אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בדרך למימוש זכויות למי שנקבעה לו נכות נפשית...
הכל על הקשר בין כדורי הרגעה לקביעת אחוזי נכות נפשית!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

הקשר בין כדורי הרגעה לקביעת אחוזי נכות נפשית

עברת חלילה תאונה אשר גרמה לך לנזקים נפשיים וברצונך להגיש תביעה בפני המוסד לביטוח לאומי?
עליך לקחת בחשבון כי במידה ותיקך הרפואי כולל מרשמים של תרופות הרגעה אותן נטלת לפני קרות התאונה, הדבר עלול להביא להפחתת אחוזי הנכות הנפשית שייקבעו לך על ידי הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. זאת בהסתמך על הטענה כי היה לך ליקוי נפשי קודם אשר אינו נובע מהתאונה וזאת ללא קריטריונים אחידים בין המובטחים.
רוצה לדעת מה אתה צריך לעשות כדי לקבל את מקסימום הזכויות הרפואיות שמגיעות לך?

מה צריך לעשות עכשיו?

דוגמאות למקרי תביעה לקבלת אחוזי נכות נפשית למי שנטל בעבר כדורי הרגעה
לשיטתן של הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, מספיק מרשם בודד אחד של כדורי הרגעה או היסטוריה קצרה מאוד של נטילת כדורי הרגעה וזאת גם אם הדבר אירע זמן רב לפני קרות התאונה, על מנת לקבוע כי לנפגע הייתה נכות נפשית קודמת לפני האירוע, מה שעלול להוביל עקב כך להפחתת הזכאות ב-10%.
כך לדוגמא, במסגרת תיק שהתנהל בבית הדין האזורי לעבודה, נדון מקרה של תובעת שנפגעה בתאונת דרכים קשה בדרכה לעבודתה ועקב כך החלה לסבול מהפרעת הסתגלות עם סממנים חרדתיים.
תאונת הדרכים הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה ובהתאם לכך פנתה התובעת אל הוועדות הרפואיות לקביעת נכותה הרפואית, הן הפיזית והן הנפשית.
הוועדה הרפואית קבעה כי למבוטחת נכות נפשית בשיעור 20% בגין מצב נפשי, אך גם הפחיתה מנכותה 10% בטענה כי למבוטחת היה מצב נפשי קודם שאינו קשור לתאונת הדרכים ואינו נובע ממנה.
הסתבר כי 20 שנה תמימות לפני קרות התאונה, התובעת ביקרה פעם אחת בלבד אצל נוירולוג, התלוננה כי היא עצבנית וקיבלה ממנו מרשם לכדור הרגעה מסוג ואבן. זו הייתה הפעם היחידה שהמבוטחת הייתה אצל רופא כלשהו בעניין זה ומאז ועד לתאונת הדרכים כעבור 20 שנה לא נטלה תרופות כלשהן.
אבל, מבחינתה של הוועדה הרפואית, די היה ברישום הבודד הנ"ל בכדי לקבוע כי לתובעת קיימת נכות נפשית קודמת ולהפחית את נכותה ב-10%.
בהתאם לפסיקה, הוועדה יכולה הייתה להפחית אחוזי נכות נפשית בטענה שלמבוטח הייתה נכות קודמת, רק אם התשובה לשאלה אילו נבדק המבוטח על ידי הוועדה לפני קרות תאונת העבודה, הייתה נקבעת לו נכות נפשית, הייתה חיובית.
לפיכך, הגישה התובעת ערעור על החלטת הוועדה בפני בית הדין האזורי לעבודה, בטענה שהוועדה לא הצביעה על ממצאים קליניים ברורים ומוכחים, המעידים על קיומה של נכות נפשית קודמת אצלה.
ערעורה של המבוטחת התקבל בבית הדין ופסק הדין החזיר את עניינה של המבוטחת לוועדה הרפואית והורה לה להסביר האם יש ברישום הבודד על כדור ואבן לפני 20 שנים, בכדי להפחית למבוטחת 10% נכות.
מצד שני, יש גם להיות מודעים לכך, שחלק מהליקויים הנפשיים אשר מוכרים במסגרת התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, דווקא מצריכים קבלת טיפול תרופתי כחלק מהקריטריונים לקביעת הליקוי הנפשי, הן לצורך קבלת גמלת נכות כללית והן לצורך קבלת גמלת נכות מעבודה.
