אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שלומדים במסגרות חינוך מיוחדות...
הילד/ה במסגרת חינוך מיוחד? יש לבני המשפחה זכויות שצריך לממש!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הדרך למימוש הזכויות הרפואיות שלך
ילדך נמצא/ת במסגרת החינוך המיוחד? כיתה קטנה? יש לך זכויות והגיע הזמן לממש אותן! המומחים שלנו ישיגו עבורך החזרי מס הכנסה רטרואקטיביים, בסכומי כסף גדולים ובלי לבזבז זמן. מיצוי זכויות בהליך מהיר מול המוסד לביטוח לאומי, בלי כאבי ראש וסחבת! קבל/י חוות דעת מלאה אודות כלל הזכויות המגיעות להורים לילד/ה במסגרת חינוך מיוחד.
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום
החזרימס חינוךמיוחד ועדתהשמה תסמונתאספרגר מבחןטובה לקויותלמידה

זכויות הורים לילדים במסגרת החינוך המיוחד

במידה וילדך אובחן כילד בעל צרכים מיוחדים אשר זקוק למסגרת חינוך מיוחד, חשוב לדעת כי רשויות המדינה מכירות בקושי הכרוך בכך ולבני המשפחה יש מגוון זכויות והטבות שניתן וצריך לממש, רק שלא כולם מכירים ויודעים בדיוק מה מגיע להם בהתאם לחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988 וחוקים אחרים.
לצורך מיצוי הזכויות וההטבות המגיעות להורים ולילד או הילדה, יש צורך בהתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי, רשויות מס ההכנסה ומומחים רפואיים, וכל זאת רק לאחר שמבינים בדיוק מה הן הזכויות המגיעות לכל אחד מבני המשפחה.
לאורך השנים האחרונות טיפלנו באופן מקצועי ובהצלחה במיצוי זכויות של מאות משפחות בישראל באחד מילדיהם נמצא/ת במסגרת חינוך מיוחד, גן או כיתה טיפולית.

מה צריך לעשות עכשיו?

ילד בעל צרכים מיוחדים הינו ילד בעל לקות משמעותית אשר מגבילה את יכולתו להתנהגות מסתגלת ואשר בגינה הוא נזקק לחינוך מיוחד. לקות זו יכולה להיות לקות גופנית, שכלית, נפשית, רגשית-התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית, או לקויות התפתחותיות כוללניות.
לאחר ועדת השמה, ילדים אלה עוברים למסגרות חינוך כמו: גן טיפולי, כיתה קטנה או כיתה לחינוך מיוחד.
להורים לילד במסגרת חינוך טיפולית יש זכות לקבל פטור מתשלום מס הכנסה, כמו גם החזרי מס בסכומים ניכרים. מעבר לכך, ישנן לבני המשפחה זכויות לקבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי בסכומים משתנים, בהתאם למצבו הבריאותי-תפקודי של הילד.
ילדים בעלי צרכים מיוחדים עד גיל 3
אינם נכללים בחוק החינוך המיוחד. במקרה כזה, הוריהם של אותם הילדים יכולים לקבל סיוע מהמדינה דרך משרד הרווחה באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים.
ילדים אלו יכולים להשתלב במעונות היום הרגילים של ויצ"ו/נעמת/אמונה, או במשפחתונים המוכרים על ידי משרד הרווחה ולקבל סייעת אישית שתלווה אותם למספר שעות מידי יום, או במעונות יום שיקומיים.
מעונות היום השיקומיים הינם מעונות בהם ניתן טיפול שיקומי אינטנסיבי המותאם לצרכי הילד וכן טיפולים נוספים שמטרתם לקדם את הילד ולהביאו לתפקוד טוב יותר בעתיד.
הזכאות למעון יום שיקומי ניתנת לילדים מגיל שנה עד שלוש, אשר עונים על שני הקריטריונים הבאים:
(א) הילד מקבל גמלת ילד נכה מן המוסד לביטוח הלאומי, או אובחן על ידי וועדת אבחון של השירות לאדם עם הפיגור השכלי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
(ב) גורם מוסמך מטעם משרד הבריאות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מטעם המכון להתפתחות הילד, קבע כי הילד זקוק למעון יום שיקומי.
לקריאה נוספת על קבלת אחוזי נכות בגין פיגור שכלי.
ילדים בעלי הצרכים המיוחדים בין גיל 3 ל-21 שנים
עוברים להיות תחת אחריות חוק החינוך המיוחד, אשר קובע כי ילדים אלו זכאים לחינוך מיוחד בחינם באזור מגוריהם או קרוב ככל הניתן למקום מגוריהם.
החינוך מיוחד כולל שיטות טיפול ולימוד שונות כגון טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק ועוד וזאת במטרה לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, על מנת להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה.
נוסף על כך זכאי הילד בעל הצרכים המיוחדים גם לשירותים נלווים כגון הסעות, ארוחות, מטפלים צמודים במקרה הצורך, שירותים רפואיים, שירותים פרא-רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים וכיוצא בזה.
האחריות לאכיפת חוק החינוך המיוחד מוטלת על משרד החינוך, אשר פועל בעניין זה בשיתוף עם מחלקות החינוך של רשויות המקומיות שבהן מתגוררים הילד והוריו.

