אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי עבודה...
פירוט מלא אודות טפסים לנפגעי עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

טפסים לנפגעי עבודה

נפגעת חלילה בעבודה? חשוב שתדע שמגיעות לך זכויות רפואיות מהמדינה בשל הפגיעה.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש טפסים לגורמים הרלוונטיים באופן מדויק ולהגישם במועד הקבוע על פי חוק.
רוצה לדעת מהם הטפסים שיש למלא לצורך הגשת התביעות הרלוונטיות בפני ביטוח לאומי ומה צריך לעשות כדי למלא אותם נכון?

כל מה שמגיע לך!

הטפסים לנפגעי עבודה
פגיעה בעבודה הינה תאונת עבודה או מחלת מקצוע, או תקיפה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, אשר גורמת לאובדן כושר עבודה ועקב כך גם לפגיעה בשכרו והכנסתו של הנפגע, אשר עשויה לזכות אותו בזכויות רפואיות מסוימות.
לנוחותך, להלן רשימת הטפסים המיועדים לנפגעי עבודה ואשר ניתנים להורדה:
טופס 200 - תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה.
טופס תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה, אשר מיועד למי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה אשר זכאי לקבל דמי פגיעה ואשר נותרה לו נכות עקב פגיעת העבודה.
טופס 202 - תביעה למחלת מקצוע או ליקוי רפואי כתוצאה מתנאי עבודה.
טופס להכרה במחלת מקצוע או ליקוי רפואי כמי שנגרמו עקב תנאי העבודה. הטופס מיועד לכל העובדים, עובד שכיר או עצמאי וכן עובד זר, עובד תושב השטחים, מתנדב ומתלמד בהכשרה מקצועית. יש להגיש טופס נפרד לכל מחלת מקצוע או ליקוי רפואי כתוצאה מתנאי עבודה.
טופס 210 - תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה.
טופס תביעה לצירוף נכויות לנכה עבודה, שנקבעו לו כמה דרגות נכות עקב כמה פגיעות בעבודה ובגלל האופי המצטבר של הנכויות נפגע במידה ניכרת כושר השתכרותו.
טופס 211 - תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה.
טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה לנפגעי עבודה. הטופס מיועד לכל העובדים, עובד שכיר או עצמאי וכן עובד זר, עובד תושב השטחים, מתנדב ומתלמד בהכשרה מקצועית.
טופס 213 - תביעת תשלום גמלה לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה.
טופס תביעה לתשלום גמלת תלויים, בני משפחה של עובד שנפטר מפגיעה בעבודה, תאונת עבודה או מחלת מקצוע. הטופס מיועד לבני משפחה של כל עובד שכיר, עובד עצמאי ומתנדב שנפטר עקב פעולת התנדבותו.
טופס 215 - תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות.
טופס תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב ירידה בהכנסות, לנכה מעבודה בעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 20% ומעלה, בהתאם לתקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז- 1956.
הזכאות לכך מותנית בתנאי שהפגיעה גרמה לירידה ניכרת בהכנסותיו ולא לזמן מוגבל וחלפה לפחות שנה אך לא יותר מ- 5 שנים, מאז שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות צמיתה.
טופס 228 - תביעת דיון חדש/מחדש עקב החמרה במצב רפואי/בריאותי.
טופס תביעה לדיון מחודש בדרגת נכות לנכה מעבודה, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות וחלה החמרה במצבו וזאת בהתאם לתקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז- 1956.
ניתן להגיש את התביעה לאחר שחלפו 6 חודשים לפחות מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות.
טופס 230 - תביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת תלויים.
טופס תביעה לדמי מחיה של ילד המקבל קצבת תלויים, כלומר קצבה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה וזאת בתנאי שעיקר זמנו מוקדש ללימודים על יסודיים, כיתות ט'-י"ב, או להכשרה, בכפוף להכנסותיו והכנסות ההורה עמו הוא נמצא. יש לצרף אישור מבית הספר שבו הילד לומד וכן אישורים על הכנסות.
טופס 247 - ערר על ההחלטה של וועדה רפואית מדרג ראשון.
טופס הגשת ערר למי שהיו בוועדה הרפואית מדרג ראשון בנפגעי עבודה ומעוניינים לערער על החלטת הוועדה. יש למלא את הטופס ולהגישו למחלקת וועדות רפואיות נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי אליו העובד שייך.
טופס 250 - אישור למתן טיפול רפואי עבור נפגע עבודה שהינו עובד שכיר.
טופס שמיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה, על חשבון הביטוח הלאומי. הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי המעסיק או מי שימונה על ידו. על המעסיק להקפיד למסור את הטופס רק במקרה של תאונת עבודה.
טופס 266 - תביעה לתשלום קצבה מיוחדת עבור נפגע בעבודה.
נפגע עבודה אשר לו אחוזי נכות רפואיים 65% על רגליים או 75% כולל לצמיתות, יכול בתנאים מסוימים להיות זכאי למענק להתאמת תנאי דיור ואבזרי עזר ורכב לניידות.
בטופס זה ניתן גם לתבוע קצבה מיוחדת להחזקה אישית עקב הנכות, עבור ניידות, עזרת הזולת בעשיית פעולות יומיומיות וכן לצורך שיקום מקצועי.
טופס 271 - תביעה למענק מהוון במקום קצבה עבור נפגע בעבודה.
טופס תביעה למענק מהוון במקום קצבה לנפגע עבודה, שהוכיח שיש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסות כאמור. יש להגיש את התביעה במחלקת השיקום בסניף המגורים.
טופס 279 - תביעת להכרה כנכה נזקק.
טופס תביעה להכרה כנכה נזקק לפי תקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז- 1956.
מיועד לנכה עבודה שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות זמנית והוא אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה ואין לו הכנסות מעבודה או מעסק. לנכה נזקק משולמת קצבה בשיעור של 100% לתקופה שנקבעה.
טופס 282 - תביעת תשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה.
טופס תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה, לצורך קבלת סיוע בדיור, אביזרי עזר ורכב.
טופס 283 - אישור למתן טיפול רפואי עבור נפגע עבודה שהינו עובד עצמאי.
טופס שמיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לעובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה, על חשבון הביטוח הלאומי. הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי העובד העצמאי בעצמו.
טופס 759 - איגרת הסבר לנפגע עבודה שמוזמן לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
איגרת המיועדת לנפגע עבודה שהוזמן לוועדה רפואית ואשר מכילה דברי הסבר על התהליך שעובר הנבדק בוועדה הרפואית.
טופס 900 - הודעה על עדכון פרטים אישיים
הודעה על עדכון פרטיים אישיים, לגבי שינוי כתובת - כתובת חדשה, שינוי מצב משפחתי - נישואין, ידוע בציבור, פטירה, גירושין, נפרדות, עגינות, שינוי פרטי חשבון בנק, חזרה לעבודה או שינוי הכנסות.
טופס 7101 - כתב ויתור סודיות רפואית עבור תביעת דמי פגיעה.
יש לחתום על טופס זה ולצרפו לטופס 211 בדבר תביעה לקבלת גמלת דמי פגיעה.
טופס 7103 - כתב ויתור סודיות רפואית עבור תביעת גמלת נכות מעבודה.
יש לחתום על טופס זה ולצרפו לטופס 200 בדבר תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה.
קרא ותדע: מימוש זכויות לנפגעי עבודה!

מימוש הזכויות שלך בלי בירוקרטיה!

לצורך מימוש כלל הזכויות הרפואיות הניתנות לנפגעי עבודה בארץ יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת הזכויות.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הזכויות.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל עבור ילדך את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 30/04/2017 19:08  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!