לדוגמא, כאשר מדובר בהתפרצות הפרעות חרדה, לרבות הפרעות פוסט טראומטיות, הפרעות אכילה ועוד בהתאם לסעיף 34(ב) לתקנות, ייקבעו אחוזי הנכות כדלקמן:
(1) רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה - 0%
(2) רמיסיה מלאה או קיום סימנים קליניים שארתיים, הפרעה קלה בתפקוד הנפשי או החברתי, הגבלה קלה עד בינונית בכושר העבודה - 10%
(3) רמיסיה, סימנים קליניים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי וכן הגבלה בינונית של כושר העבודה - 20%
(4) רמיסיה חלקית, עם סימנים קליניים בחומרה בינונית, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי, קיימת הגבלה ניכרת של כושר העבודה - 30%
(5) רמיסיה חלקית עם סימנים קליניים ברורים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה של כושר העבודה - 50%
במסגרת הליך בר"ע 48342-05-14 נמרוד ברגר נ' המוסד לביטוח לאומי, אשר התנהל בפני בית הדין הארצי לעבודה, נדון ערעור שהגיש נפגע עבודה על פסק דין שניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה.
מדובר היה בנפגע עבודה שעבר תאונת דרכים בדרכו לעבודה. הוועדה הרפואית קבעה לו דרגת נכות נפשית בשיעור 5% בלבד לפי סעיף 34(ב)(1-2) לתקנות הללו. הוועדה לא קבעה למבקש דרגת נכות בתחום האורטופדי.
הנפגע הגיש ערעור על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה, בטענה שהוועדה לא שקלה את מלוא הנתונים בעניינו בקשר לדרגת הנכות שנקבעה לו, בין בתחום הנפשי ובין בתחום האורטופדי.
בית הדין האזורי דחה את הערעור בטענה שקביעות הוועדה בנושאים אלה הינן קביעות רפואיות, להבדיל מקביעות משפטיות ועל כן אין לבית המשפט מקום להתערב בקביעות אלו.
הנפגע הגיש ערעור על פסק הדין הנ"ל בפני בית הדין הארצי לעבודה, בין היתר בטענה שהוועדה לא התייחסה לכך שהוא נוטל תרופות פסיכיאטריות, כמפורט במסמכים הרפואיים בעניינו.
לפיכך, על הוועדה היה לנמק מדוע היא סוברת כי אין ליתן לטיפול תרופתי זה משקל, לאור לשון סעיף ליקוי 34(ב) ברשימת סעיפי הליקויים, אשר מפרט את הצורך בטיפול תרופתי כחלק מן הקריטריונים לקביעת אחוזי נכות בגינו.
לאחר עיון בכלל המסמכים שבתיק, קבע בית הדין הארצי כי לכאורה עולה קושי מכך שהוועדה לא התייחסה בהחלטתה לכך שהמבקש נוטל תרופות וכי לכן עליה לדון בשאלת ההלימה בין סעיף הליקוי הנפשי שנקבע לנפגע ובין הממצאים שבתיקו הרפואי, המעידים על התרופות אותן הוא נוטל, בפרט שקיימת חוות דעת רפואית בתיקו אשר קובעת כי קיים צורך ונטילה בפועל של טיפול תרופתי בצורה ממושכת ולצמיתות.
לאחר מכן על הוועדה גם לקבוע מהו סעיף הליקוי המתאים למצבו הרפואי של הנפגע. עוד נקבע שהוועדה תנמק החלטתה באופן שגם מי שאין מקצועו בתחום הרפואה יוכל לרדת לסוף דעתה.
קרא עוד: בקשה לבדיקה מחדש של אחוזי נכות (טופס 7842)

המומחים שלנו לשירותך

לצורך קבלת אחוזי נכות נפשית לנפגע תאונת עבודה או תאונה מחוץ לעבודה, שלקח בעבר כדורי הרגעה, עליך למלא טפסים ולצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לפיצויים.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 25/04/2017 14:08  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!