אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע ללוקים בטנטון...
לדעת הכל על טנטון!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות בשל
מחלות וליקויים
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

כל הזכויות שמגיעות לסובלים מטנטון (טינטוס)

סובל מטנטון (טינטוס)? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין המחלה. במידה והמחלה פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך, המדינה מזכה אותך בהטבות שמטרתן לאפשר לך לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה ובפרט החזרים ממס הכנסה.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין טנטון ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

כל מה שמגיע לך!

טנטון - מה זה אומר?
טנטון או טיניטוס, הינו מצב רפואי בגינו האדם שומע צלילי צלצולים, צפצופים, זמזומים וכדומה, אשר אינם קיימים באמת, באחת מאוזניו או בשתיהן. הצליל יכול להישמע באופן רצוף או קטוע, או באופן שבא והולך ועוד.
מדובר במצב טורדני מאוד לא נעים, מאחר ואותו אדם שומע כל הזמן צלילים אשר פוגמים ביכולת השמיעה שלו, מפריעים ליכולתו לשמוע צלילים חיצוניים אמיתיים וכן לכושר הריכוז שלו. כתוצאה מכך עלול האדם הסובל מטיניטוס לחוות גם הפרעות שינה וכן דיכאון.
קיימים שני סוגים של טנטון:
  • טנטון סובייקטיבי - טיניטוס שרק המטופל יכול לשמוע. זהו הסוג הנפוץ יותר והוא בדרך כלל נובע מבעיות באוזן או מהפרעות במנגנון השמיעה.
  • טנטון אובייקטיבי - טיניטוס שגם הרופא יכול לשמוע בעת ביצוע בדיקה. זהו הסוג הנדיר יותר והוא בדרך כלל נגרם מבעיות בכלי דם, שרירים או עצמות השמע.
הגורמים לטנטון יכולים לנבוע מסיבות שונות, ביניהן:
  • ירידה בכושר השמיעה כתוצאה מגיל מבוגר ובעיקר לאחר גיל 60. הירידה בכושר השמיעה מהווה בהרבה פעמים חלק בלתי נפרד מתהליך הזדקנות הגוף ואף היא כשלעצמה יכולה לגרום להופעת הטנטון.
  • חשיפה ממושכת לרעש חזק. חשיפה כזו יכולה להיגרם לאנשים העובדים במקומות רועשים במיוחד, כגון אתרי בנייה ומפעלי ייצור, מועדונים, אנשים שחשופים באופן ממושך לשימוש בכלי נשק מרעישים, נגני מוזיקה בעוצמה גבוהה וכדומה. עם זאת, גם חשיפה חד פעמית לרעש עוצמתי כגון פיצוץ באתר טרור עלולה לגרום לטיניטוס.
  • התקשות עצמות השמיעה באוזן התיכונה.
  • תרופות מסוימות אשר עלולות לגרום לטנטון או להחמיר טנטון שכבר קיים, כגון אספירין ואנטיביוטיקה במינונים גבוהים ונוגדי דיכאון.
ניתן לנסות לעתים לאבחן את הגורם לטנטון גם באמצעות בדיקות שמיעה מסוימות ובדיקות דימות כגון CT ו-MRI.
הטיפול בטנטון
כולל בדרך כלל טיפול במחלת הרקע של התופעה, במידה והיא קיימת ומאובחנת וטיפול ישיר בטנטון עצמו. הטיפול הישיר כולל טיפול אודיולוגי-שמיעתי, אשר משלב גירוי שמיעתי באמצעים שונים ותיקון השמיעה, טיפול תרופתי, הזרקת חומרי בוטוקס או הרדמה לאוזן, ביו פידבק וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי, שמטרתו לשנות את שינוי עמדות המטופל כלפי הטנטון, ללא שימוש בתרופות או בגירוי מערכת השמיעה.
בהקשר זה ראוי להזכיר כי קיימות אגודות שונות אשר מסייעות לסובלים מתופעה זו או מבעיות שמיעה אחרות, כגון אגודת בקול, האגודה לטובת כבדי השמיעה, מרכז שמע ועוד.
הקצבאות שאתה זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי:
בראש ובראשונה, במידה והנך לוקה בטנטון, חשוב שתדע שמגיע לך לקבל החזרי מס ממס הכנסה ובכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, פטור ממס הכנסה בגין הטנטון.
קצבת נכות כללית: קצבה זו ניתנת לחולה מגיל 18 ועד לגיל הפרישה וזאת בכפוף לקיום תנאים מסוימים לגבי שיעור ההכנסה שלו, נמוך מ-60% מהשכר הממוצע, שיעור הנכות הרפואית שלו, לפחות 60% או נכות של 40% נכות וסעיף נכות אחד בשיעור נכות של לפחות 25% ושיעור אובדן הכושר שלו להשתכר, לפחות 50%.
עם זאת חשוב להדגיש כי לטנטון שמגיח לסירוגין לא ייקבעו כלל אחוזי נכות ואילו לטיניטוס כרוני ייקבעו בדרך כלל רק כ-10% נכות רפואית, שאינם מספיקים כשלעצמם כדי להעניק את הזכאות לקבלת קצבה זו.
יחד עם זאת, הטנטון מוגדר גם כמחלת מקצוע, בגינה ניתן לנסות לקבל גמלת נפגעי עבודה. לשם כך, על העובד להוכיח שהטיניטוס נגרם באופן ישיר כתוצאה מחשיפה לרעש מזיק בעת ביצוע העבודה, כי נגרמה לו ירידה בשמיעה בתדרי הדיבור בשיעור של 20 דציבל לפחות, כי כושר השמיעה שלו בתדרים הגבוהים פחת בשיעור של 25 דציבל לפחות בכל אוזן, כי הטנטון תועד לראשונה ברשומה רפואית לפני שהוא חדל לעבוד בחשיפה לרעש מזיק, כי הפגיעה חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי שתועדו ברשומה רפואית וכי הוא הגיש את הבקשה לקבלת הגמלה תוך שנה מתיעודה הראשוני של המחלה, בצירוף חוות דעת רפואית.
עובד שלקה בטנטון ואשר הוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה אשר זכאי לגמלת נפגעי עבודה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה, יכול גם לקבל גמלת נכות מעבודה, באמצעות קצבה חודשית או מענק. לשם כך עליו להופיע בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו.
בנוסף, מי שהוכר כנפגע עבודה כאמור יהיה זכאי גם לקבלת טיפול רפואי חינם למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה.
לשם קבלת הטיפול, על החולה שהינו עובד שכיר לפנות לקופת חולים עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי, המכונה טופס ב.ל. 250. חולה שהינו עובד עצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים, המכונה טופס ב.ל. 283. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.
מי שאינו מסוגל להמשיך לעבוד בעבודתו ובמקצועו הקודמים עקב הטנטון, שהינו בעל 20% נכות רפואית לפחות ואשר זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה, יהיה זכאי גם לשיקום מקצועי על חשבון ביטוח לאומי.
השיקום המקצועי כולל אבחון מקצועי, מימון מלא של לימודים, מימון מלא של נסיעות וחומרי לימוד ותשלום דמי כלכלה לתקופת הלימודים.
לקבלת מענה אונליין על שאלות נוספות היכנס לפורום!

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות בגין טנטון וכדי לקבל החזר מס, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 23/04/2017 18:16  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!