אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים שחלו או נפצעו ושמגיע להם לקבל מעמד נכה תפקודי...
כל מה שחשוב לדעת על נכות תפקודית!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

נכות תפקודית ומה אתה מקבל בגינה

סובל מנכות רפואית כלשהי אשר גורמת לך לפגיעה תפקודית? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות מהמדינה ובפרט מעמד נכה תפקודי.
על מנת לקבל את זכויותיך יש להגיש תביעה ולצרף לה מסמכים רפואיים, אישורי עבודה וטפסים נוספים, שיוכיחו את זכאותך לקבלת נכות תפקודית.
רוצה לדעת מה משמעות קביעת הנכות התפקודית, כיצד היא נקבעת ומה אתה צריך לעשות בפועל כדי לקבל אותה?

מה עושים תכלס?

נכות תפקודית - מה זה אומר?
נכות תפקודית מתייחסת למידת הפגיעה התפקודית שנגרמה עקב פגיעה רפואית כלשהי על תפקודו של הנפגע והגריעה מכושר ההשתכרות שלו עקב כך. כלומר, באיזו מידה הנכות הרפואית פוגעת בפעילות הנפגע ובאיזו מידה הגבלת פעילות הנפגע פוגעת בכושר ההשתכרות שלו.
תחילה חשוב להבין כי הנכות התפקודית איננה זהה לנכות הרפואית. שכן, הנכות הרפואית בודקת את מידת הפגיעה הרפואית שהליקוי הרפואי גרם לנפגע, בעוד שהנכות התפקודית בודקת את מידת הפגיעה התפקודית שהנכות הרפואית גרמה לנפגע.
מדובר בנכויות שונות, אשר גם נקבעות על ידי גורמים שונים ובהתאם לקריטריונים שונים. כתוצאה מכך יתכנו מצבים בהם שיעור הנכות התפקודית לא יהיה זהה לשיעור הנכות הרפואית, אלא נמוך או גבוה ממנו.
נכות רפואית על קצה המזלג
הנכות הרפואית נקבעת על ידי רופאים ובהתאם לקריטריונים רפואיים וזאת לצורך קבלת קצבאות מטעם הביטוח הלאומי או לצורך הדיון בתביעה לקבלת פיצויים, כגון תביעה כנגד מעסיק ו/או חברת ביטוח לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף ואובדן כושר עבודה עקב תאונת עבודה למשל.
בעניין זה יש לשים לב כי הנכות הרפואית לצורך קבלת קצבאות מטעם הביטוח הלאומי נקבעת על ידי רופאי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי ועל ידם בלבד.
לעומת זאת, הנכות הרפואית לצורך הדיון בתביעת פיצויים נקבעת לפי קביעת רופאי הביטוח הלאומי או בהתאם לקביעת רופא מוסכם שממונה על ידי הצדדים למשפט או רופא שממונה על ידי בית המשפט עצמו.
הנכות הרפואית נקבעת באופן אובייקטיבי ללא קשר לנסיבותיו האישיות של הנפגע, לרבות גילו, מינו ומקצועו וזאת בהתבסס על הקריטריונים הרפואיים אשר מפורטים בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ואשר קובעים את שיעור הנכות הרפואית בהתאם לליקוי הרפואי ובהתאם לאיבר בגוף שנפגע.
לדוגמא, לאדם שהתעוור בעין אחת ייקבעו 30% נכות רפואית ואילו למי שהתעוור בשתי עיניו יקבעו 100% נכות רפואית.
נכות תפקודית בהרחבה
הנכות התפקודית נקבעת על ידי בית המשפט, בהתאם לקריטריונים משפטיים וזאת לצורך הדיון בתביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף ואובדן כושר עבודה, כפי שהוסבר לעיל.
