אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנוגע לקצבת עידוד...
כל מה שחשוב לדעת על חוק לרון ומשמעויותיו!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הזכויות שלך מול
הביטוח הלאומי
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

חוק לרון והמשמעויות שלו לגביך

במידה והנך מקבל קצבת נכות כללית ואתה מסוגל בכל זאת לצאת לעבודה ואף מעוניין בכך, חשוב שתדע שחוק לרון קובע שמגיעות לך זכויות רפואיות נוספות, ביניהן קצבת עידוד.
כדי לקבל קצבת עידוד עליך להגיש בקשה בפני המוסד לביטוח לאומי ולצרף לה מסמכים רפואיים, אישורי עבודה וטפסים נוספים שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך לקצבה.
רוצה לדעת מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת העידוד בהתאם לחוק לרון, כיצד ביכולתך לקבל אותה ומה המשמעויות של חוק לרון לגביך?

כל מה שחשוב לדעת על הזכויות שלך

חוק לרון - מה זה אומר?
חוק לרון הינו הכינוי שניתן לתיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי, אשר נכנס לתוקף החל מיום 1.8.2009. מטרת חוק זה הינה לשפר את תנאי הנכים היוצאים לעבודה, מבלי לפגוע בזכויותיהם של הנכים שאינם עובדים.
כינוי של החוק ניתן לו מאחר שתיקון 109 הוכנס לחוק הביטוח הלאומי בעקבות המלצות וועדת לרון, אשר הוקמה כדי לבחון ולעודד את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה.
המצב החוקי ששרר קודם לחוק לרון, קבע כי נכה שהיה יוצא לעבוד, היה מאבד את קצבת הנכות שלו. כתוצאה מכך, נכים רבים העדיפו שלא לצאת לעבודה ולהמשיך לקבל את קצבת הנכות שלהם, מאחר שלא פעם זו הייתה גבוהה יותר מהשכר שהם יכלו להרוויח בעת צאתם לעבודה.
בנוסף, נכה שלא הצליח להיקלט במקום עבודתו ופוטר ממנו כעבור זמן מה, היה נאלץ בעבר להתחיל מחדש את כל תהליך הגשת הבקשה לקצבת נכות, דבר שהיה עלול להשאיר אותו ואת בני משפחתו ללא כל מקור הכנסה.
לאור האמור לעיל, נועד חוק לרון לתקן מצב זה, באופן שבעיקרו העניק לנכה שיצא לעבודה, קצבת עידוד במקום קצבת הנכות, כאשר העידוד מתבטא בכך שהסכום הכולל של שכר העבודה וקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת הנכות ועל כן יהיה משתלם לאותו נכה לצאת לעבודה, מאשר לא לעבוד ולהסתפק בקבלת קצבת הנכות בלבד.
בנוסף, נכה שהפסיק לעבוד או שהכנסתו מהעבודה פחתה תוך 3 שנים ממועד קבלת קצבת העידוד, יוכל לשוב ולקבל את קצבת הנכות מבלי להגיש תביעה חדשה לקבלת קצבת נכות ומבלי לעבור בדיקה מחדש לגבי זכאותו. בנוסף, הנכים שיצאו לעבוד, ממשיכים לקבל הטבות נלוות כמו פטור מארנונה, הנחה בשכר הדירה ועוד.
מדוע ניתן לומר שחוק לרון כשל?
אבל, למרבה הצער, למרות שמטרת חוק לרון כאמור לעיל הייתה לעודד את אוכלוסיית הנכים לצאת לעבודה ולהשתלב בשוק התעסוקה, בפועל, נכון לשנת 2016 לפחות, החוק משנת 2009 נכשל כישלון חרוץ, הואיל ואחוז תעסוקת הנכים בארץ כמעט ולא השתנה בעקבות החוק וזאת למרות סכומי העתק שהושקעו בחוק, בסך של כ-3 מיליארד ש"ח.
בישראל ישנם כ-880,000 אנשים עם מוגבלות בגילאי עבודה, לפי משרד המשפטים, כאשר לפי סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדצמבר 2015, מתוך האוכלוסייה של בני 20 ומעלה, 14% הם בעלי מוגבלות תפקודית חמורה.
נכון לשנת 2009, עת נכנס חוק לרון לתוקף, 16% ממקבלי קצבת הנכות הכללית בארץ היו מועסקים. אבל, ממחקרים שנעשו כעבור 4 שנים, בשנת 2013, עלה אחוז הנכים המועסקים באותה עת עלה ל-18%-19% בלבד. כפי הנראה נתונים אלו לא השתנו גם נכון לשנת 2016.
כך עלה מבדיקה שערך מבקר המדינה במהלך החודשים ינואר-אוגוסט 2013 לגבי פעולות הממשלה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ובכלל זה מידת יישומן של המלצות וועדת לרון, אופן יישומן והתיאום בין הגופים הפועלים בתחום זה.
