אותו ונאבק עמו בניסיון להחזיר אליו את הנשק.

תוך כדי המאבק, ירה המחבל במאבטח 2 יריות בכתפו ועקב כך נפל לרצפה המאבטח. בעוד המחבל מכוון אליו שוב את האקדח כדי לירות בו מטווח אפס, הגיע למקום המאבטח השני, שניהל עם המחבל קרב יריות וחיסל אותו.

המאבטח שנורה נפגע כאמור במהלך האירוע משני כדורים בכתפו ועקב כך נגרם לו שבר פתוח בזרוע משמאל, אשר טופל והתאחה ללא ניתוח. המאבטח השני נפגע בשמיעתו בעקבות הירי הרב והממושך שהתבצע במהלך האירוע.

התביעה הוגשה על ידי שני המאבטחים כנגד המעסיקה שלהם, חברה למתן שירותי שמירה ואבטחה וכן כנגד מדינת ישראל, שהתקשרה עם המעסיק בהסכם לאספקת שירותי אבטחה ושמירה בעיר העתיקה.

המאבטחים טענו שהמעסיקה שלהם התרשלה כלפיהם, בכך שלא סיפקה להם תפס/שרוך ביטחון הקושר את האקדח לנרתיק נשיאת האקדח וכן בכך שלא הקפידה על נוהלי החזקת הנשק, באופן שהנשק מוסלק מתחת לחולצת המאבטח.

עוד טענו המאבטחים שגם המדינה נושאת באחריות כלפיהם וזאת נוכח חוזה ההתקשרות שהיה בינה לבין המעסיקה שלהם, לפיו המדינה היא זו שאמורה לקבוע את ההנחיות והנהלים.

מנגד טענו שתי הנתבעות כי האשם הבלעדי בגין האירוע נעוץ במאבטחים עצמם, אשר נהגו בזלזול מתמשך במהלך העבודה ואי קיום נהלים שהיו מוכרים וידועים להם, לרבות הליכה שלא בדריכות, בחוסר תשומת לב, התעלמות מחשוד ועוד.

לגבי סוגיית אחריות המעסיקה קבע בית המשפט כי היא נושאת בחובת זהירות כלפי המאבטחים, אשר מחייבת אותה, בין היתר, לנקוט את כל האמצעים הסבירים על מנת לוודא שעובד יכול לבצע את עבודתו בצורה בטוחה ואין היא מצטמצמת לנקיטת אמצעים למניעת סכנות בלתי רגילות או יוצאות דופן.

חובת זהירות זו כוללת הנהגת שיטת עבודה בטוחה, דאגה לקיומה והדרכת העובד לגבי שיטת העבודה הבטוחה וכן את חובתו של המעסיק לצפות רשלנות ואפילו פזיזות בביצוע העבודה מצד העובד.

עוד נקבע, כי מחומרי הראיות עולה שהמעסיקה קיימה מערך הדרכה ואימונים סביר והולם עבור עובדיה, אך מצד שני היא גם התרשלה לגבי קיום נוהל הסלקת הנשק מתחת לחולצה. שכן הוכח כי המאבטח שנורה התייצב לעבודה עם חולצה קצרה שאינה מאפשרת הסלקת הנשק מתחתיה וכי הוא נהג ללבוש חולצה זו הרבה פעמים במהלך עבודתו ולמרות זאת מעולם לא הוער לו על אי התאמתה.

עוד הוכח כי קיימת הנחיה שהחולצה תהיה ארוכה ורחבה מספיק כדי לכסות את הנשק וכי לפני כל משמרת חובה על אחראי המשמרת לערוך ביקורת ולוודא כי המאבטחים עומדים בנהלי הלבוש והנעליים.
אבל, במקרה זה הנתבעת אפשרה למאבטח שנורה להיכנס למשמרת בחולצה שלא מקיימת את הנהלים ועל כן נקבע כי היא התרשלה בפיקוח וקיום נוהל לבוש מתאים.

נוהל הסלקת הנשק נועד למנוע משיכת תשומת לב של אחרים למאבטחים ולנשק ולמנוע אפשרות של חטיפתו. סביר להניח שהסלקת הנשק גם מקשה את הגישה אליו ואת אפשרות חטיפתו, כפי שאירע בנסיבות המקרה.

לפיכך נקבע כי קיים קשר סיבתי בין ההתרשלות באכיפת נוהל הסלקת הנשק לבין חטיפתו של הנשק בנסיבות המקרה שלנו והנזק שנגרם למאבטחים עקב כך.

בית המשפט ציין כי משנקבע שהמעסיקה התרשלה בעניין אכיפת נוהל לבוש מבצעי, הוא לא מצא לנכון להכריע בטענת המאבטחים לעניין הרשלנות בהתקנת תפס או שרוך בטחון לאקדחים, מה גם שספק רב אם אכן התקיימה רשלנות בעניין זה. שכן, הוכח שהמעסיקה שקלה את העניין לפני האירוע ולאחר בחינת כל השיקולים הוחלט לא להתקין תפס ושרוך לאקדחים, משיקולים של ניהול סיכונים.

