אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לחולים במחלות פנימיות...
סובל/ת ממחלה פנימית? אלו אחוזי הנכות שמגיעים לך!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פירוט אחוזי נכות בגין מחלות פנימיות

סובל ממחלה פנימית כלשהי? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין המחלה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.

על מנת שתקבל את המגיע לך, ראשית יש לקבוע את אחוזי הנכות שלך ומכאן הדרך לקבלת קצבאות והטבות מביטוח לאומי ומהמדינה וכן, החזרים ממס הכנסה, תקצר.

רוצה לדעת מה אחוזי הנכות שמגיעים לך ומה צריך לעשות כדי לקבל אותם ולממש את הזכויות שמגיעות לך?

מה צריך לעשות עכשיו?

אחוזי נכות - מה זה אומר?
אחוזי הנכות מחולקים לשני סוגים:
  • אחוזי נכות רפואית - בגין הליקוי הרפואי של המבוטח, אשר נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
  • אחוזי נכות תפקודית - בגין אובדן הכושר לעבוד שאותו ליקוי רפואי גרם למבוטח, אשר נקבעים על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום של הביטוח לאומי.
לגבי עקרת בית, מדובר באופן הכושר לבצע את עבודות משק הבית.

קצבת נכות כללית לדוגמא, מותנית בין היתר בלפחות 60% אחוזי נכות הרפואית או 40% מצטברים הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% וכן בלפחות 50% אובדן כושר לעבוד.

לעומת זאת, קבלת שיקום מקצועי מותנה ב-20% ומעלה נכות רפואית בלבד.

התוספת כוללת 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות, כאשר כל פרק כולל רשימה של ליקויים רפואיים רלוונטיים לו, בצד אחוזי הנכות הספציפיים שנקבעו לכל אחד מהליקויים הללו.

אחוזי הנכות הרפואית של המחלות הפנימיות וכן בגין פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים, מופיעים במסגרת הפרק הראשון של התוספת.

פרק זה מחולק גם לסעיפים אשר כוללים בעיקר את המחלות או הליקויים באיברים הבאים:

בלוטות הלימפה, מחלות דם, כשל חיסוני נרכש, מחלות הבלוטות להפרשה פנימית, קרי בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח ויתרת הכליה, סוכרת, מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות‏, קצרת הסמפונות, שחפת הריאות, קרום הריאה, מחלות הלב, קרום הלב, כלי הדם, מערכת העיכול, מעיים, פציעות וניתוחי קיבה ומעיים, עודף משקל והשמנת יתר, פי הטבעת, מחלות הכבד ודרכי המרה, טחול, לבלב, צפק, בקע, פציעות ובקעים של קיר הבטן וגידולים.

פירוט אחוזי הנכות בגין מחלות פנימיות

פרק ראשון.
1. בלוטות הלימפה
(1) שחפת של בלוטות הלימפה
א. I שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות
II נשארו צלקות נרחבות או מכערות - בהתאם לאחוזי הנכות לגבי צלקות
0%
ב. שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) 30%
ג. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית השחי, מפשעות) הדורשת אשפוז או שכיבה 100%
(2) Adenopathia (תפיחות הבלוטות) בלתי פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין 0%
(3) למפומה ממאירה malignant lymphoma (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכולי)
א. במצב של רמיסיה (remissio) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50%
ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכולי) 100%
2. מחלות הדם
אנמיה (מחוסר דם ממאיר, מחוסר ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם
א. מצבים שחלפו לגמרי מבלי להשאיר סימנים 0%
ב. מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20%
ג. מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת 50%
ד. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד 75%
ה. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד 100%

2א. כשל חיסוני נרכש
(1) בלא סימנים קליניים, בלא טיפול 0%
(2) בלא סימנים קליניים, עם טיפול 30%
(3) עם סימנים קליניים קלים 50%
(4) עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים 70%
(5) עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה 100%

3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה)
הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) -
א. בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה 0%
ב. מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10%
ג. המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול 20%
ד. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת 40%
ה. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50%
ו. המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד 75%
ז. המצב חמור מאוד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