הנכות התפקודית נקבעת באופן סובייקטיבי בהתאם לנסיבותיו האישיות של הנפגע, לרבות גילו, מינו ומקצועו וזאת בהתבסס על הקריטריונים המשפטיים אשר נקבעו על ידי פסיקת בתי המשפט ואשר בודקים את מידת הפגיעה שהנכות הרפואית גורמת לתפקודו המקצועי של הנפגע.
הקריטריונים המשפטיים כוללים בעיקרם את הקריטריונים הבאים:
  • גיל הנפגע.
  • עיסוק/מקצוע לפני הפגיעה.
  • השכלה, הכשרה ו/או השתלמויות.
  • מקום עבודתו של הנפגע.
  • ההגבלות התפקודיות שגורמת הנכות הרפואית.
  • השינויים בשכר הנפגע עקב הפגיעה.
  • האפשרות להמשיך ולעבוד במקצוע.
  • האפשרות להסבה מקצועית או לשיקום.
  • תוכניות מקצועיות לעתיד שהיו לנפגע לפני הפגיעה.
ככלל, על פי הפסיקה יש לתת משקל להיקפה, אופייה ומיקומה של הפגיעה הרפואית ולהתייחס להשפעתה על מקצועו של הנפגע תוך התחשבות בגילו, השכלתו וכישוריו.
משקל ממשי יינתן לראיות הנוגעות להשלכה התפקודית בפועל, למשל שינויים שחלו בשכר הנפגע. לפיכך, שקלול הקריטריונים המשפטיים הללו יכול להוביל לתוצאות שונות של שיעור הנכות התפקודית בהתאם לנסיבותיו הספציפיות והסובייקטיביות של כל נפגע.
למשל, מטבע הדברים, שיעור הנכות התפקודית שעלולה להיגרם עקב פגיעה ברגליים הינו משמעותי הרבה יותר לגבי רקדן מאשר לגבי סופר.
כאמור, נוכח ההבדלים בין הנכות הרפואית לנכות התפקודית, יתכנו מצבים בהם הנכות התפקודית תהיה נמוכה או גבוהה מהנכות הרפואית.
לדוגמא, צלקות מכערות מקנות נכות רפואית צמיתה בשיעור של 20%-10%. אבל, מאחר ומדובר בפגיעה אסטטית בלבד, לא תיקבע נכות תפקודית בגינן, אלא אם כן מדובר במי שהינה, למשל, דוגמנית במקצועה.
מצד שני, ייתכן מצב שבו ייגרם לנפגע פגיעה פיזית שתזכה אותו בנכות רפואית בשיעור של 5% בלבד, בעוד ששיעור הנכות הרפואית שייקבע לו יהיה 100%.
כך לדוגמא, נקבע לרקדן מקצועי 5% בלבד של נכות רפואית צמיתה עקב פגיעה בעמוד השדרה שלו. אבל, מאחר ופגיעה זו מנעה ממנו לחלוטין את היכולת לשוב ולהופיע כרקדן מקצועי בפני קהל, נקבעה לו נכות תפקודית בשיעור של 100%.
לעומת זאת, סביר להניח שאם מדובר היה במי שהינו סופר במקצועו, למשל, תוצאת הנכות התפקודית הייתה שונה ונמוכה בהרבה.
לאחר שבית המשפט קבע את שיעור הנכות התפקודית של הנפגע, עליו לחשב ולקבוע גם את גובה הפיצויים המגיעים לו בגין אובדן הכושר לעבוד שנגרם לו בגינה.
לשם כך יש לקחת בחשבון, בין היתר, את הפסד כושר ההשתכרות של הנתבע, לרבות הפסד כושר השתכרות עתידי ואפשרויות הקידום המקצועי שהוא החמיץ עקב הנכות התפקודית. מסכום זה יש לנכות קצבאות של הביטוח הלאומי עקב הפגיעה התפקודית ושיעור הפנסיה החודשית, אם וככל שיש לנפגע כאלו.

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת מעמד נכה תפקודי יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי הכנסות וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת המעמד.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת מעמד נכה תפקודי.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 30/01/2017 16:03  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!