אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא נקודות זיכוי והחזרי מס לבן זוג של בעלי נכות...
לדעת הכל על החזרי מס למי שבן/ת זוגו בעל לפחות 90% נכות!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויותך מול
מס הכנסה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מימוש זכותך להחזרי מס כבן זוג של אדם בעל נכות

במידה ויש לך בן זוג בעל לפחות 90% נכות ויש לך הכנסה החייבת במס, חשוב שתדע שייתכן שמגיעים לך החזרי מס בהתאם לקריטריונים מסוימים.
כדי לקבל את החזרי המס עליך להגיש מסמכים וטפסים רלוונטיים למס הכנסה, שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך.
רוצה לדעת מה זה אומר החזרי מס והאם גם אתה כבן זוג של אדם בעל נכות זכאי להם?

מה צריך לעשות עכשיו?

מהם החזרי מס למי שיש לו בן זוג נכה?

עובד תושב ישראל שיש לו בן זוג שאינו עובד וללא הכנסה, כך שכלכלת אותו בן זוג מוטלת עליו, זכאי לנקודת זיכוי אחת וזאת בתנאי שלאחד מבני הזוג, כלומר העובד עצמו או בן זוגו, נקבעו לפחות 90% נכות, או שאחד מבני הזוג הינו עיוור, או שאחד מבני הזוג הגיע לגיל הפרישה.

נקודת זיכוי הינה סוג של הטבת מס, אשר מפחיתה את סכום מס ההכנסה החל על העובד בשנת עבודה בשווי נקודת הזיכוי.

שווי נקודת הזיכוי מתעדכן מדי שנת מס בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

לדוגמא, השווי השנתי של נקודת הזיכוי בשנת 2017 הינו 2,580 ₪.

לפיכך, מי שעונה על התנאים שלעיל זכאי בשנת 2017 לזיכוי שנתי בשווי של 2,850X1=₪ 2,850 ₪. שווי ההטבה החודשית הינה 215 ₪.

כך קובע סעיף 37 לפקודת מס הכנסה. הזכאות ניתנת רק למי שיש לו בן זוג כאמור מנישואים, להבדיל מידועים ציבור.

עד לשנת 2005, נקודת הזיכוי ניתנה לכל מי שהיה לו בן זוג שלא עבד וללא הכנסה.

החל משנת 2005 צומצמה הטבה זו, כך שהיא ניתנת מאותו מועד ואילך רק בתנאי שבן הזוג נטול ההכנסה הינו גם נכה, או עיוור, או עבר את גיל הפרישה.

הזכאות לגבי קריטריון הנכות תינתן בתנאי שלעובד עצמו או לבן זוגו נקבעה נכות רפואית לתקופה של 185 ימים ומעלה, בשיעור של 100% עבור ליקוי אחד, או בשיעור משוקלל של לפחות 90% עבור מספר ליקויים וכן בתנאי שהנכות נקבעה לפי אחד מהחוקים הבאים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) - לגבי נכי צה"ל, חוק נכי המלחמה בנאצים - לגבי נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים - לגבי ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה - נפגעי פעולות איבה, חוק לפיצוי נפגעי גזזת - לגבי נפגעי גזזת וחוק הביטוח הלאומי - לגבי נכות כללית, פגיעה בעבודה, פגיעה במהלך התנדבות.

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת החזרי מס בגין בן זוג נכה?

כדי לקבל את נקודת הזיכוי בגין בן זוג נכה כאמור יש לפעול כמפורט להלן וזאת לפני תום שנת המס הרלוונטית:

עובד שכיר - ימלא טופס 101 וימסור אותו למעסיק שלו בצירוף האישורים המעידים על הזכאות שלו, כגון פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות או תעודת עיוור.

עובד עצמאי - ימלא את פרטי הדו"ח השנתי שלו ויגיש אותו לפקיד השומה בצירוף האישורים המעידים על הזכאות שלו, כגון פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות או תעודת עיוור.

החזר מס רטרואקטיביים עבור בן זוג נכה

במידה ועובד בעל בן זוג כאמור לא קיבל את החזרי המס בגין בן זוגו במועד, קרי במהלך שנת המס וזאת מכל סיבה שהיא, הוא יהיה זכאי לבקש את החזר המס במשך 6 שנים רטרואקטיבית מלאחר תום אותה שנת מס.

לשם כך יש להגיש בקשה להחזר מס בפני פקיד השומה שאליו משתייך העובד. במקרה של הגשת בקשה להחזר מס עבור יותר משנה אחת, יש להגיש בקשה להחזר מס בגין כל שנת מס בנפרד.

בקשת החזר המס לעובד שכיר נעשית באמצעות הגשת טופס 135, בצירוף טופס 106 שניתן לעובד מהמעסיק שלו ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת זיכוי מס בגין בן הזוג והקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.

החזר המס ישולם לעובד השכיר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת תוך שנה מיום שנערכה שומה, לאחר שהוגשה הבקשה להחזר, או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.

בקשת החזר המס לעובד עצמאי ונישומים אחרים שמחויבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, תיעשה באמצעות הדו"ח השנתי ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת זיכוי מס בגין בן הזוג והקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.

החזר המס ישולם לעובד העצמאי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח השנתי במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המועד המאוחר מביניהם.

מימוש הזכויות שלך בלי בירוקרטיה!

לצורך קבלת החזרי המס עבור מי שבן זוגו נכה, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם למס הכנסה. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כמי שזכאי להחזרי מס.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת ההחזר.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 07/03/2017 10:00  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!