4. סוכרת
בפרט זה, "אברי המטרה" - עיניים, מערכת העצבים, כליות וכלי דם גדולים וקטנים (כולל מערכת קרדיו וסקולרית).
א. היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי 0%
ב. סוכרת בטיפול פומי או אנלוג GLP-1 10%
ג. סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין 20%
ד. סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת אינסולין) 40%
ה. סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלו:
חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או לשני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" – ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל-50 מג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת מעבדה והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת
50%
ו. סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של 30% לפחות או עם שני סיבוכים לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות 65%
ז. סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם 30% לפחות 100%
ח. סוכרת הריונית – הנכות בזמן ההיריון תיקבע לפי פרטי משנה (א) עד (ה)
הערה: לא תיקבע נכות נפרדת בעד ליקוי באברי המטרה שחומרתו 50% או פחות.

5. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות
(1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (BRONCHIECTASIS)
א. קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0%
ב. קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים 20%
ג. קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%
ד. קיימים הממצאים שצוינו בפסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי דם תכופים 60%
ה. קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי COR PULMONALE 100%
(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית החזה - BRONCHOCUTANEOUS FISTULA OR BRONCHO-PLEURAL FISTULA אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.
(3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה
א. ציסטה קטנה מסוידת 0%
ב. ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%
ג. ציסטות בשתי הריאות 40%
ד. קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.
(4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול
(5) מחלות ריאה אחרות
במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן (1)
(6) גוף זר בחלל בית החזה
א. זעיר ואינו גורם להפרעות 0%
ב. הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת 10%
ג. הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או HEMOPTYSIS 30%
ד. הגורם ל-TACHYCARDIA וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה-PERI CARDIUM הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50%

6. קצרת הסמפונות asthma bronchiale
א. ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 0%
ב. ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים 20%
ג. ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים 40%
ד. מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1)

7. שחפת הריאות
(1) שחפת פעילה
א. יש צורך בטיפול ובשכיבה 100%
ב. שחפת לאחר גמר האשפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה 60%
ג. התחדדות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60%
ד. שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך:
I השינויים בריאה נרחבים FAR ADVANCED - 80%
II השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת mod or min advanced 60%
ה. שחפת ריאות בטיפול ב-PNEUMOTHORAX INTRAPLEURALIS OR EXTRAPLEURALIS 60%
(2) שחפת בלתי-פעילה
א. בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות 50%
ב. בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפסקה (א) 35%
ג. בכל תקופה שלאחר התקופה האמור בפסקה (ב):
I לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 10%
II נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 20%
III נשארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה 30%
ד. ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה – ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.
ה. ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.
(3) מצבים שלאחר ניתוחים
א. שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10%
ב. PLOMBAGE
I חד-צדדי 30%
II דו-צדדי 60%
ג. כריתות בריאה
I של חלק של הריאה עד 2 סגמנטים 10%
II של אונה 30%
III של ריאה שלמה 60%
IV קיימים סיבוכים כגון Empyema or Fistula Broncho cutanea 100%
(4) מצבים שלאחר כריתת צלעות
א. לאחר כריתת צלע אחת 0%
ב. לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%
ג. לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%
ד. לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%
ה. לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 50%
אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה.

8. קרום הריאה
(1) תוצאות של דלקת קרום הריאה
א. קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות 0%
ב. ישנן התדבקויות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב הכללי של הגוף במידה בלתי ניכרת 10%
ג. ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה בינונית 20%
ד. ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר הפעולה הכללי במידה ניכרת 30%
(1) תוצאות של דלקת קרום הריאה
א. קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) 100%
ב. בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50%
ג. בכל תקופה אחרת - לפי השרירים שלאחר דלקת קרום הריאה.
(3) דלקת קרום הריאה מוגלתית EMPYEMA
א. קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) 100%
ב. בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50%
ג. בכל תקופה אחרת - לפי השרירים שלאחר דלקת קרום הריאה.
(3) דלקת קרום הריאה מוגלתית EMPYEMA
א. במצב חריף 100%
ב. במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי 80%
ג. שרירים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקויות פלוירליות או פלוירו-פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה 50%
ד. שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף8(1).

