אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לאנשים שלקו במחלה עקב חשיפה לשמש בעבודתם...
לדעת הכל על מחלת מקצוע שנגרמה בשל חשיפה לשמש!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

הכרה במחלת מקצוע בגין חשיפה לשמש

לקית במחלת מקצוע בשל חשיפה לשמש ועקב כך נפגע אובדן כושר העבודה שלך באופן זמני או קבוע? חשוב שתדע שמגיעות לך זכויות רפואיות בגין הפגיעה.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת מהן הזכויות הרפואיות המגיעות לך במצב כזה ומה צריך לעשות בפועל כדי לקבל אותן?

למה אני זכאי?

מהי מחלת מקצוע בהקשר של חשיפה לשמש?
מחלת מקצוע הינה מחלה בה חלה עובד עקב עבודתו ואשר לרוב נגרמת מחשיפת ממושכת של העובד לחומרים כימיים, ביולוגיים או פיזיקאליים כדוגמת קרינה, או כתוצאה מההתנהגות הפיזית הנדרשת על מנת לבצע את העבודה, כדוגמת שימוש מוגבר בקול או הרמת משאות כבדים.
עקרונית, לא כל מחלה אשר נגרמה כתוצאה מעבודה תיחשב בהכרח כמחלת מקצוע מבחינת המוסד לביטוח לאומי. מבחינת החוק, קיימת רשימה של כ-40 מחלות בלבד הנחשבות למחלות מקצוע, ביניהן סרטן העור, על סוגיו השונים, כגון סולאר קרטוזיס BCC ו-SCC.
בעלי מקצוע רבים עובדים בארץ תוך חשיפה ממושכת לשמש, כגון מצילים, עובדי בניין, חקלאים וכדומה. למרבה הצער, לא מעט מהם גם לוקים בסרטן העור עקב כך.
אבל, חולים רבים אינם מקבלים את הזכויות המגיעות להם בגין כך, בעיקר בשל חוסר מודעות, אך גם בגלל שלעיתים קיים מרווח זמן גדול בין ביצוע העבודה תוך חשיפה ממושכת לשמש לבין הופעת תסמיני המחלה, אשר המרכזיים בהם הינם שינויים בשומות שעל הגוף מבחינת צורתן, גודל וצבען, או שומות מדממות.
מקרי דוגמא לתביעה להכרה במחלת מקצוע שנגרמה עקב חשיפה לשמש
מכל מקום, כיום קיימת הכרה עקרונית בדבר הקשר הסיבתי שבין הופעת מחלה זו לחשיפה ממושכת לשמש, לרבות במסגרת תנאי העבודה וזאת בהתבסס על תורת המיקרוטראומה.
מדובר במצב בו העובד ניזוק כתוצאה ממספר פגיעות זעירות, אשר כל אחת מהן בנפרד גרמה לנזק זעיר יחסית, שלא ניתן לאבחון, אך הצטברותן של כל הפגיעות יחדיו גרמה לנזק ממשי אשר פוגע בכושר עבודתו של הנפגע.
כך למשל נקבע במסגרת הליך דב"ע מח/0-77 מזרחי נ' המוסד לביטוח לאומי. לשם כך על העובד להוכיח כי המחלה בה לקה אכן נגרמה כתוצאה מחשיפתו לשמש תוך כדי עבודתו, להבדיל עקב סיבות גנטיות כלשהן וכדומה.
על פי הפסיקה, קביעת קיומו או העדר קיומו של קשר סיבתי בין המחלה לבין הפגיעה הנטענת בעבודה הינה קביעה משפטית המושתתת על חומר הראיות, כאשר לצורך קביעה זו בית הדין מייחד משקל מיוחד לחוות דעת שמוגשת על ידי מומחה הפועל מטעמו ולא מטעם אחד הצדדים.
במסגרת הליך ב"ל 2632/08 קמפינו נ' המוסד לביטוח לאומי, נדון מקרה של תובע שעבד כמפקח על הבינוי במחנות צה"ל במשך 30 שנה, בהן נחשף במרבית שעות היום לקרני השמש ואשר לקה בסרטן העור מסוג BCC.