כדאי לקרוא עוד: הכל על מבחן טובה לאבחון הפרעות קשב וריכוז.
קביעת זכאותו של הילד לחינוך מיוחד
על מנת לקבוע את זכאותו של הילד לקבלת חינוך מיוחד, יש להפנותו לוועדת ההשמה האזורית שבמקום מגוריו. ההפניה לוועדת ההשמה יכולה להיעשות באמצעות הוריו של הילד, או דרך מוסד חינוך, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי וכן כל מי שהוסמך לכך על פי החוק.
יש להגיע לדיון וועדת ההשמה עם מסמכים רפואיים ובדיקות שונות שעבר הילד. אנשי הוועדה יאפשרו להורי הילד בעל הצרכים המיוחדים להשמיע את טענותיהם ולאחר הדיון תקבל הוועדה את החלטתה ברוב קולות ותשלח החלטה בכתב להורי הילד.
על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערר תוך 21 ימים ממועד קבלתה וכן ניתן לדרוש דיון חוזר כעבור שנה ממועד קבלתה.
במידה וועדת ההשמה קבעה כי הילד זכאי לחינוך מיוחד, עליה גם לקבוע את סוג המסגרת המתאימה לו: כיתת חינוך מיוחד במוסד לחינוך רגיל, או מוסד לחינוך מיוחד.
לאחר מכן מופנה הילד לוועדת שיבוץ וזאת לצורך קביעת המסגרת הספציפית אליה הוא ישובץ. יובהר כי הוריו של הילד אינם מוזמנים לוועדת השיבוץ ולכן אם הם מעוניינים שילדם ילמד במסגרת חינוך מסוימת, עליהם לציין זאת כבר במסגרת הדיון בפני וועדת ההשמה. גם על החלטת וועדת השיבוץ ניתן להגיש ערר תוך 21 ימים ממועד קבלתה.
מה מקבלים הילדים במסגרת החינוך המיוחד?
הלימודים במוסדות החינוך המיוחדים מתקיימים לפחות במשך שנת הלימודים הרגילה, אלא אם שר החינוך החליט אחרת.
המורים ועובדי ההוראה במוסדות אלה חייבים להיות בעלי תעודת הוראה והסמכה לחינוך מיוחד בעלי היתר זמני ממנכ"ל משרד החינוך לעבוד בתחום החינוך המיוחד.
בנוסף לכך, הילדים מקבלים שירותי פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, ריפוי בעיסוק, בדיבור ובאמנות, ופיזיותרפיה ועוד, ממטפלים בעלי תעודה והסמכה במקצועות הללו.
בתחילת כל שנת לימודים, על המוסד לקבוע לילד תכנית לימודים המותאמת אישית לו, תוך שיתוף הוריו ומתן התייחסות מרבית למוגבלויותיו וצרכיו המיוחדים של הילד.
בסוף כל שנת לימודים תינתן להורים הערכה בכתב בדבר התקדמות הילד ביחס לתוכנית שנקבעה לו וסקירה כללית של היעדים אליהם הוא הגיע במהלך השנה וכן של נקודות הכשל.
במקביל, הוריו של הילד בעל הצרכים המיוחדים יכולים לנסות לשלבו במסגרת החינוך רגילה, תוך קבלת סיוע ותמיכה מיוחדים במענה לצרכיו ובהתאם לתוכנית השילוב שלו.
מדובר בתוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים אשר אינה עולה על שליש מסך שעות הלימוד בכיתה הרגילה. לשם כך, על הילד לעבור את וועדת השילוב של מוסד החינוך הרגיל שבו הוא מבקש להשתלב.
בסמכות וועדת השילוב לקבוע האם הילד ייכלל בתכנית השילוב במסגרת חינוכית רגילה והאם כחלק מהזכאות לתמיכה מתכנית השילוב, הוא זכאי גם לליווי של סייעת, בהתאם לקריטריונים המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך. גם על החלטת וועדת השילוב ניתן להגיש ערר תוך 21 ימים ממועד קבלתה.

להשיג את מה שמגיע לך ומהר!

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות שמגיעות לילדים בחינוך המיוחד ולהוריהם, חשוב לבדוק ולהכיר את הילד ולהתייעץ עם מומחה בעל ניסיון, שייתן סקירה מקיפה באשר למגוון הזכויות הניתנות למימוש.
בהמשך ובכדי להתחיל בתהליך יש לפנות בצינורות המקובלים אל המוסדות השלטוניים השונים, להקפיד על מילוי מדויק של מצבור הטפסים הכרוכים בהנעת ההליכים, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים לכך ולרבות מסמכים רפואיים וחוות דעת עדכניות של מומחים.
הליך מיצוי הזכויות של בני המשפחה יכול להמשך זמן רב ולהיות כרוך בלא מעט כאבי ראש ובירוקרטיה, וכאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות לך ולילדך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 26/09/2017 12:10  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!