אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא החזרי מס להורים לילדים לקויי למידה...
לדעת הכל על החזרי מס להורה לילד לקוי למידה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויותך מול
מס הכנסה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

החזרי מס להורים לילדים לקויי למידה

במידה והנך הורה לילד בעל לקות למידה חמורה, שבגינה הוא לומד במסגרת החינוך המיוחד ויש לך הכנסה החייבת במס, חשוב שתדע שייתכן ומגיעות לך מהחזרי מס בהתאם לקריטריונים מסוימים.
כדי לקבל את החזרי המס עליך להגיש מסמכים וטפסים רלוונטיים למס הכנסה, אשר ביכולתם להוכיח את זכאותך.
רוצה לדעת מה משמעות החזרי המס, מה גובה הסכום המדובר והאם גם אתה כהורה לילד לקוי למידה זכאי להם?

הכר את זכויותיך

מהן החזרי המס להורה לילד בעל לקות למידה?
החזרי המס המדוברים, באים לידי ביטוי בנקודות זיכוי מס שנתיות, נקודת זיכוי הינה סוג של הטבת מס, אשר מפחיתה את סכום מס ההכנסה החל על העובד בשנת עבודה ומזכה אותו בהחזרי מס.
לדוגמא, השווי השנתי של נקודת זיכוי בשנת 2017 הינו החזר מס בגובה של 2,580 ₪.
ככלל, הורים לילד לקוי למידה זכאים ל-2 נקודות זיכוי מס שנתיות, בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה, לפיכך, בשנת 2017 יקבל הורה לילד נכה החזר שנתי בסכום של 5,160 ₪.
שווי נקודת הזיכוי מתעדכן מדי שנת מס בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.
החזר המס ניתן על משכורת אחת של ההורים, אם כי ניתן גם לחלק את ההחזר בין ההורים על פי בקשתם.
אם הילד נמצא במשמרתו של אחד מההורים, ניתן לבקש שהחזר המס יינתן להורה זה בלבד.
במידה וההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי, הזכאות להחזר המס תינתן לאח או אחות של בעל הנכות, אשר מונו כאפוטרופוסים של הילד, הן לגוף והן לרכוש..
כאשר מדובר בילד עם לקות למידה, המוגבלות צריכה להתבטא בלקות למידה חמורה אשר בגינה הילד הופנה לחינוך המיוחד על ידי וועדת ההשמה.
ההפניה צריכה להיות לאחת ממסגרות החינוך המיוחד הבאות: גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל, שאינה כיתה מקדמת או משלבת, מסלול 07 - תגבור בלימודים בכיתות ט'-י"ב בתיכון.

חשוב להכיר: הכל אודות מבחן טובה לאבחון הפרעות קשב וריכוז.
כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת נהחזרי מסבגין הורות לילד בעל לקות למידה?
יש להגיש לפקיד השומה שאליו משתייך העובד טופס 116 א' - בקשת זיכוי מס בגין קרוב נטול יכולת ולצרף אליו את ההודעה להורים על החלטת וועדת ההשמה להפנות את הילד לחינוך המיוחד.
אין צורך להגיש גם אישור על לימודים בפועל של הילד במסגרת של החינוך המיוחד וכן לא נדרש לצרף אישור רפואי לגבי הלקות, מאחר שעצם החלטת וועדת ההשמה להפנות את הילד למסגרת החינוך המיוחד מוכיחה כי יש לילד לקות למידה חמורה.
פקיד השומה רשאי לדרוש מסמכים נוספים, אם ימצא זאת לנכון, על מנת לבחון את הזכאות. במידה ותנוח דעתו של פקיד השומה, הוא ייתן לעובד אישור לזיכוי, אותו יש למסור למעסיק.
הזכאות תיקבע משנת המס שבה הופנה הילד לחינוך מיוחד ועד למעבר לחטיבה הבאה: בין הגן ליסודי, בין היסודי לחטיבת ביניים ובין חטיבת הביניים לתיכון וזאת כל עוד קיימת הפניה של וועדת השמה.
החזר מס רטרואקטיבי עבור ילד בעל לקות למידה
במידה והורים לילד בעל לקות למידה חמורה שבגינה הוא הופנה לחינוך המיוחד לא קיבלו את נהחזרי המס בגין הילד במועד, קרי במהלך שנת המס וזאת מכל סיבה שהיא, הם יהיו זכאים לבקש את החזר המס במשך 6 שנים רטרואקטיבית מלאחר תום אותה שנת מס.
לשם כך יש להגיש בקשה להחזר מס בפני פקיד השומה שאליו משתייך העובד. במקרה של הגשת בקשה להחזר מס עבור יותר משנה אחת, יש להגיש בקשה להחזר מס בגין כל שנת מס בנפרד.
בקשת החזר המס לעובד שכיר נעשית באמצעות הגשת טופס 135, בצירוף טופס 106 שניתן לעובד מהמעסיק שלו ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת זיכוי מס בגין ילד בעל לקות למידה חמורה וכן הקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.
החזר המס ישולם לעובד השכיר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת תוך שנה מיום שנערכה שומה לאחר שהוגשה הבקשה להחזר, או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.
בקשת החזר המס לעובד עצמאי ונישומים אחרים שמחויבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, תיעשה באמצעות הגשת הדו"ח השנתי ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת זיכוי מס בגין ילד בעל לקות למידה חמורה והקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.
החזר המס ישולם לעובד העצמאי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח השנתי במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המועד המאוחר מביניהם.

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

לצורך קבלת החזרי מס עבור ילד לקוי למידה יש למלא טפסי בקשה ולהגישם למס הכנסה. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כמי שזכאי לנקודות זיכוי וזכויות רפואיות נוספות.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הנקודות.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 23/02/2017 17:46  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!