אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא החזרי מס להורים לילדים בעלי מוגבלות נפשית או שכלית...
ילדך בעל מוגבלות שכלית או נפשית? חשוב שתכיר את זכויותיך מול מס הכנסה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויותך מול
מס הכנסה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

החזרי המס המגיעים לך כהורה לילד מוגבל נפשית / שכלית

במידה והנך הורה לילד בעל מוגבלות נפשית או שכלית ויש לך הכנסה החייבת במס, חשוב שתדע שייתכן שמגיעים לך החזרי מס בהתאם לקריטריונים מסוימים.
כדי לקבל את החזרי המס עליך להגיש מסמכים וטפסים רלוונטיים למס הכנסה, שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך.
רוצה לדעת מה זה אומר החזרי מס והאם גם אתה כהורה לילד בעל מוגבלות זכאי להם?

למה אני זכאי?

מהם החזרי מס להורה לילד נטול יכולת נפשית או שכלית?

החזרי המס המדוברים, באים לידי ביטוי בנקודות זיכוי מס שנתיות, נקודת זיכוי הינה סוג של הטבת מס, אשר מפחיתה את סכום מס ההכנסה החל על העובד בשנת עבודה ומזכה אותו בהחזרי מס.

לדוגמא, השווי השנתי של נקודת זיכוי בשנת 2017 הינו החזר מס בגובה של 2,580 ₪.

ככלל, הורים לילד מוגבל נפשית / שכלית זכאים ל-2 נקודות זיכוי מס שנתיות, בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה, לפיכך, בשנת 2017 יקבל הורה לילד מוגבל נפשית / שכלית החזר שנתי בסכום של 5,160 ₪.

שווי נקודת הזיכוי מתעדכן מדי שנת מס בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

החזר המס ניתן על משכורת אחת של ההורים, אם כי ניתן גם לחלק את ההחזר בין ההורים על פי בקשתם.

אם הילד נמצא במשמרתו של אחד מההורים, ניתן לבקש שהחזר המס יינתן להורה זה בלבד.

במידה וההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי, הזכאות להחזר המס תינתן לאח או אחות של בעל הנכות, אשר מונו כאפוטרופוסים של הילד, הן לגוף והן לרכוש.

כאשר מדובר בילד נטול יכולת נפשית / שכלית, המוגבלות שלו צריכה להתבטא במוגבלות שכלית-התפתחותית, או עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה, או עיכוב התפתחותי בתחום הנפשי-שכלי עקב מחלה קשה שמקנה לילד זכות לקבלת קצבת ילד נכה, או שהילד מקבל בהיותו בוגר קצבת נכות כללית ונקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות וזאת כפי שיבואר להלן.

הקריטריונים לקבלת החזרי מס בגין ילד נטול יכולת:

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי הורה שהינו עובד תושב ישראל, שיש לו או לבן זוגו מנישואין ילד נטול יכולת, זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.

הקריטריונים לזכאות נחלקים לשתי קטגוריות: ילדים קטינים עד גיל 18 וילדים בוגרים מגיל 18 ומעלה.

כאשר מדובר בילדים קטינים עד גיל 18, הזכאות תינתן לילדים שעונים על לפחות אחד מהמצבים הבאים, שכוללים מוגבלויות שונות, לרבות מוגבלויות נפשיות / שכליות:

1. ילד שאובחן על-ידי נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד כמשותק באחת מגפיו, או שרופא הצהיר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו.

2. ילד שאובחן כעיוור על ידי רופא עיניים.

3. ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתאם לאבחון של נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד.

4. ילד עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה, שהופנה על ידי וועדת השמה למסגרות של החינוך המיוחד.

5. ילד עם עיכוב התפתחותי בשל מחלה קשה, אשר מקבל קצבת ילד נכה או זכאי לקצבה ואינו מקבל אותה מסיבות שונות, למשל, במידה הוא שוהה במוסד או מקבל סיוע אחר כגון קצבת ניידות.
כאשר מדובר בילדים בוגרים מעל גיל 18, הזכאות תינתן לילדים שעונים על לפחות אחד מהמצבים הבאים:
בוגר בעל לקות למידה חמורה שהופנה על-ידי ועדת השמה לאחת ממסגרות החינוך המיוחד, בהתאם לתנאי הזכאות לילדים עד גיל 18. עם זאת הזכאות תהיה תקפה עד לסיום לימודיו בתיכון.
בוגר שמקבל קצבת נכות כללית אשר נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.

לקריאה נוספת אודות קבלת אחוזי נכות בגין פיגור שכלי
בוגר שעונה אחר כל שלושת התנאים הבאים במצטבר:

סמוך לשולחן הוריו - כלומר, הבוגר המוגבל עדיין גר עם הוריו. עם זאת, גם מי שמתגורר מחוץ לבית הוריו, במסגרות דיור כהוסטלים או דירות בקהילה, יכול להמשיך ולהיחשב כסמוך לשולחן ההורים.

