אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על חתכים ביד כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

חתכים ביד כתאונת עבודה

נחתכת ביד במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין תאונת עבודה ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

מה מגיע לי?

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין חתכים ביד במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 42937-01-12 בורוצקי נ' ל.ל. קאנטרי סטייל בע"מ, אשר התנהל בפני בית משפט השלום בחיפה, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגיש עובד כנגד המפעל בו עבד, לאחר שנחתך בידו בעת שפתח צנצנות זכוכית במהלך עבודתו. התיק עסק בעובד אשר שימש כמנהל האחזקה של המזגנים וחדרי הקירור במפעל בו עבד.
ביום האירוע, בעת שהעובד היה בדרכו לחדר האוכל, התבקש העובד על ידי מנהל העבודה במפעל לעזור לעמיתיו לעבודה לפתוח צנצנות זכוכית אשר היו סגורות בחוזקה. כלומר, לא היה חולק כי העובד התבקש לסייע בביצוע פעולה שלא הייתה במסגרת תפקידו במפעל בו עבד.
במסגרת אחד הניסיונות לפתוח את אחת הצנצנות, התנפצה הצנצנת ונשברה בידיו. עקב כך העובד אושפז בבית החולים, שם אובחן כסובל מחתכים בכפות ידיו, חתך בגידים, ירידה בתחושה וקושי בכיפוף. העובד נותח במהלך אשפוזו ולאחר שחרורו הוא נזקק לקבל טיפולים רפואיים במסגרת בית חולים וקופת חולים.
בהתאם לחוות הדעת של המומחה מטעם העובד, נמצאה אצלו דפורמציה באצבע מספר 4 ביד שמאל עם בעיה בסגירת כף היד עקב החתך ותפירת הגיד וכן צלקת ונוירומה ביד ימין שגורמת לו כאבים.
העובד חזר לעבודתו במפעל כחודשיים לאחר האשפוז, אולם כעבור שנה הוא פוטר ממנו. לאחר חצי שנה מצא העובד עבודה אחרת, אך זאת בשכר נמוך יותר מזה שהרוויח קודם לכן במפעל בו עבד.
קרא ותדע: כיצד ניתן לקבל גמלת נכות מעבודה?
בית המשפט קבע כי המעסיק חייב להדריך את עובדיו בטרם שיטיל עליהם את ביצוע העבודה וכי עליו להדריכם מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה באופן כללי ובאופן ספציפי.
בנוסף, על המעסיק לפקח ולוודא שהעובד פועל לפי כללי הזהירות. אך במקרה הנידון, המעסיק של העובד לא הדריך אותו מפני הסיכונים ולא פיקח ווידא כי העובד מבצע את עבודתו בדרך בטוחה. בהתאם לכך נקבע כי המעסיק התרשל כלפי העובד.
עוד נקבע, כי קיים קשר סיבתי בין התרשלות המעסיק להתרחשות התאונה, מאחר שהתאונה לא הייתה מתרחשת אילו ניתנה לעובד הדרכה לגבי מה עליו לעשות במקרה בו נתקל בקושי לפתוח את הצנצנות.
כמו כן, מעסיק אשר יודע כי קיים קושי בפתיחת הצנצנות ועם זאת לא נותן הוראות לעובדיו כיצד לנהוג במקרה כזה, אמור לצפות כי העובד ינסה לפתוח אותן בדרך כזו או אחרת וגם אם בנסיבות המקרה הספציפיות הוא לא צפה את הדרך הספציפית בה נקט העובד, אז הדבר אינו מעלה או מוריד לעניין קביעת הקשר הסיבתי.
צפיית האירוע על ידי המעסיק לא צריכה להתייחס לכל פרטי האירוע שהתרחשו בפועל, אלא לאופי הכללי שלו ותכונותיו העיקריות. כדי לקבוע את הקו בין קווים כלליים של אירוע לבין קווים ספציפיים, ניתן להיעזר במבחן הסיכון ובמבחן השכל הישר:
  • לפי מבחן הסיכון, הנזק שנגרם לעובד הוא בתחום הסיכון שיצר המעסיק בכך שלא הדריך אותו.
  • לפי מבחן השכל הישר, כל התכונות המציינות את התנהגות המעסיק כרשלנית תרמו בפועל להתהוות של תוצאה מזיקה ולתאונת עבודה.
עוד נקבע, כי גם אם העובד רצה להראות ליתר העובדים כי הוא מסוגל לפתוח את הצנצנת ממנה נפגע, הדבר אינו מסיר אחריות מהמעסיק. עובדה זו אינה מנתקת קשר סיבתי, שכן ניסיון הפתיחה היה לצורכי העבודה ולמענה כפי שנתבקש העובד והוא לא נבע מצורכי ראוותנות או מבחן אומץ בלבד. אילו הועמד העובד על המסוכנות שבפעולותיו הוא לא היה נוקט בדרך בה נקט.
כתוצאה מכך נקבע כי המעסיק אחראי להתרחשות התאונה שנגרמה לעובד. יחד עם זאת, בית המשפט גם קבע לעובד אשם תורם בשיעור 10%. אמנם, מדובר בעובד אשר פעם ראשונה נדרש לבצע עבודה מסוג זה, מבלי שהוזהר כי קיים קושי בפתיחת הצנצנות ומבלי שהודרך כיצד לנהוג במצבים כגון אלו ועל כן עיקר האחריות מוטלת על המעסיק.
אבל, העובד הפעיל לחץ חזק על הצנצנת ולא עלה בדעתו להיוועץ בעובדים אחרים או בממונה עליו ועל כך יש להשית עליו אשם תורם בשיעור מתון של 10%. בהמשך דבריו, קבע בית המשפט לעובד נכות רפואית בשיעור 14% וזאת בהתאם להסכמה שהושגה בין הצדדים בעניין זה.
בנוסף קבע בית המשפט לעובד נכות תפקודית בשיעור 14% וזאת מאחר שהנכות שבידיו משפיעה על עבודתו כאיש אחזקה ומגבילה את עבודתו.
בסיכומו של דבר פסק בית המשפט פיצויים בגין תאונת העבודה בסך כולל של 229,210 ₪, אשר כוללים את הרכיבים הבאים: כאב וסבל 60,000 ₪, הפסדי שכר בעבר 117,047 ₪, הפסד כושר השתכרות 35,163 ₪, עזרה והוצאות לעבר 10,000 ₪ ועזרה לעתיד 7,000 ₪.
לאחר ניכוי האשם התורם בשיעור 10% בסך 22,921 ₪ ותגמולי המוסד לביטוח לאומי בסך 40,691 ₪, נפסק לעובד בסופו של דבר סך של 165,598 ₪ וזאת בצירוף שכר טרחת עו"ד בשיעור 20% בתוספת מע"מ והוצאות משפט בסך של 5,000 ₪.
כך תדע: כיצד להתכונן לבדיקה של רופא תעסוקתי!

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך קבלת הקצבאות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה בזכויות שמגיעות לך בגין תאונת עבודה.
חשוב שתדע, שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבאות. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבדם, השקיעו לא מעט אנרגיה, זמן וכסף כאשר לא פעם, הפניה נדחתה על הסף או נותרה ללא מענה במשך זמן רב.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לילדך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 03/09/2017 14:04  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!