אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על נפילה מחלון כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

נפילה מחלון שהוכרה כתאונת עבודה

נפלת מחלון במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

כל מה שחשוב לדעת על הזכויות שלך

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין נפילה מחלון במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 41413-10-12 פ.ק. נ' י.א. מתן שרותי ניקיון אחזקה וכח אדם בע"מ, אשר התנהל בפני בית משפט השלום בחדרה, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגישה עובדת ניקיון כנגד מעסיקה, המשמש כקבלן עבודות ניקיון וזאת לאחר שנפלה מחלון של בית ספר בשוהם אותו ניקתה מצידו החיצוני.
התאונה אירעה עת ביקשה העובדת לנקות את החלק החיצוני של חלון באחת הכיתות בבית הספר. לשם כך עמדה העובדת על סורגים הנמצאים בצדו החיצוני של החלון, שצורתם כמעין פירמידה.
בעודה עומדת כך, התנתק אחד הסורגים ממקומו והעובדת נפלה ארצה מגובה של כשני מטרים. כתוצאה מכך נחבלה העובדת באזורים שונים בגופה ונגרמו לה שברים במספר צלעות בבית החזה.
העובדת הגישה את התביעה כנגד המעסיק שלה, חברת הביטוח שלו והמועצה המקומית שוהם שמחזיקה בבעלות על בית הספר.
המעסיק טען שיש להטיל את מירב האחריות הנזיקית על המועצה, מאחר שהתאונה התרחשה בשל ליקוי בסורגים של החלון, דבר שרובץ לפתחה של המועצה, מי שאחראית על תחזוקת בית הספר.
עוד נטען שהעובדת וחברותיה לעבודה קיבלו הוראות עבודה מאב הבית של בית הספר, שהועסק על ידי המועצה.
המועצה טענה שיש להטיל את האחריות הנזיקית על המעסיק וכי לה עצמה אין כל אחריות נזיקית לתאונה. לשיטתה, מדובר באירוע שנגרם עקב התרשלות המעסיק, אשר לא פיקח על העובדת, לא הדריך אותה כראוי ולא סיפק לה אמצעים סבירים לביצוע העבודה.
עוד טענה המועצה כי לא הוכח שהיה ליקוי או פגם בסורג החלון, אשר בכל מקרה אינו מיועד לכך שעובד ניקיון יעמוד עליו ובנוסף היא הכחישה את הטענה לפיה מי שפיקח על עבודת העובדת היה אב הבית שהועסק על ידי המועצה.
בהסתמך על הראיות שהוגשו בתיק, קבע בית המשפט כי האחריות הנזיקית להתרחשות התאונה מוטלת על המעסיק בלבד ואילו אחריותה הנזיקית של המועצה כלל לא הוכחה.
במסגרת חובת הזהירות של המעסיק כלפי העובדת שלו, היה עליו לדאוג להדרכה ופיקוח, הנהגת שיטת עבודה בטוחה, אספקת כלים מתאימים לביצוע העבודה ועוד.
המעסיק הפר את חובת הזהירות שהוטלה עליו כלפי העובדת, בכך שניקוי החלון באופן שתואר על ידי העובדת נעשה בשיטת עבודה לא בטוחה ואף מסוכנת, אשר הביאה את העובדת לעמוד על סורגים חיצוניים של חלון, בגובה של שני מטרים מעל הקרקע. מדובר בשיטה החושפת את העובד לסיכונים בלתי סבירים.
העובדת גם הצהירה כי המעסיק לא הדריך אותה ביחס לאופן שיש לנקות את צידו החיצוני של החלון ואף לא פיקח על אופן ביצוע העבודה.
הפרות אלו של חובת הזהירות גרמו להתרחשות התאונה, בעוד שהנהגת שיטת עבודה בטוחה, הדרכה ופיקוח נאותים מצד המעסיק, היו יכולים למנוע אותה. לפיכך המסקנה הינה שהמעסיק התרשל כלפי העובדת, באופן שגרם להתרחשות התאונה.
המועצה הינה הבעלים והמחזיקה של מבנה בית הספר בו אירעה התאונה והיא זו שהזמינה את המעסיק לבצע את עבודות הניקיון של בית הספר. גם בהנחה שסורגי החלון לא היו תקינים, כפי שטוען המעסיק, הדבר כשלעצמו אינו מטיל אחריות על המועצה.
אף אם נניח שהתנתקות הסורג ממקומו נבעה מהתרשלות המועצה באחזקה תקינה של מבנה בית הספר, לא מתקיים קשר סיבתי משפטי בין התרשלות זו לבין פגיעת העובדת.
בעל מקרקעין המזמין קבלן לביצוע עבודות ניקיון במקרקעין המוחזקים על ידו, אינו צריך לצפות שעובד של הקבלן יעשה שימוש בסורגי חלון כפלטפורמה עליה יעמוד העובד לצורך ניקוי החלק החיצוני של החלון. כידוע, אחד המבחנים המהותיים לקביעת קיומו של קשר סיבתי משפטי הוא מבחן הצפיות הסבירה ומבחן זה אינו מתקיים במקרה הזה.
על המועצה הוטלה אמנם חובת הזהירות כבעלים ומחזיק במקרקעין, אולם ככל שחובת זהירות זו הופרה במקרה זה, לא התקיים קשר סיבתי משפטי בין הפרת חובת זהירות זו לבין האירוע נשוא התביעה.
עוד נקבע כי טענת המעסיק לפיה העובדת וחברותיה לעבודה פעלו בהתאם להוראות אב הבית של בית הספר, שהועסק על ידי המועצה, לא הוכחה כלל.
בנוסף, לא הוכח שהמועצה התערבה בפועל במתן הוראות כלשהן למעסיק או לעובדיה ובאופן ספציפי לא הוכח כי למועצה הייתה מעורבות או ידיעה כלשהי אודות שיטת העבודה המסוכנת בה נקטה העובדת במועד נפילתה.
המעסיק, בתור מעסיקה של העובדת היה צריך להדריך את העובדת ולדאוג מראש שהיא לא תנקוט בשיטה המסוכנת לניקוי החלון בה היא נקטה במועד האירוע.
להבדיל ממנו, על המועצה שאינה מעסיקתה של העובדת, אלא היא רק שכרה את המעסיק כקבלן עצמאי, לא הוטלה החובה להדריך מראש את העובדת כיצד לבצע את עבודתה ולא הוטלה עליה החובה לוודא שהעובדת לא תנקוט בשיטת עבודה מסוכנת לצורך ניקוי החלון.
ככל שהיה מוכח שהמועצה התערבה בפועל בקביעת אופן ביצוע עבודות הניקיון ואופן ניקוי החלון או שהיא ידעה שהעובדת נוקטת בשיטת ניקוי זו, כי אז ייתכן שניתן היה להטיל עליה אחריות נזיקית, אך כאמור הדבר כלל לא הוכח.
בסופו של דבר, בית המשפט חייב את המעסיק לשלם לעובדת סך של 30,205 ₪, מתוכם פיצויים בסך של 23,000 ₪ והיתרה עבור תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
קרא ותדע: טופס 250 לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 12/06/2017 11:44  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!