אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על ההכרה בפגיעה מטיח בעין כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פגיעה מטיח בעין שהוכרה כתאונת עבודה

נפגעת מטיח בעין במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות רפואיות מגיעות לך ומה צריך לעשות כדי לממש אותן?

דוגמאות למקרים דומים

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין פגיעה מטיח בעין במסגרת עבודה
במסגרת הליך ב"ל 49474-01-14 ברזני נ' המוסד לביטוח לאומי, אשר התנהל בפני בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, נדונה תביעה של עובד אשר טען כי הוא נפגע מחדירת טיח לעינו השמאלית בעת שהוא בא לזרוק טיח לתקרה במהלך עבודת שיפוצים שביצע וכי יש להכיר בתאונה זו כתאונת עבודה.
במסגרת הטיפול הרפואי שקיבל העובד עקב הפגיעה בעינו, התגלתה בעינו השמאלית של העובד מחלה ניוונית הגורמת לקרע/היפרדות הרשתית וזאת יומיים בלבד לאחר התאונה.
המוסד לביטוח לאומי והעובד הסכימו ביניהם כי הטיח שהשתחרר מהתקרה פגע בפניו של העובד. אולם, בעוד שהעובד טען שהטיח גם פגע בעינו השמאלית, המוסד לביטוח לאומי חלק עליו וטען שהוא לא פגע בעינו.
בנוסף, הצדדים נחלקו ביניהם גם לגבי שאלת הקשר הסיבתי בין הפגיעה מהטיח לבין היפרדות הרשתית בעינו השמאלית של העובד.
העובד טען שהיפרדות הרשתית נוצרה כתוצאה מפגיעת הטיח בעינו ואילו המוסד לביטוח לאומי טען כי היפרדות רשתית בעינו של העובד לא נוצרה מפגיעת הטיח וכי היא יכולה להיגרם באופן עצמוני וללא סיבה או כתוצאה מחבלה ישירה.
המומחה הרפואי שמונה מטעם בית הדין יצא מנקודת הנחה כי הטיח לא פגע בעינו של העובד ועל כן הוא קבע בתחילה שלא קיים קשר סיבתי בין התאונה להיפרדות הרשתית בעינו של העובד וכי לא ניתן לומר שהתאונה החישה את היפרדות הרשתית. שכן, על פי נייר העמדה של איגוד רופאי העיניים דרושה פגיעה ישירה לעין כדי לקשור בין חבלה והופעת הפרדת/קרע ברשתית.
בשלב זה ביקש העובד להפנות למומחה מספר שאלות הבהרה. בית הדין נעתר לבקשתו והנחה את המומחה להבהיר את חוות דעתו בשים לב לכך שבית הדין לא שלל את האפשרות כי במסגרת פגיעת הטיח בפניו של העובד הוא חדר גם לעינו השמאלית של העובד וכן בשים לב לעובדה לפיה האבחנה של היפרדות הרשתית נוצרה כעבור יומיים בלבד לאחר התאונה.
בהתאם לכך קבע המומחה כי יש לבחון את גודלו של הרסיס שחדר לעינו של העובד, כדי לקבוע האם יש קשר סיבתי בין חדירת הטיח להיפרדות הרשתית. במידה ומדובר בגרגיר טיח אשר חדר לעין, אז לא קיים קשר סיבתי, אבל במידה שמדובר בגוש טיח אשר גרם לחבלה כהה בעין, אז ניתן לומר שיש קשר סיבתי. עוד קבע המומחה כי לא נמצאו כל גורמים אחרים להיפרדות הרשתית בעינו של העובד.
בשלב זה ביקש המוסד לביטוח לאומי להפנות למומחה שאלות הבהרה מצידו, אולם בית הדין קיבל את התנגדות העובד לכך, בקובעו שאין מקום להפנות למומחה שאלות הבהרה נוספות וזאת בשים לב לכך שבית הדין לא התכוון שגרגר קטן של טיח השתחרר כלפי העובד אלא גוש טיח וכן לאור קביעתו החד משמעית של המומחה כי לא נמצאו נתונים אחרים הגורמים להפרדות הרשתית בעינו של העובד.
לבסוף קבע בית הדין כי הוא מקבל את חוות דעתו הסופית של המומחה הרפואי שמונה מטעמו וזאת לאור הלכת בית הדין הארצי לעבודה אשר נקבעה בהליך עב"ל 345/06 המוסד לביטוח לאומי נ' בוארון.
לפי הלכה זו חוות דעתו של המומחה מטעמו היא בבחינת "אורים ותומים" לבית הדין בתחום הרפואי וכי ככלל, בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו על ידי המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן.
כמו כן, בית הדין נוהג לייחס משקל רב לחוות דעתו של המומחה מטעמו, שכן האובייקטיביות של המומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ומובטחת במידה מרבית מעצם העובדה, כי אין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל את שכרו מידי בעלי הדין וזאת כפי שנקבע בהליך דב"ע 411/97 בוטרוס נגד המל"ל.
לפיכך, לאור העובדה שבית הדין קבע כי הפגיעה בעינו של העובד נוצרה עקב גוש טיח ולא גרגיר טיח וכן מאחר שהמומחה הרפואי קבע כי במקרה כזה, קיים קשר סיבתי בין הפגיעה להיפרדות הרשתית שהתגלתה בעינו של העובד יומיים לאחר התאונה וכי לא נמצאו גורמים אחרים להיפרדות הרשתית, אז נקבע כי יש לקבל את התביעה.
בהתייחס לספקות שהעלה המוסד לביטוח לאומי כאמור לעיל, קבע בית הדין כי כאשר מדובר בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, אז אף אם נותר ספק, יפעל הספק לטובת המבוטח וזאת כפי שנקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה במסגרת הליך עב"ל 141/97 המוסד לביטוח לאומי נ' פורת.
קרא ותדע: טופס תביעה לנפגעים בעבודה (211).

יש פתרון מהיר למצב שלך!

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק בעזרת מומחים הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 05/06/2017 17:41  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!