9. מחלות הלב
(1) במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חיידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E.) ובאוטם שריר הלב
א. בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100%
ב. בתקופת 3 החדשים הבאים 50%
ג. לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -
I מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10%
II מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25%
III קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) 40%
IV קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50%
V (V) קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75%
VI אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100%
(2) תעוקת הלב (ANGINA PECTORIS)
א. התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד 25%
ב. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50%
ג. התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70%
(3) יתר לחץ דם
א. לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אובייקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0%
ב. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:
I בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10%
II עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%
ג. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:
I בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%
II עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40%
ד. לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי
I בלא סימנים קליניים 0%
II עם תסמונת אופיינית – (1) קלה 10% (2) קשה 30%
(4) הפרעות בקצב
א. התקפיים:
I התקפים נדירים 10%
II התקפים שכיחים 20%
III התקפים שכיחים ביותר 40%
ב. קבועים 35%
I ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20%
II קיימת אי-ספיקת הלב - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב
ג. מחסום פרוזדורי-חדרי
I מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0%
II מחסום חלקי דרגה 2 10%
III מחסום שלם ללא תסמונת ADAMS STOKES 50%
IV מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת ADAMS STOKES) 100%
(5) הפרעות מסיבות NEUROCIRCULATORY ASTHENIA N.C.A.)) - אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש.
(6) גוף זר בלב ובקרום הלב
א. ללא הפרעות 0%
ב. הגורם להפרעות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

10. (1) דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית
א. במשך חודשיים לאחר ההחלמה 40%
ב. לאחר תקופה זו 50%
I התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות 0%
II נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.
(2) דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה. נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.
(3) CONSTRICTIVE PERICARDITIS ודלקת קרום הלב שגרונית
א. בהתאם למצב התפקודי של הלב
ב. במקרה של ניתוח
I במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60%
II לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.

11. כלי הדם
(1) דליות VARICES CRURIS
א. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 0%
ב. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים 10%
ג. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, ישנם סימני ECZEMA וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו 20%
ד. ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטייה מתמדת לדלקת עור וליצירת כיבים (צורה קשה של (ECZEMA 20%
ה. המצב כמתואר בסעיף קטן (1) (ד) בשתי הרגליים 40%
ה. ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח נרחב 50%
(2) מצב לאחר נזק בכלי הדם הפריפריים כגון PHLEBITIS או THROMBOPHLEBITIS או נזק בורידים
א. קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת 0%
ב. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(א) - בשתי הרגליים 10%
ג. קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם PIGMENTATIO וכחלון ברגל אחת 20%
ד. המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ג) - בשתי הרגליים 30%
ה. קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון ECZEMA או כיבים ברגל אחת 30%
ו. המצב כמתואר בסעיף קטן (2) (ה) בשתי הרגליים 40%
ז. בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד 50%
(3) מפרצת - ANEURYSMA
א. של עורק קטן, בלי הפרעות 10%
ב. של עורק קטן עם הפרעות קלות 20%
ג. של עורק קטן עם הפרעות קשות 30%
ד. של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם 40%
ה. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם 50%
ו. של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם 60%
ז. של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של ANEURYSMA כנ"ל 60%
ח. של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות 100%
(4) ARTERIO - VENOUS FISTULA
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3).
(5) M.RAYNAUD ENDARTERITIS OBLITERANS (BUERGER. M)
א. בצורה קלה ברגל אחת 20%
ב. בצורה קלה בשתי הרגליים 30%
ג. בצורה בינונית ברגל אחת 40%
ד. בצורה בינונית בשתי הרגליים 50%
ה. בצורה קשה 60%
ו. בצורה קשה מאד 100%
(6) נזקי כפור ברגליים
א. קיימים סימנים קלים בלבד - בועות-כפור CHILLBLAINS)) 0%
ב. קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכד:
I בגף אחד 5%
II בשני הגפיים 10%
ג. עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן - ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות.

