אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
כל מה שרצית לדעת על נפילה מקונטיינר כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

נפילה מקונטיינר שהוכרה כתאונת עבודה

נפלת מקונטיינר במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה. במידה והתאונה פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך, המדינה מזכה אותך בהטבות, קצבאות והחזרי מס, שמטרתם לאפשר לך לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה.
כדי להצליח להשיג את כל הזכויות, עליך להתמודד מול הרשויות השונות, להגיש טפסים שמילאת באופן מדויק ומסודר ובמועד שנקבע לכך. ההמתנה אורכת זמן רב ולעיתים אף נדחית על הסף.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין תאונת עבודה ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

כל מה שמגיע לך!

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין נפילה מקונטיינר במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 2103-10-12 פלוני נ' חנא מתא תכנון ובניה בע"מ, אשר התנהל בפני בית משפט השלום בבית שאן, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגיש פועל בניין כנגד מעסיקו, לאחר שנפל מקונטיינר במהלך עבודתו ונפגע קשות בכל חלקי גופו ובעיקר בכף רגל שמאל ובקרסול רגל ימין, בגבו ועוד.
העובד פונה לבית החולים, שם אובחן אצלו שבר מרוסק תוך פרקי עם תזוזה בעצם העקב משמאל ובהמשך הוא גם עבר ניתוח לשחזור פתוח וקיבוע השבר בעצם העקב משמאל על ידי פלטה ייעודית לשברים בעקב עם ברגים. לאחר התאונה העובד לא שב לעבוד כפועל בניין.
בית המשפט קיבל את טענת העובד, לפיה התאונה אירעה עת הוא נדרש על פי הוראות הממונה עליו מטעם המעסיק, לעלות על מספר קרוואנים/קונטיינרים אשר הונחו אחד על השני, על מנת להגיע לקרוואן העליון לשם הבאת כלי עבודה שונים.
לצורך כך עלה העובד על הקרוואן הראשון, הניח סולם על גגו, השעין אותו על הקרוואנים הנוספים ותוך כדי עלייה הסולם החליק והוא נפל מגובה של כ- 2.5 מטר. עוד טען העובד כי מעסיקו התרשל בכך שלא העמיד בפניו תנאי עבודה אופטימליים ולא הנהיג שיטת עבודה בטוחה. מנגד טען המעסיק כי האחריות לתאונה רובצת כולה לפתחו של העובד.
בית המשפט ציין כי במסגרת חובת הזהירות של המעסיק כלפי עובדיו, עליו לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן על העובד מפני סיכונים המצויים במקום העבודה. על המעסיק מוטלת גם חובה מפורשת לדאוג לבטיחות אמצעי גישה במקום העבודה וזאת בסעיף 49 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] תש"ל-1970.
אבל, במקרה זה המעסיק הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו בכך שהוא לא דאג להנהיג שיטת עבודה בטיחותית, לרבות שימוש בסולם קבוע המוצמד לאותו קרוואן שלישי עליו הונח הסולם שהוזכר לעיל, דבר שיאפשר עלייה בטוחה עליו ועל כן, יש להטיל עליו אחריות בנזיקין.
ההלכה קבעה חובה כללית וגורפת של המעסיק לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לוודא שעובדיו יוכלו לבצע עבודתם בתנאי בטיחות אופטימאליים. על המעסיק מוטלת חובה גורפת לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה, למנוע מהם סיכונים מיותרים ולהזהירם מפני סיכונים בלתי נמנעים אותם ניתן לצפות מראש בשל אופי העבודה ואופי המקום בו היא מתבצעת.
גם כאשר חורג העובד מנהלי העבודה ונאלץ לאלתר, חב המעסיק באחריות לפגיעת עובדו אם האלתור לא היה כרוך בסיכון בלתי סביר. במקרה בו האלתור אינו כרוך בסיכון בלתי סביר, יראו באלתור כנכלל במסגרת צפיות המעסיק.
לפיכך היה על המעסיק והמנהל מטעמו לבדוק את סביבת העבודה, להנהיג שיטת עבודה בטוחה שתבטיח את שלום עובדיו וכן לספק להם כלי עבודה נאותים בפרט כשהעבודה בוצעה בגובה לא מבוטל וזאת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח-1988 ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007.
בנוסף היה על המעסיק לוודא כי העובד מבצע את עבודתו בסביבה בטוחה, אולם מהראיות עולה שהמעסיק הפר את כל החובות הללו במקרה זה.
