אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על נפילה במדרגות כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

נפילה במדרגות שהוכרה כתאונת עבודה

נפלת במדרגות במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

דוגמאות למקרים דומים

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין נפילה במדרגות במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 221107-02 רחל פסקו נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, אשר התנהל בפני בית משפט השלום בתל אביב, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגישה עובדת כנגד מעסיקתה חברת התרופות טבע, לאחר שהחליקה ונפלה במדרגות חיצוניות הנמצאות במפעל השייך לטבע, שהיו רטובות וחלקות באותה עת ונחבלה קשות בפרק ידה הימנית ובאגן.
מדובר היה במדרגות חיצוניות, ללא גג וללא מעקה. העובדת טענה כי החליקה בשל רטיבות המדרגות החיצוניות וכי הרטיבות נגרמה מאחר שהמדרגות לא כוסו על ידי גג מפני מי גשמים וכי למדרגות לא היו מעקות בהן יכלה להיאחז כדי למנוע את נפילתה.
לעומת זאת, חברת טבע טענה שהעובדת נפלה בשל הרגשת חולשה ו/או סחרחורת שנבעו ממצבה הרפואי ולא עקב שום גורם חיצוני אחר. אבל, בית המשפט קיבל את גרסת העובדת בעניין זה.
עוד קבע בית המשפט כי על המעסיק מוטלת החובה לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן על העובד מפני סיכונים המצויים במקום או בתהליך העבודה. זוהי חובה המוטלת על המעסיק באופן ישיר ואישי והיא אינה ניתנת להעברה.
הרציונל לכך נובע מההנחה שהמעסיק הסביר הינו האחראי על אופן עבודתו של העובד ותנאים וסיכונים הקשורים לסביבת העבודה נתונים לפיקוחו ולשליטתו. המשמעות המעשית לכך היא שמיוחסות לו צפיות, טכנית ונורמטיבית, לגבי נזק העתיד להיגרם לעובד.
היקף האחריות המוטלת על המעסיק הינו רחב למדי. על המעסיק מוטלת חובה פוזיטיבית המתבטאת בצורך להזהיר עובד לגבי סיכונים קיימים, להדריכו ולפקח עליו, למנוע באופן אקטיבי את קיומם של סיכונים במקום העבודה ולספק ציוד נאות.
עם זאת, אין מדובר בחובה מוחלטת לגבי כל סיכון וסיכון רגילים וסבירים אשר עשויים להקרות בדרכו של עובד. כך למשל אין המעסיק נדרש להזהיר את עובדו מפני חציית כביש באור אדום בדרכו לעבודה, כפי שנפסק בביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"א 371/90 חמוד סובחי נ' רכבת ישראל, שם נקבע כי "לכל נזק יש שם ברפואה, אך לא לכל נזק יש שם של אחראי במשפט".
אחד מעמודי התווך לצורך הוכחת עוולת הרשלנות הוא קיומה של חובת זהירות קונקרטית. אבל, חובת הזהירות הקונקרטית אינה קיימת למניעתו של כל סיכון וסיכון, הדין מבחין בין סיכון סביר לבין סיכון בלתי סביר, כאשר רק בגין סיכון בלתי סביר מוטלת חובת זהירות קונקרטית.
הסיכון הבלתי סביר שבגינו מוטלת חובת זהירות קונקרטית הוא אותו סיכון אשר החברה רואה אותו במידת חומרה יתירה באופן שהיא דורשת כי יינקטו אמצעי זהירות סבירים כדי למנעו.
בעניין זה קבע בית המשפט כי היציאה מהבניין אל המדרגות החיצוניות היוותה סיכון בלתי סביר בפני באי הבניין ומכשול בפני כל מי שיצא ממנו, כיוון שמיד לאחר פתיחת הדלת מחדר המדרגות לתוך הבניין, היוצא מהבניין צועד ממש על מדרגות הירידה.
מפתח הדלת ועד המדרגה הראשונה לא קיים משטח אופקי ומצב זה עשוי לא להותיר בפני היוצא מהבניין שהות מספקת על מנת להבחין במדרגה הראשונה ויוצר סיכון ממשי של נפילה.
אפילו אם העובדת הכירה היטב את המקום, עדיין הנטייה הטבעית של האדם היא לחשוב שיוצאים מהבניין וצועדים ישר, מתוך ציפייה למפלס אופקי ולא למפלס נמוך מדרגות.
כדאי לקרוא: מידע מקיף על פגיעות בעבודה!
לפיכך, בהסתמך על אופן היציאה מהבניין אל המדרגות החיצוניות והעובדה שלא הותקנו בהן מעקות משני צידיהן, בניגוד לתקנות התכנון והבניה, קבע בית המשפט כי היציאה מהבניין העמידה את העובדת בפני סיכון בלתי סביר אשר כדי למנוע אותו היה על חברת טבע לנקוט אמצעי זהירות.
אמנם, מי שהולך בדרך או יורד במדרגות עלול לעיתים למעוד ולהחליק ולא כל מי שמעד במדרגות יהא זכאי לפיצוי על נזקיו בגין הפרת חובת זהירות של גורם זה או אחר.
עם זאת, במקרה זה ברור שמדובר בסיכון בלתי סביר שאינו חלק מהסיכונים היומיומיים, הטבעיים והרגילים, אשר העובדת הייתה אמורה לטול על עצמה. עם זאת, מאחר שהעובדת כבר השתמשה מספר פעמים במדרגות, ייחס לה בית המשפט אשם תורם בשיעור 15%. בהמשך דבריו קבע בית המשפט לעובדת נכות רפואית בשיעור 10%.
בסיכומו של דבר, נפסקו לעובד פיצויים בסך של 190,000 ₪ אשר כוללים את רכיבי הפיצויים הבאים: הפסדי השתכרות לעתיד 65,000 ₪, הפסדי פנסיה 10,000 ₪, הוצאות רפואיות ונסיעות 5,000 ₪, עזרת הזולת לעבר ולעתיד 15,000 ₪ וכאב וסבל 50,000 ש"ח.
מסכום זה יש לנכות את תשלומי המוסד לביטוח לאומי ששולמו לעובדת בסך של 26,324 ₪ וכן את אשמה התורם של העובדת בשיעור 15%, כך שבסך הכל נפסקו לה פיצויים בסך של 139,125 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד בשיעור 20% והחזר הוצאות משפט.
קרא ותדע: הכנה לבדיקה של רופא תעסוקתי.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 13/06/2017 16:37  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!