12. מערכת העיכול
(1) לשון
א. איבוד פחות ממחצית הלשון:
I ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10%
II עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20%
ב. איבוד מחצית הלשון או יותר מכן:
I ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40%
II עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60%
(2) ושט
א. מיצר STRICTURA של הושט -
I בצורה בינונית 30%
II בצורה קשה 50%
III בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80%
ב. סעיפי הושט (DIVERTICULUM):
I ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 0%
II הפרעות בינוניות 10%
III הפרעות קשות 30%
ג. אזופגיטיס (ESOPHAGITIS):
I בצורה קלה 10%
II בצורה בינונית 30%
III בצורה קשה עם שטפי דם חוזרים, אנמיה בולטת 50%
ד. קרדיוספזמוס (CARDIOSPASM):
I אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט
II לאחר ניתוח, אין הפרעות 0%
III לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות יקבעו לפי סעיף קטן ג.
ה. בקע סרעפתי (HERNIA DIAPHRAGMATICA)
א. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.
ב. בקע סרעפתי לאחר ניתוח:
I אין הפרעות 0%
II קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.
(3) קיבה
א. דלקת כרונית של הקיבה:
I בצורה קלה ללא הפרעות 0%
II בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון 10%
III בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%
ב. כיב הקיבה או כיב התריסריון:
I כיב שהתרפא, אין הפרעות 0%
II בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים 10%
III בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר) 30%
IV בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי 60%
ג. כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14

13. מעיים
(1) ENTERO-COLITIS CHRONICA INCLUDING SPASTIC AMEBIC COLITIS
א. הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי 0%
ב. בצורה בינונית 10%
(2) דלקת כיבית של המעי הגס
א. בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי 10%
ב. בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות 30%
ג. בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד 50%
ד. בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאד 70%
ה. בצורה חמורה, זקוק לאשפוז 100%
(3) DIVERTICULITIS – DIVERTICULOSIS
א. ללא הפרעות 0%
ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1).
(4) MALABSORPTION SYNDROME INCLUDING COELIAC DISEASE, SPRUE
א. בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה 20%
ב. בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל 40%
ג. בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (HYPOPROTEINEMIA) בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכולי 70%
(5) מחלות כגון: CROHNS DISEASE, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2).

14. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים
(1) מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים
א. ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב 0%
ב. ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב 10%
ג. ישנן הפרעות בלתי ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד 20%
ד. ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד 40%
ה. מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא 60%
ו. ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד 80%
ז. ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
(2) נצור קבוע של המעיים
א. ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה 20%
ב. ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה 30%
ג. ANUS PRAETER NATURALIS 80%

14א. עודף משקל והשמנת יתר
(1) BMI של 29.9-25 (עודף משקל קל) 0%
(2) BMI של 34.9-30 (השמנת יתר, דרגה 1) 0%
(3) BMI של 39.9-35 (השמנת יתר, דרגה 2) 10%
(4) BMI של 40 או יותר (השמנת יתר, דרגה 3) 20%
לעניין זה, יש לקבוע את חומרת הליקוי לפי מדד מסת הגוף BMI-BODY MASS (INDEX), כפי שהוא מחושב על פי היחס בין משקל הגוף (בקילוגרמים) לבין גובהו (במטרים) בריבוע.

15. פי הטבעת
(1) FISSURA ANI
א. ללא הפרעות 0%
ב. ישנן הפרעות ניכרות 10%
(2) FISTULA ANI
א. המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות 10%
ב. עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת (RECIDIVANS) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות 20%
(3) מצר - (STRICTURA)
א. בצורה בינונית 30%
ב. בצורה קשה 50%
(4) PROLAPSUS MUCOSAE RECTI
א. ללא הפרעות 0%
ב. קיימות הפרעות 10%
(5) PROLAPSUS RECTI TOTALIS
א. ניתן להחזרה 20%
ב. קבוע, ישנן הפרעות ניכרות 40%
(6) איבוד מוחלט של השליטה על השוער (SPHINCTER) 80%
(7) טחורים VARICES HAEMORRHOIDALES חיצוניים או פנימיים
א. בולטים, ישנן הפרעות בלתי ניכרות 0%
ב. בולטים, עם דימומים שכיחים 10%
ג. בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון FISSURA ANI או FISTULA ANI בצורה קלה 20%