הדין גם מכיר בסיכון המובנה לצורך עבודה בגובה. כך למשל סעיף 50 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970 קובע כי כאשר יש צורך לעבוד במקום ממנו עלול אדם ליפול מגובה של יותר משני מטרים "ואין המקום מאפשר אחיזת רגל בטוחה ולפי הצורך אחיזת יד בטוחה, יותקנו, ככל שהדבר מעשי במידה סבירה, אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר".
בנוסף הותקנו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז-2007, אשר מסדירות תנאי העסקת עובד בעבודה בגובה.
קרא ותדע: מידע מלא ומקיף על נפילות בעבודה!
במקרה זה נדרש העובד לבצע עבודה בגובה. עם זאת, מהראיות שהוצגו בתיק עולה כי המעסיק לא דאג לספק לו משטח עבודה עליו יכול היה לעמוד בבטחה לצורך הבאת כלי העבודה והסתפק בהנחת הסולם הנייד, אשר בסופו של יום הביא לנפילת העובד.
המעסיק גם לא סיפק לעובד כוח עבודה נוסף, לרבות עובד נוסף שהיה מחזיק את הסולם לעובד. עוד עולה כי המעסיק העסיק את העובד לצורך הבאת כלי העבודה מהקונטיינר העליון, מבלי לספק לו אמצעי בטיחות. לדוגמא, באמצעות קשירתו לרתמת בטיחות או היעזרות בכלי מכני לצורך העלאת העובד לגובה ממנה היה עליו להביא את הציוד.
בכך המעסיק העמיד למעשה את העובד בסיכון שהיה כרוך בעבודה בגובה. אין ספק, כי היה על המעסיק לצפות שבמהלך ביצוע עבודה מעין זו, עלול להתממש הסיכון הבלתי סביר הכרוך בעלייה על הקונטיינר וכי העובד עלול ליפול ולהיפגע.
מכאן נובע כי המעסיק הפר את חובת הזהירות הקונקרטית שלו כלפי העובד בכך שהוא לא דאג להנהיג שיטת עבודה בטיחותית ולא סיפק לעובד אמצעי בטיחות ועל כן יש להטיל עליו אחריות בנזיקין.
לגבי האשם התורם של העובד, ציין בית המשפט את ההלכה הקובעת כי בית המשפט ייחס אשם תורם לעובד ויאמר כי עליו לשאת בחלק מן הנזק רק אם יצליח המעסיק המזיק להראות שהעובד הפעיל שקול דעת עצמאי באופן שהוא יצר את הסיכון כתוצאה מהחלטתו החופשית.
במקרה זה היה על העובד להפעיל שיקול דעת של אדם סביר מן היישוב ולבקש מהממונה עליו לבוא ולעזור לו בהחזקת הסולם בזמן עלייתו עליו או לדאוג לקיומו של חפץ או משען אחר שיכול לתפוס את הסולם בזמן העלייה, גם אם עניין זה הינו באחריותה של המעסיק.
אמנם המעסיק הוא שיצר את הסיכון לעובד, בכך שלצורך העלאת העובד על הקונטיינר, הממונה מטעם המעסיק שם לו סולם בעזרתו עלה על הקונטיינר הראשון, כאשר משם המשיך להעלות לקונטיינר העליון שביניהם.
יחד עם זאת, היה מצופה מהעובד, שהינו בעל ניסיון בעבודתו כפי שהעיד בעצמו, כי יבקש עזרתו של הממונה עליו בתפיסת הסולם.לפיכך בית המשפט ייחס לעובד אשם תורם בשיעור 10% וזאת לאור האמור לעיל ובהתאם לנטיית הפסיקה להקל עם העובד בייחוס רשלנות להתנהגותו ולהחמיר דווקא עם המעסיק.
הרציונל להלכה זו נובע מכך שהמעסיק הינו זה המופקד על המפעל או על העבודה, שבמסגרתה מבצע העובד את המוטל עליו ומתפקידו לדאוג שתנאי העבודה ושיטות העבודה יהיו בטוחים והעובד יודרך כראוי כיצד לבצע מלאכתו.
בהמשך דבריו קבע בית המשפט לעובד נכות רפואית בשיעור 24% בגין הגבלה בתנועות בפרקי כף רגל של העובד, עם דפורמציה וכאבים וכן בגין צלקת מכאיבה ומכוערת.
בנוסף נקבעה לעובד נכות תפקודית בשיעור 30% וזאת בהתחשב בהיותו בן 54, ללא השכלה אקדמית או הכשרה מקצועית כלשהי ואשר כל חייו עבד כפועל בניין, כאשר אף המוסד לביטוח לאומי קבע כי הוא אינו מסוגל לעבוד בתחום הבניין וכי קשה לו לעשות בגילו, 54 שנים, הסבה מקצועית.
בסיכומו של דבר נפסקו לעובד פיצויים בסך של כ-690,000 אשר כוללים את רכיבי הפיצויים הבאים: הפסד השתכרות לעבר 192,000 ₪, הפסד השתכרות לעתיד 275,460 ₪, כאב וסבל 70,000 ₪, עזרת צד ג' 50,000 ₪, הוצאות , נסיעות וניידות 40,000 ₪ והפסד פנסיה 22,386 ₪.
בניכוי אשם תורם של העובד בסך 10% ותגמולי המוסד לביטוח לאומי, נפסקו לעובד בסופו של דבר כ-300,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
כדאי לדעת יותר: כיצד מחשבים אחוזי נכות.

תן לנו לעשות בשבילך את העבודה

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות לנפגעי תאונות עבודה, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 20/08/2017 10:55  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!