בוגר נטול יכולת שנישא לבן זוג נטול יכולת ועדיין תלוי בהוריו - יכול להיחשב עדיין כסמוך על שולחן הוריו, אך זאת בהתאם לנסיבות המקרה ושיקול דעת פקיד השומה.

מבחן ההכנסה, כולל הכנסות פטורות ממס - בוגר מוגבל יחיד ללא בן זוג, במידה וההכנסה החייבת שלו לא עלתה על 167,000 ש"ח נכון לשנת 2016 וכן לשנת 2017.

בוגר מוגבל עם בן זוג - במידה וההכנסה החייבת שלו לא עלתה על 267,000 ש"ח נכון לשנת 2016 ועל סך של 268,000 ₪ לשנת 2017.

סוג המוגבלות - הבוגר מוגבל שאובחן על-ידי נוירולוג כמשותק באחת מגפיו, או שרופא הצהיר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו, או עיוור בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה, או בעל מוגבלות שכלית התפתחותית, שאובחן על ידי וועדת האבחון של משרד הרווחה.
כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת החזרי מס בגין ילד נטול יכולת נפשית / שכלית?

יש לפנות לפקיד השומה שאליו משתייך העובד ולהגיש טופס 116 א' - בקשת זיכוי מס בגין קרוב נטול יכולת ולצרף אליו מסמכים שונים, בהתאם לכל מקרה בנפרד. את הבקשה יש להגיש בכל שנה מחדש.

יחד עם זאת, ניתן לבקש מרופא או מהמוסד לביטוח לאומי מסמך המעיד על נכות צמיתה, שאינה חולפת ולהגישו לפקיד השומה. כמו כן, ניתן לנסות לבקש מפקיד השומה אישור רב שנתי לקבלת החזרי המס וזאת גם ללא מסמך מרופא או מהמוסד לביטוח לאומי.

המסמכים שיש לצרף לטופס 116 א' הינם כמפורט להלן:

כאשר נדרש אבחון רפואי יש לצרף טופס 127 - תעודה רפואית, שימלא הרופא המומחה שמטפל בילד המוגבל. הטופס צריך לכלול פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומאיזה תאריך האבחנה תקפה.

לילד הזכאי לקצבת ילד נכה - טופס 127 כאמור + העתק מההודעה שנשלחה להורים מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לקצבה זו.

לבוגר שמקבל קצבת נכות כללית אשר נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% - אישור של המוסד לביטוח לאומי על הזכאות לקצבת הנכות הכללית - טופס 3286 ודרגת אי הכושר.

לבוגר עם מוגבלות שכלית התפתחותית - העתק החלטת וועדת האבחון של משרד הרווחה.

לבוגר משותק / משותק / עיוור / בעל פיגור שכלי, שאינו לומד בחינוך המיוחד ולא מקבל קצבת נכות כללית - הצהרת מבקש ההקלה שבעל המוגבלות סמוך על שולחנו ומסמכים המעידים על מקור וגובה ההכנסות של בעל המוגבלות ובן זוגו, אם יש לו.

יתכן ופקיד השומה רשאי לדרוש מסמכים נוספים, אם ימצא זאת לנכון, על מנת לבחון את הזכאות. במידה ותנוח דעתו של פקיד השומה, הוא ייתן לעובד אישור לזיכוי, אותו יש למסור למעסיק.

החזר מס רטרואקטיביים עבור ילד נטול יכולת נפשית / שכלית:

במידה והורים לילד נטול יכולת נפשית / שכלית לא קיבלו את החזרי המס בגין הילד במועד, קרי במהלך שנת המס וזאת מכל סיבה שהיא, הם יהיו זכאים לבקש את החזר המס הללו וזאת במשך 6 שנים רטרואקטיבית מלאחר תום אותה שנת מס.

לשם כך יש להגיש בקשה להחזר מס בפני פקיד השומה שאליו משתייך העובד. במקרה של הגשת בקשה להחזר מס עבור יותר משנה אחת, יש להגיש בקשה להחזר מס בגין כל שנת מס בנפרד.

בקשת החזר המס לעובד שכיר נעשית באמצעות הגשת טופס 135, בצירוף טופס 106 שניתן לעובד מהמעסיק שלו ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת זיכוי מס בגין ילד נטול יכולת נפשית / שכלית והקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.

החזר המס ישולם לעובד השכיר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד, וזאת תוך שנה מיום שנערכה שומה, לאחר שהוגשה הבקשה להחזר, או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.

בקשת החזר המס לעובד עצמאי ונישומים אחרים שמחויבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, תיעשה באמצעות הדו"ח השנתי ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת זיכוי מס בגין ילד נטול יכולת נפשית / שכלית והקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.

החזר המס ישולם לעובד העצמאי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח השנתי במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המועד המאוחר מביניהם.

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

לצורך קבלת החזרי מס עבור ילד בעל מוגבלות נפשית / שכלית יש למלא טפסי בקשה ולהגישם למס הכנסה. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כמי שזכאי לנקודות זיכוי.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הנקודות.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 06/03/2017 12:30  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!