אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא מחלת מקצוע ואחוזי הנכות בגינה...
הכל על אחוזי נכות בגין מחלת מקצוע!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

כל המידע על אחוזי נכות בגין מחלת מקצוע

לקית במחלת מקצוע כלשהי? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין המחלה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לך על פי חוק, ראשית עליך להגיש בקשה לקביעת אחוזי נכות. בהתאמה לאחוזי הנכות שביטוח לאומי יקבע עבורך, יוענקו לך מגוון של הטבות וזכויות רפואיות שמטרתן להקל ולשפר את איכות חייך ולהבטיח את ביטחונך הכלכלי.
רוצה לדעת מה אחוזי הנכות שמגיעים לך, לאילו זכויות רפואיות אתה זכאי ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

הכר את זכויותיך

אחוזי נכות - מה זה אומר?

אחוזי הנכות מחולקים לשני סוגים:

אחוזי נכות רפואית - בגין הליקוי הרפואי של המבוטח, אשר נקבעים על ידי הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

אחוזי נכות תפקודית - בגין אובדן הכושר לעבוד שאותו ליקוי רפואי גרם למבוטח, אשר נקבעים על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום של הביטוח לאומי.
* קרא עוד על נכות תפקודית.

לגבי עקרת בית, מדובר באופן הכושר לבצע את עבודות משק הבית.

קצבת נכות כללית לדוגמא, מותנית בין היתר בלפחות 60% אחוזי נכות הרפואית או 40% מצטברים הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% וכן בלפחות 50% אובדן כושר לעבוד. לעומת זאת, קבלת שיקום מקצועי מותנית ב- 20% ומעלה נכות רפואית בלבד.

התוספת כוללת 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות, כאשר כל פרק כולל רשימה של ליקויים רפואיים רלוונטיים לו, בצד אחוזי הנכות הספציפיים שנקבעו לכל אחד מהליקויים הללו. אחוזי הנכות הרפואית בגין מחלות מקצוע, מופיעים במסגרת חלק ב' של התוספת.

חלק זה מחולק לשני פרקים. האחד, כולל מחלות והרעלות עור שונות והשני כולל מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות‏.

פירוט אחוזי הנכות בגין מחלות נפש, הפרעות נפשיות ותסמונות נוירופסיכוטיות:

פרק ראשון - הרעלות ומחלות עור

1. הרעלות - הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצל וההומולוגים שלו, פחמן דו גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.

2. מחלות עור - הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים OCCUPATIONAL DERMATOSES.

א. ישנו גורם ידוע, אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם - 0%
ב. ישנו גורם ידוע, הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם - 10%
ג. ישנו גורם ידוע, הפרעות ניכרות - 20%
ד. ישנו גורם ידוע, הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף - 30%

פרק שני - מחלות מדבקות ושאר המחלות המקצועיות

3. מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

4. הופעות אלרגניות כתוצאה מחיסון נגד כלבת - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

5. שחפת:
  • שחפת הריאות
  • שחפת פעילה
  • שחפת פעילה ( UNSTABLE ) הדורשת טיפול - 100%
  • שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל - 75%
שחפת בלתי פעילה

בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT ) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה - 50%
בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים - 60%
בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים - 70%
בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QNIESCENT) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור COR PULMONALE או שטפי-דם חדירים ניכרים - 80%

שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה - 30%

שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים, לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ1/3 - 40%

שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד. קיימים מזמן לזמן שטפי דם - 50%

שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם ניכרים - 70%

שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר פעולה - 10%

שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים - 20%

שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד,
קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים - 30%

שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE)
או שטפי-דם תדירים וניכרים - 60%

שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מחמש צלעות - 5%

שנרפאה לאחר ניתוח טוקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מחמש צלעות - 10%

שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט - 5%

שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה - 10%

שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה - 15%

שנרפאה לאחרת כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה - 20%

שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השניה - 30%

הערה: בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.

שחפת בלתי פעילה שנרפאה

קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה - 10% לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.

שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת.

6. ברוצלוזיס - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

7. שיתוק ילדים - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

8. קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולי רע, דבר, טרופנוזומיאזיס - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

9. צפדת - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

10. סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף - בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.

11. צורנית - (1) צורנית עם שחפת - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת. (2) צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

12. אמיינתית - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

13. ירוד - בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.

14. מחלות קייסון - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.

15. עוויות - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.

16. מחלות קרינה - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.

17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים - בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.

18. בורסיטיס - תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.

19. ליקויי שמיעה - בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

לקריאה נוספת על קבלת מעמד נכה נזקק

הגיע הזמן לקבל את מה שמגיע לך!

לצורך קבלת אחוזי נכות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 28/02/2017 10:00  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!