אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לסובלים מעיוורון...
סובל מעיוורון? חשוב שתכיר את הזכויות המגיעות לך!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות בשל
מחלות וליקויים
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

כל הזכויות המגיעות לאדם הסובל מעיוורון

סובל מעיוורון? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין המחלה. במידה והמחלה פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך, המדינה מזכה אותך בהטבות שמטרתן לאפשר לך לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה ובפרט החזרים ממס הכנסה.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין עיוורון ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

מה מגיע לי?

עיוורון - מה זה אומר?

עיוורון הינו מגבלה מולדת על כושר הראיה או מגבלה המתפתחת במהלך חייו של אדם מסיבות שונות כגון תאונות או מחלות מסוימות.

מרבית העיוורים אינם סובלים מהיעדר ראייה מוחלט כי אם מצמצום משמעותי ביכולת הראייה, בחדות הראייה או בשדה הראייה.

ישראל מעניקה תעודת עיוור / לקוי ראיה אשר מאפשרת לבעליה לקבל שירותי שיקום, זכויות והטבות שונות.

על מנת לקבל תעודה זו, יש לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:
  • העדר ראיה מוחלט.
  • חדות ראיה מרבית של 60 / 3 מטר בעין הבריאה יותר, גם אם נעזרים במשקפיים.
  • צמצום שדה הראיה כך שזווית הראיה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת משקפיים.
בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, החל מיום 16.2.2015 עיוורים ולקויי ראיה אינם נדרשים יותר לעבור בדיקות ראיה הן במוסד לביטוח לאומי והן בשירות לעיוור.

מספיקה לשם כך אחת מהבדיקות הבאות, אשר משמשת את שני המוסדות הללו יחדיו:

בדיקת זכאות לתעודת עיוור / לקוי ראיה מטעם השירות לעיוור.

בדיקת זכאות לקבלת קצבת נכות כללית, גמלת ילד נכה, קצבת סיעוד וקצבת שירותים מיוחדים, מטעם המוסד לביטוח לאומי.
הקצבאות וההטבות שאתה זכאי להן
הזכויות וההטבות הניתנות מטעם רשויות המדינה לבעלי תעודת עיוור / לקוי ראיה כוללות בין היתר גם:

בראש ובראשונה, במידה ואובחנת כסובל מעיוורון, חשוב שתדע שמגיע לך לקבל החזרי מס ממס הכנסה. מי שהינו בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאי לקבל פטור ממס בגין עיוורון.

דמי ליווי: מענק חודשי בשיעור של 11.34% מהשכר הממוצע, אשר ניתן באמצעות סניף המחלקה לשירותים חברתיים ומשמש לניידות והשתלבות בחיי הקהילה.

בדיקת הזכאות לקבלת התעודה משמשת גם לצורך קביעת הזכאות לקבלת דמי ליווי.

דמי הליווי ניתנים לבעלי לקות ראייה שחדות ראייתם אינה עוברת את 60 / 1 מטר ושדה ראייתם אינו עולה על 10 מעלות בעין הבריאה.

הקצבה ניתנת מגיל 18 עד גיל 60 אצל נשים ו-65 אצל גברים.

הנחות בנסיעות בתחבורה הציבורית: באמצעות אוטובוסים ורכבות, אשר כוללות פטור מלא בנסיעות העירוניות והנחה של 50% בנסיעות הבינעירוניות.

פטור מתשלום אגרת רכב: לבעלי תעודת עיוור עם 100% נכות רפואית.

כלב נחייה: עיוורים מוחלטים או עיוורים בעלי שרידי ראייה, אשר מסוגלים לספק תנאי דיור מתאימים להחזקת כלב, זכאים לקבלת כלב נחייה, שהינו כלב שעבר אילוף והכשרה על מנת לשמש בן לוויה פעיל לאדם העיוור.

לבדיקת זכאות יש לפנות לבתי ספר לאילוף כלבי נחיה.

מי שברשותו כלב נחייה, שניתן בתיאום עם המחלקה לשירות העיוור זכאי גם לקבל קצבה לאחזקתו השוטפת של הכלב.

מכשירי עזר: באמצעות פניה למרכז לעיוור ניתן לקבל החזרים ברכישה של מכשירים כגון אמצעי עזר על בסיס כתב ברייל, מכשירי שמע כגון MP3 או רדיו דיסק, מחשבונים ייעודיים, מילון מדבר, תוכנות קוליות למחשב, תכשירים רפואיים מותאמים, כגון מד חום ומד לחץ דם וכן אביזרי ראייה מותאמים.

כעיוור או לקוי ראייה אתה זכאי גם למגוון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי:

קצבת נכות כללית: קצבה אשר ניתנת לעיוור/לקוי ראיה מגיל 18 ועד לגיל הפרישה וזאת בכפוף לקיום תנאים מסוימים לגבי שיעור ההכנסה שלו, נמוך מ-60% מהשכר הממוצע, שיעור הנכות הרפואית שלו, לפחות 60% או 40% נכות הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% ושיעור אובדן הכושר שלו להשתכר, לפחות 50%.

עקרות בית מוגדרות כנכות אם הן קיבלו לפחות 50% נכות רפואית, וכן לפחות 50% דרגת אובדן כושר לבצע עבודות בית.

לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת נכות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה, תוך 90 ימים מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות. חולה ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מיידית.

יש לצרף לטופס התביעה אישורים רפואיים וכן אישור על עבודה וגובה הכנסה.

לאחר מכן יזומן החולה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, שתקבע את זכאותו לקצבה, היקפה ומשכה.

קצבת סיעוד: קצבת סיעוד מיועדת לעיוור / לקוי ראיה שעבר כבר את גיל הפרישה ואשר מאפשרת לו לבחור את השירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בחולה בביתו, ביקור של החולה במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.

מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את קצבת הסיעוד בכסף, במידה והוא עומד בתנאים שנקבעו.

לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה, לצרף לה חוות דעת מטעם הרופא שמטפל בחולה וכן אישורים על הכנסות.

פקיד התביעות יבדוק את עמידת החולה בתנאי הזכאות הראשוניים ויתאם עם החולה מועד לביקור ביתי של מעריך מטעם הביטוח הלאומי, כדי לבדוק את יכולת התפקוד של החולה.

קצבת ילד נכה: ניתנת להורים לילדים עיוורים / לקויי ראייה מתחת לגיל 18, על מנת לסייע להם במימון העזרה הניתנת לילדיהם.

לשם קבלת הקצבה יש לפנות לסניפי המוסד לביטוח לאומי ולהגיש בקשה בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על גובה הליקוי.

קצבת שירותים מיוחדים: קצבה נוספת המשולמת לעיוור / לקוי ראיה מתחת לגיל פרישה, אשר מתקשה וזקוק לסיוע של אדם אחר לצורך ביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות, של לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית או שהוא זקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.

קצבה זו ניתנת גם לעיוור בעל לפחות 90% נכות רפואית החי לבדו או עם בן זוג עיוור, בעל נכות רפואית בשיעור 90% שנקבעה לו נכות רפואית נוספת בשיעור 50% ומעלה עקב חירשות.

לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה, ולצרף לה מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה.

לשם קבלת ההחלטה, החולה ייבדק בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי ולאחר מכן, במקרים מסוימים, ייבדק בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.
קרא ותדע: הכל אודות החזרי מס רטרואקטיביים!

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות לסובלים מעיוורון וכדי לקבל החזר מס, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 09/03/2017 15:07  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!