16. מחלות הכבד ודרכי המרה
(1) שחמת הכבד
א. בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20%
ב. בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40%
ג. בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (ASCITES) עם או בלי שטפי דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים 70%
ד. בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100%
(2) מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער
א. ) המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40%
ב. קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים ENCEPHALOPATHIA) PORTAL SYSTEMIC) 70%
ג. המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
(3) מצב לאחר דלקת כבד זיהומית (INFECTIOUS HEPATITIS)
א. לא נשארו הפרעות 0%
ב. ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1).
(4) ECHINOCOCCUS OF LIVER
א. מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 0%
ב. לאחר ניתוח, ללא הפרעות 0%
ג. נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק.
ד. פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף קטן (1).
(5) מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד (ABSCESS OF LIVER)
א. אין הפרעות 0%
ב. נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק.
(6) דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה
א. ללא הפרעות 0%
ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול 10%
ג. בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות 20%
ד. בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת, עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40%
(7) מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה
א. ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 0%
ב. קיימות הפרעות בינוניות 10%
ג. POST CHOLECYSTECTOMY SYNDROME בצורה בולטת 20%
ד. הופעות חוזרות של CHOLANGITIS עם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40%

17. טחול
א. הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 0%
ב. מצב לאחר כריתת הטחול 10%
ג. הגדלה ניכרת של הטחול HYPERSPLENISM עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבפניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות 30%

17א. לבלב
מצב לאחר דלקת או ניתוח –
(1) בלא תלונות או סימנים במערכת העיכול 0%
(2) עם כאבי בטן שכיחים ועליה באנזימים – 0%
א. בלא הפרעה בספיגה
ב. עם הפרעת ספיגה
I המאוזנת באמצעות טיפול תרופתי 40%
II הגורמת לתת-תזונה באופן המחייב השלמת תזונה דרך פיום 70%
III המחייבת הזנת על 100%

18. צפק
(1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הב טן
א. ישנן הפרעות נדירות וקלות 0%
ב. ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10%
ג. ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות 20%
ד. ישנן הפרעות קשות 30%
(2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (SUB-ILEUS)
א. בשלב הפעיל 100%
ב. במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף קטן (1).

19. בקע
א. בקע המפשעה הניתן להחזרה (REPONIBILIS) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי ניכרות 0%
ב. מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 0%
ג. בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (REPONIBILIS) עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10%
ד. מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%
ה. בקע חוזר (RECIDIVANS) חד-צדדי, עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10%
ו. מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%
ז. בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (IRREPONIBILIS) או בלתי ניתן להחזקה ע"י חגורה – עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי 20%
ח. מצב כמתואר בסעיף קטן (ז) עם הפרעות ניכרות 30%
ט. בקע פמורלי (HERNIA FEMORALIS) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (HERNIA INGUINALIS)

20. פציעות ובקעים של קיר הבטן
א. מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 0%
ב. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית 10%
ג. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן. ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית 20%
ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם EVENTRATIO גדולה 40%
ה. HERNIA LINAE ALBAE או HERNIA UMBILICALIS קטנות וללא הפרעות 0%
ו. . ALBAE HERNIA LINAE או HERNIA UMBILICALIS יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרות 10%

21. גידולים

גידולים ממאירים ושפירים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באיברים ובמערכות הגוף השונים.

קרא ותדע: שיטת שקלול אחוזי נכות.

המומחים שלנו לשירותך

על מנת לקבל אחוזי נכות בגין מחלות פנימיות, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת אחוזי נכות.

כדאי שתדע שהליך הבקשה לקבלת אחוזי נכות ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ולעיתים אף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים. כדי שזה לא יקרה גם לך, מומלץ מאוד לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.

רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 27/02/2018 12:37  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!