אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע במימוש זכויות למקבלי קצבת נכות...
חשוב שתדע: זכויות מקבלי קצבת נכות
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

זכויות מקבלי קצבת נכות

קבלת קצבת הנכות מטעם המוסד לביטוח הלאומי מזכה את מקבל הקצבה בשורה של זכויות רפואיות נוספות, אשר ניתנות על ידי רשויות אחרות של המדינה.
במידה והנך מקבל קצבת נכות, חשוב שתדע מהן יתר הזכויות הרפואיות המגיעות לך מעבר לקצבה זו, כדי שתוכל לקבל את מקסימום המשאבים מהמדינה שיסייעו לך להתקיים בכבוד.
רוצה לדעת מה מגיע לך ומה אתה צריך לעשות כדי לממש את זכויותיך הנוספות?

כל מה שמגיע לך!

מים - רשות המים
כל תושב זכאי לקבל 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, בעוד שצריכת מים מעבר לכמות זו מחייבת אותו בתעריף גבוה יותר. אולם, מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם לפחות 70% נכות רפואית, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים לפי התעריף הנמוך. כלומר, הם זכאים לצרוך 7 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך.
ארנונה - רשויות מקומיות
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לעבוד בשיעור 75% ומעלה או בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור 97% ומעלה עשויים להיות זכאים להנחה במסי ארנונה. את הבקשה להנחה יש להגיש לרשות המקומית. האישורים מועברים מביטוח לאומי ישירות לרשויות המקומיות ולכן אין צורך לפנות לשם כך לביטוח הלאומי.
מס הכנסה - משרד האוצר
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 100% וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה, לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, בהתאם לכללים שנקבעו. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.
מס רכישה - משרד האוצר
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות, או בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות, עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה. את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.
משרד התחבורה
תו חניה לנכה + פטור מאגרת רישוי - מקבלי קצבת נכות כללית בעלי נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה, עשויים להיות זכאים לקבלת הטבה זו.
לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה, יש לפנות בכתב למשרד התחבורה, ת.ד. 72 חולון, 58100 ולצרף מכתב נלווה וחומר רפואי. המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות למשרד התחבורה.
הנחה בתחבורה ציבורית - מקבלי קצבת נכות כללית דרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות ומקבלי קצבת נכות חלקית בצירוף הבטחת הכנסה, עשויים להיות זכאים להנחה בתחבורה הציבורית.
תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. אין צורך לפנות למשרד התחבורה. מי שלא קיבל את התעודה או שהיא אבדה לו, ישאיר פרטים במענה קולי בטלפון 03-5657183, או בפקס 5657281 - 03
משרד הבינוי והשיכון
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 75% ומעלה, מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים השוהים בארץ פחות משנתיים, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה, ציבורי או פרטי, או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות: חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד.
המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות למשרד הבינוי והשיכון.
טלפון בזק - משרד הרווחה
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 75% ומעלה, בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה וכן הורים מקבלי קצבת ילד נכה בשיעור של 100%, עשויים להיות זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון לגבי מי שהצטרף לבזק ומחויב בתעריף מלא. ההנחה לא תינתן למי שהצטרף בתעריף מוזל.
את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' יד חרוצים 10, ירושלים.
מנהל מקרקעי ישראל
מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם אחוזי נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, עשויים להיות זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למנהל מקרקעי ישראל. את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות למנהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.
קופות חולים
מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ. הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי. לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי, בטלפון: 6707744/775/824- 02
נזכיר כי קבלת קצבת הנכות הכללית מותנית בקיומם של התנאים המצטברים הבאים: הכרה של הביטוח הלאומי בלפחות 60% אחוזי נכות הרפואית או 40% מצטברים הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25%, דרגת אי כושר לעבוד בשיעור של 50% וכן הכנסה אשר נמוכה מ-60% או מ-45% מהשכר הממוצע, לפי סוג הליקוי.

מימוש הזכויות שלך בלי בירוקרטיה!

לצורך קבלת הזכויות הנלוות לקצבת נכות כללית באופן ממצה ומיטבי, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת הקצבה ויתר הזכויות.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הקצבה ויתר הזכויות הרפואיות.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 30/01/2017 15:23  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!