ממצאי בדיקה זו קובצו בדו"ח מבקר המדינה אשר פורסם במאי 2014. ממצאים אלו העלו כי אחוז הנכים המועסקים גדל ל-18% בלבד בשנת 2013 וכי מאז הגשת דו"ח וועדת לרון בשנת 2009 לא חל המפנה המצופה.
76% מבעלי המוגבלויות הכשירים רפואית לשיקום תעסוקתי לא קיבלו את שירותי השיקום התעסוקתי שמציעה המדינה, בין היתר מאחר שגופי הממשלה השונים הממונים על יישום חוק לרון פועלים באופן עצמאי ללא תיאום מוקדם וללא הסדרת העבודה ביניהם, דבר שגורם לסבך בירוקרטי המקשה מאוד על הנכים.
עוד עלה מדו"ח מבקר המדינה כי המלצות וועדת לרון לא יושמו בשני נושאים. המלצה אחת קבעה כי יש להקים שתי תחנות שירות, אחת במשרד הרווחה עבור מי שאינם מתאימים לתעסוקה בשוק החופשי והשנייה במשרד הכלכלה, שתתמחה בהשמה עבור אלו שכן מתאימים. המלצה זו לא יושמה כלל.
ההמלצה השנייה עסקה בתוכניות מעבר לתלמידי תיכון הנמצאים בחינוך מיוחד. המלצה זו יושמה באופן מזערי לחלוטין, הואיל ורק 7% מתלמידי חינוך מיוחד בשכבות י'-י"ב נמצאים בתוכנית מעבר.
הדו"ח אף קובע כי ההפסד שנגרם למשק כתוצאה מאבטלה של אנשים עם מוגבלות הינו בסך של 5 מיליארד ש"ח בשנה.
בסיכום הדו"ח צוין, כי על המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה לבצע מעקב אחר המושמים בתעסוקה ולבחון את הסיבות לתופעת הנשירה מכוח העבודה של רבים מקרב אוכלוסייה זו וזאת חרף התשומות הגבוהות שהושקעו בשיקומם התעסוקתי ויש לקוות כי אכן ייעשה על ידם ובהקדם האפשרי.
ממחקר שערך אופיר פינטו עבור המוסד לביטוח לאומי ואשר פורסם בדצמבר 2013, עולים נתונים דומים. מחקר זה מצא כי רק 19% ממקבלי קצבת הנכות הכללית, כ-39,000 אנשים, מועסקים בארץ. רובם, 82%, מועסקים בשוק החופשי, 53% מהם במשרות חלקיות ובשכר נמוך, פחות מ-3,000 ₪.
במהלך 4 השנים שחלפו בין 2009 ל-2013, רק 3% ממקבלי הקצבה הגדילו את הכנסותיהם מעבר לרף ההכנסות המרבי הישן ורק 21% מכירים או שמעו בכלל על חוק לרון, המאפשר לעבוד מבלי להפסיק לקבל את הקצבה.
ככל שהקשר של הנכה עם פקידי השיקום היה הדוק ומתמשך יותר, עלה שיעור המעוניינים למצות את זכויותיהם הנגזרות מהחוק החדש. 60% ממקבלי קצבת נכות העידו כי הם חוששים מאוד לאבד את הקצבה ואת ההטבות הנלוות לה, אך עם זאת רבים מהם העידו על רצונם להשתלב בעבודה.
במהלך השנים 1998-2013 גדלה החשיפה של ציבור הנכים לפעילות אגף השיקום, כאשר רק רבע מהם דיווחו כי אינם יודעים על כך, אבל שיעור מקבלי הקצבה הפונים לאגף נותר ללא שינוי - 24% בלבד מכלל הנכים.
62% מהפונים לשיקום דיווחו כי עשו כך מתוך רצון להשתלב בעבודה. בקרב מי שלא פנו, מרביתם דיווחו כי הם מעוניינים להשתלב בתוכנית הכשרה ובעבודה, אך בגלל החשש שהם אינם מסוגלים לעמוד בדרישות המעסיקים, הם מעדיפים לוותר מראש על התהליך.
היות ששוק העבודה החופשי עדיין לא מותאם דיו לקליטת אנשים עם מוגבלות, יש הסבורים שצריך לעודד פתיחת מקומות תעסוקה ייעודיים לנכים, במסגרות עסקיות-חברתיות, שיהוו פתרון תעסוקה חלופי וכי באמצעות שימוש במנגנונים הקיימים והגדלת תקציבים, המגזר הציבורי יכול וצריך לתמוך בעסקים חברתיים הפועלים לשילוב עובדים המודרים משוק התעסוקה.
קרא ותדע: מידע מקיף בנוגע לאחוזי נכות.

למומחים שלנו יש פתרון

לצורך בחינת תנאי הזכאות לקבלת קצבת עידוד בהתאם לחוק לרון וכן בדיקת הכדאיות הנובעת מקבלת קצבה זו, חשוב מאוד להיעזר במומחים המיומנים בנושא זה, על מנת שתזכה לקבל את מקסימום הזכויות שמגיעות לך בהתאם לחוק.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 24/04/2017 17:59  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!