העובדה שלאחר האירוע הוחלט על ידי המשטרה לחייב את חברות האבטחה להתקין תפס ושרוך לאקדחים, אינה מעידה בהכרח על קיומה של התרשלות בהחלטתה הקודמת של המעסיקה בעניין זה, אלא לכל היותר חוכמה שלאחר מעשה וזאת אף אם נניח שההחלטה הקודמת של המעסיקה בעניין זה הייתה מוטעית. שכן, לא כל טעות מהווה בהכרח התרשלות.

לגבי סוגיית אחריות המדינה נקבע כי המדינה איננה נושאת באחריות למקרה זה. אמנם המדינה נושאת בחובת זהירות לביטחונם של התושבים ובכלל זה המאבטחים, אולם המאבטחים לא הביאו כל ראיה מטעמם המעידה על חלקה של המדינה באירוע או על קיומה של התרשלות מצידה בנסיבות המקרה.

האירוע המצער קרה עקב כשל נקודתי של המעסיקה בדבר אי הקפדה על קיום נוהל הופעה מבצעית. בנסיבות אלו אין לומר כי המדינה התרשלה בהתקשרות עם הנתבעת לאספקת שירותי אבטחה ושמירה ו/או בקיום פיקוח עליון על אופן ביצוע עבודתה של הנתבעת, כנדרש בנסיבות המקרה.

לגבי סוגיית האשם התורם של המאבטחים ציין בית המשפט את ההלכה לפיה על המעסיק לצפות גם התנהלות רשלנית ובלתי זהירה מצד העובד ואין בהתנהגות רשלנית כזו של העובד כדי לשלול את אחריותו המלאה של המעביד, למעט במקרים של רשלנות כבדה וממשית מצד העובד.

הנטייה על פי הפסיקה הינה שלא להטיל על העובד שנפגע אחריות בשל אשם תורם, למעט במקרים ברורים בהם אשמו של העובד כבד ובולט לעין, כך שרק במקרים נדירים ניתן לייחס אשם תורם לעובד, המסיר אחריות מהמעסיק.

לאור האמור לעיל ובשים לב לכך שהוענק למאבטחים צל"ש בגין אופן פעולתם במהלך האירוע, החליט בית המשפט שאין מקום להטיל על המאבטחים אשם תורם.

בהמשך דבריו, קבע בית המשפט למאבטח שנורה נכות אורטופדית בשיעור 10% בגין הגבלת טווח תנועות בכתף ודלדול שרירים ו-2.5% בגין צלקת קדמית עליונה בזרוע שמאל שאינה מכאיבה, אך מכערת במידה קלה.

בנוסף נקבעה לו נכות נפשית בשיעור 10% בגין הפרעת הסתגלות כרונית עם בעיות אפקטיביות והתנהגותיות בעקבות האירוע הטראומטי והשלכותיו החברתיות.

בנוסף, בית המשפט פסק למאבטח שנורה פיצויים בסך כולל של 939,800 ₪, אשר כוללים את הרכיבים הבאים: הפסדי שכר לעבר 201,900 ₪, גריעה מכושר השתכרות 458,600 ₪, הפסדי פנסיה 79,300 ₪, כאב וסבל 150,000 ₪ והוצאות ועזרת הזולת 50,000 ₪

מאחר שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, נוכו מסכום הפיצויים שנפסק למאבטח שנורה התגמולים ששולמו לו בגין כך בסך של 911,660 ₪ במעוגל, כך שבסופו של דבר נפסקו למאבטח שנורה פיצויים בסך של 28,140 ₪.

לגבי המאבטח השני, אשר חיסל את המחבל ואשר שמיעתו נפגעה עקב קרב היריות שהוא ניהל איתו, קבע בית המשפט נכות רפואית בשיעור 10% בגין חבלה אקוסטית עם רעש תמידי באוזניים.
בנוסף פסק לו בית המשפט פיצויים בסך כולל של 232,700 ₪, אשר כוללים את הרכיבים הבאים: גריעה מכושר השתכרות 167,600 ₪, הפסדי פנסיה 20,100 ₪, כאב וסבל 40,000 ₪, הוצאות ועזרת הזולת 5,000 ₪.

גם מסכום זה נוכו תקבולי המוסד לביטוח לאומי ששולמו למאבטח השני, בסך של 30,000 ₪, כך שבסופו של דבר נפסקו לו 202,700 ₪.

עוד נפסק לשני המאבטחים שכר טרחת עורך דין בשיעור 23.4% והוצאות משפט, שכוללות שכר עדים, שכר המומחים שבהם נשאו המאבטחים בגין הכנת חוות הדעת והחזר אגרה.
קריאה נוספת על: אחוזי נכות.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה וקבלה של הזכויות אשר מגיעות לך בגין תאונת עבודה.

חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבדם, השקיעו לא מעט אנרגיה, זמן וכסף כאשר לא פעם, הפניה נדחתה על הסף או נותרה ללא מענה במשך זמן רב.

רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 31/01/2018 13:11  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!