אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לסובלים מתסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות...
סובל/ת מתסמונת נוירולוגיות ו/או הפרעה פרכוסית? אלו אחוזי הנכות שמגיעים לך
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

אחוזי נכות בגין תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

סובל מתסמונת נוירולוגית או הפרעה פרכוסית כלשהי? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין המחלה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.

על מנת שתקבל את המגיע לך, ראשית יש לקבוע את אחוזי הנכות שלך ומכאן הדרך לקבלת קצבאות והטבות מביטוח לאומי ומהמדינה וכן, החזרים ממס הכנסה, תקצר.

רוצה לדעת מה אחוזי הנכות שמגיעים לך ומה צריך לעשות כדי לקבל אותם ולממש את הזכויות שמגיעות לך?

מה מגיע לי?

אחוזי נכות - מה זה אומר?

אחוזי הנכות מחולקים לשני סוגים:
  • אחוזי נכות רפואית - בגין הליקוי הרפואי של המבוטח, אשר נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
  • אחוזי נכות תפקודית - בגין אובדן הכושר לעבוד שאותו ליקוי רפואי גרם למבוטח, אשר נקבעים על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום של הביטוח לאומי.
לגבי עקרת בית, מדובר בכושר לבצע את עבודות משק הבית.

קצבת נכות כללית לדוגמא, מותנית בין היתר, בלפחות 60% אחוזי נכות הרפואית או 40% מצטברים הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% וכן בלפחות 50% אובדן כושר לעבוד.

לעומת זאת, קבלת שיקום מקצועי מותנה ב-20% ומעלה נכות רפואית בלבד.

התוספת כוללת 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות, כאשר כל פרק כולל רשימה של ליקויים רפואיים רלוונטיים לו, בצד אחוזי הנכות הספציפיים שנקבעו לכל אחד מהליקויים הללו.

אחוזי הנכות הרפואית בגין תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות, מופיעים במסגרת הפרק השלישי של התוספת.

פרק זה מחולק לסעיפים אשר כוללים בעיקר את המחלות או הליקויים באיברים הבאים: תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרדיאליים, הפרעות פרכוסיות, עצבי הגפיים העליונים ועצבי הגפיים התחתונים.

פירוט אחוזי הנכות בגין תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

פרק שלישי.

29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרדיאליים

(1) המיפלגיה (Hemiplegia) ימין שמאל
א. חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד.
I. בצורה קלה 30% 20%
III. בצורה קשה 70% 60%
ב. שלמה עם קונטרקטורות 100% 100%
(2) פרפלגיה (Paraplagia)
א. בצורה קלה 20%
ב. בצורה בינונית 50%
ג. בצורה קשה 80%
ד. בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת) 100%
Quadriplegia (3)
א. בצורה קלה 60%
ב. בצורה בינונית 80%
ג. בצורה קשה 100%
בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח-גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים-קטנים (1), (2), (3) – ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.
(4) Monoplegia
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים: במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי.
(5) פגימות בעצבי המוח
א. עצב (Trigeminus) V
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 20%
III. בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30%
IV. בצורה קשה 40%
ב. עצב (Facialis VII)
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 30%
ג. עצב (Vagus X)
I. בצורה קלה מאוד 0%
II. בצורה קלה 10%
III. בצורה בינונית 20%
ד. עצב (Accessorius XI)
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
ה. עצב (Hypoglossus XII)
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 30%
III. בצורה קשה 40%
(6) Neuritis
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורח ניכרת 30%
IV. בצורה קשה 50%
(7) Aphasia
א. אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 20%
III. בצורה קשה 40%
ב. אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית)
I. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60%
II. לא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100%
(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה- פירמידליות כגוןChoreo-Athtosis Chorea, Athetosis ימין שמאל
I. בצורה קלה 30% 20%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 50% 40%
האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי ה נכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.
(9) מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson) ימין שמאל
א. חצי גוף
I. בצורה קלה 30% 20%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 50% 40%
ב. גף עליון בלבד
I. בצורה קלה 20% 10%
II. בצורה בינונית 30% 20%
III. בצורה קשה 40% 30%
ג. גף תחתון בלבד
I. בצורה קלה 10% 10%
II. בצורה בינונית 20% 20%
III. בצורה קשה 30% 30%
(10) Tic
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס
(11) אנצפלופטיה (Encephalopathia)
(Chronic post traumatic brain syndrome) בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.

