אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי עבודה...
נפגע עבודה: זו הדרך הפשוטה והמהירה למימוש זכויותיך!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מימוש זכויות לנפגעי עבודה

נפגעת בעבודתך כשכיר או כעצמאי? חשוב שתדע שמגיעים לך פיצויים וזכויות רפואיות בגין הפגיעה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי וביכולתך להשתכר.
על מנת לממש את זכויותיך הרפואיות עליך להגיש אישורים רפואיים, אישורים ממקום העבודה ומגוון טפסים נוספים. כדי להצליח למקסם את הפיצויים שתקבל, חשוב לדעת איך למלא את המסמכים בצורה מדויקת ונכונה.
רוצה לדעת אילו זכויות מגיעות לך ומה אתה צריך לעשות בפועל כדי לקבל אותן?

מה צריך לעשות עכשיו?

פגיעה בעבודה - מה זה אומר?
פגיעה בעבודה הינה תאונת עבודה, או מחלת מקצוע, או תקיפה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, אשר גורמת לאובדן כושר עבודה ועקב כך גם לפגיעה בשכרו והכנסתו של הנפגע, אשר עשויה לזכות אותו בזכויות רפואיות מסוימות.
תאונת עבודה הינה תאונה חד פעמית שנגרמה תוך כדי ועקב העבודה, לרבות בדרך אליה וממנה.
מחלת מקצוע הינה מחלה אשר נגרמה כתוצאה מתנאי העבודה של העובד.
תקיפה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, לרבות תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי. עובד שעבר פגיעה בעבודה מכונה נפגע עבודה.
הקצבאות שמגיעות לנפגעי העבודה
מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה, זכאי לקבל ממנו קצבאות שונות אשר נועדו לסייע לו ולפצות אותו על אובדן הכנסתו במהלך התקופה שבה איבד את כושר עבודתו עקב הפגיעה וזאת כמפורט להלן:
(א) גמלת נכות מעבודה/דמי פגיעה: בתחילה הביטוח הלאומי משלם לנפגע העבודה דמי פגיעה וזאת במשך התקופה שבמהלכה הוא אינו מסוגל לעבוד ועד ל-90 ימים, שלושה חודשים.
הקצבה משולמת לנפגע בתנאי שהוא אינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה בו, לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת.
בנוסף, על הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת אי כושר אשר נערכה לפי חוק הביטוח הלאומי ואשר נחתמה על ידי רופא.
גובהם של דמי הפגיעה הוא 75% מן השכר היומי של הנפגע, אשר מחושב על פי השכר בשלושת החודשים האחרונים לפני הפגיעה חלקי 90 ימים. השכר הקובע לעניין זה הינו השכר ממנו הפריש המעביד מס לביטוח לאומי והוא אינו כולל רכיבים נוספים מהם לא מנוכה מס.
בתום תקופת שלושת החודשים, לא יהיה הנפגע זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה, אולם אם נותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה, ייתכן והוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה, כמפורט להלן.
(ב) גמלת נכות מעבודה: נפגע עבודה שנותרה לו נכות כלשהי עקב הפגיעה בו, זכאי לקבל לאחר תשלום דמי הפגיעה, גם גמלת נכות מעבודה, בהתאם לאחוזי הנכות הקבועים שנקבעו לו.
במידה והנכות עומדת על 19%-9%, ישולם לו מענק חד פעמי ובמידה והנכות עומדת על 20% ומעלה, תשולם לו קצבה חודשית.
כאשר הוא יגיע לגיל אשר מקנה לו זכאות לקצבת זקנה, הוא יוכל לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה, כאשר בחירה בקבלת קצבת הזקנה, תזכה אותו בנוסף גם בקבלת מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.
לשם קבלת גמלת הנכות מעבודה על המבוטח להופיע בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי שתקבע את דרגת נכותו. יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה ורצוי להגישה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
(ג) טיפול רפואי בחינם: ניתן אף הוא למי שהוכר כנפגע עבודה, למשך כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה.
לשם קבלת הטיפול, על המבוטח שהינו עובד שכיר לפנות לקופת חולים עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי, המכונה טופס ב.ל. 250.
מבוטח שהינו עובד עצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת החולים, המכונה טופס ב.ל. 283. סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.
(ד) שיקום מקצועי: מבוטח אשר פגיעת העבודה שחווה אינה מאפשרת לו לחזור ולעסוק בעבודתו ובמקצועו הקודמים, שהינו בעל 20% נכות רפואית לפחות ואשר זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה, יהיה זכאי לשיקום מקצועי על חשבון ביטוח לאומי.
השיקום המקצועי כולל: אבחון מקצועי, מימון מלא של לימודים, מימון מלא של נסיעות וחומרי לימוד ותשלום דמי כלכלה לתקופת הלימודים.
(ה) גמלת תלויים: במידה והמבוטח נפטר חלילה עקב הפגיעה בעבודה, עשויים בני משפחתו להיות זכאים לקבלת גמלת תלויים, אשר תשלום להם באמצעות מענק חד פעמי או קצבה חודשית.
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הנם האלמן או האלמנה של המבוטח וילדיו, אשר עונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.
לדעת יותר על: הכנה לבדיקה אצל רופא תעסוקתי.

אנחנו כאן בשבילך!

לצורך קבלת פיצויים בגין פגיעה בעבודה יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורי הכנסות וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת הפיצויים.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 30/04/2017 18:35  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!