המומחה הרפואי שמונה מטעם בית המשפט לצורך בדיקת קיומו של הקשר הסיבתי בין חשיפתו לשמש של התובע במהלך עבודתו לבין מחלת סרטן העור בה לקה, ציין בחוות דעתו כי בשנים האחרונות התגבשה המסקנה לפיה הגורם המכריע על הופעת סרטן ה-BCC הוא צורת החשיפה ולא כמות החשיפה וכי חשיפה לסירוגין בגיל צעיר נמצאה כגורם המשמעותי ביותר, זאת לעומת כמויות כוללות של חשיפה לשמש.
המומחה אף אזכר עבודות שהראו כי לחשיפה ממושכת יש השפעה ממתנת או מגנה על סרטן מסוג BCC. לכאורה לאור אלו, היה מקום לשלול קיומו של קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע תוך חשיפה לשמש למחלתו.
יחד עם זאת, בהמשך חוות דעתו המומחה סקר מחקר חדש הסותר מכל וכל את הגישה הרווחת. לדברי המומחה, במחקר החדש המקיף, נמצא כי הסיכון לפתח סרטן מסוג BCC מוגבר משמעותית אצל עובדי חוץ, לעומת עובדי פנים.
המומחה התעמת בחוות דעתו עם הגישה הרווחת ואף קבע כי הוא סבור שיש להעדיף את הגישה החדשה ולאמץ אותה, מאחר שהיא נתמכת במספר עבודות מחקר וכי לדעתו מסקנותיה מתאימות גם לעבודה בארץ, על אף השוני בתנאי האקלים בין הארץ לבין אירופה, שם נערך המחקר.
בהתאם לכך קבע המומחה כי לדעתו קיים קשר סיבתי רפואי בין מחלתו של התובע לבין חשיפתו לשמש במסגרת עבודתו וכי ניתן לראות בפגיעות הקרינה של השמש כפגיעות זעירות חוזרות ונשנות אשר גרמו להתפתחות גידולי סרטן העור אצל התובע.
המוסד לביטוח לאומי התנגד לקבלת חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט וזאת בשל הספקות שהוא עצמו מעלה במסגרת חוות דעתו וביקש למנות מומחה רפואי נוסף בתיק.
אבל, בית הדין דחה את עמדת המוסד לביטוח לאומי וקיבל את חוות הדעת של המומחה שמונה מטעמו. בית הדין נימק זאת בכך שהמומחה התייחס למחלוקת בין אסכולות בעולם הרפואי, תוך שהוא ציין מפורשות כי הגישה הרווחת היא אחרת מזו שהוא בוחר לאמץ.
על יסוד בחירתו זו כתב המומחה חוות דעת התומכת בעמדת התובע ולפיה יש לקבל את התביעה. בנסיבות אלו ומשחוות הדעת נשענת על תשתית רפואית ומחקרית, הרי שאין בידי בית הדין לפסול אותה, מה גם שכל חוות דעת אחרת שתינתן בתיק זה לא תוכל להועיל לנתבע.
שכן, על פי ההלכה, במצב בו ניתנו חוות דעת סותרות בעניינו של מבוטח, יפעל הספק לטובת המבוטח ובית הדין יאמץ את חוות הדעת המיטיבה עם המבוטח, במיוחד כאשר מדובר במומחה מטעם בית הדין.
כך נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה במסגרת הליך עב"ל 213/98 וימן נ' המוסד לביטוח לאומי ועב"ל 106/07 גלס נ' המוסד לביטוח לאומי.
כתוצאה מכך, קיבל בית הדין את חוות דעתו של המומחה הרפואי והכיר בתביעת התובע כפגיעה בעבודה על בסיס תורת המיקרו טראומה.
קרא ותדע: פטור ממס בגין מחלת הסרטן!

לפנות למומחים ולחסוך את כאב הראש

לצורך קבלת הקצבאות עבור מחלת מקצוע שנגרמה עקב חשיפה לשמש, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כמי שלקה במחלת מקצוע.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 14/05/2017 13:25  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!