30. הפרעות פרכוסיות
(1) כפיון (Grand Mal)
בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן :
א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0%
ב. בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10%
ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב4 - 3- חדשים 30%
ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50%
ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80%
ו. בצורה קשה מאוד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100%
(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות
פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.
(3) התקפים ליליים בלבד
הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.
(4) כפיון פסיכומוטורי
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות.
(5) Petit Mal Minor Seizures
התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה.
I. לא היו התקפים במשד שנתיים 0%
II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו
א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10%
ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ- 4 20%
ג. בצורה ניכרת - יותר מ- 4 התקפים 40%
ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60%
ה. בצורה קשה מאוד - מצבי-סטטוס חוזרים 100%
(6) התקפים ג'קסוניים (Jacksonian)
או מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.

31. עצבי הגפיים העליונים
(1) קבוצת השורשים (Radicular group) ימין שמאל
העליונה או האמצעית או התחתונה
א. שיתוק חלקי
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 50% 40%
ב. שיתוק מלא 70% 60%
(2) כל קבוצת השורשים (Plexus)
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 20% 10%
II. בצורה בינונית 40% 30%
III. בצורה קשה 60% 50%
ב. שיתוק מלא 80% 70%
(3) שיתוק עצב Radialis
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 20% 10%
II. בצורה בינונית 30% 20%
III. בצורה קשה 40% 30%
ב. שיתוק מלא 60% 50%
(4) שיתוק עצב Medianus
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה מאוד 5% 5%
II. בצורה קלה 10% 10%
III. בצורה בינונית 30% 20%
IV. בצורה קשה 40% 30%
ב. שיתוק מלא 60% 50%
(5) שיתוק עצב Ulnaris
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה מאוד 0% 0%
II. בצורה קלה 5% 5%
III. בצורה בינונית 20% 10%
VI. בצורה קשה 30% 20%
ב. שיתוק מלא 50% 40%
(6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus או Circumflexus humeri
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 0% 0%
II. בצורה בינונית 10% 10%
III. בצורה קשה 20% 10%
ב. שיתוק מלא 30% 20%
(7) שיתוק עצב Thoracalis longus
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית 0% 5%
III. בצורה קשה 10% 10%
ב. שיתוק מלא 20% 10%

32. עצבי הגפיים התחתונים
(1) Sciatis Nerve N. ischiadicus
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 20%
III. בצורה קשה 40%
ב. שיתוק מלא 60%
(2) (Common Personal Nerve) N. popliteus externus
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
(3) (Superficial Peroneat Nerve) N. musculo-culaneus)
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית 0%
II. בצורה קשה 10%
ב. שיתוק מלא 20%
(4) (Deep peroneal Nerve) N. tibialis anterior
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא 30%
(5) (Tibial Nerve) N. tibialis posterior
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה מאוד 0%
II. בצורה קלה 5%
III. בצורה בינונית 20%
VI. בצורה קשה 30%
ב. שיתוק מלא 50%
(6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus או Circumflexus humeri
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 0%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא 30%
(7) שיתוק עצב Thoracalis longus
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה 10%
II. בצורה בינונית 10%
III. בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא 20%
(8) N. femoralis or N. cruralis
א. שיתוק חלקי
I. בצורה קלה או בינונית 10%
II. בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא 30%

קרא ותדע: שיטת שקלול אחוזי נכות.

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך קבלת אחוזי נכות בגין תסמונות נוירולוגיות ו/או הפרעות פרכוסיות, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת אחוזי נכות.

כדאי שתדע שהליך הבקשה לקבלת אחוזי נכות ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.

רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 25/12/2017 18:09  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!