המומחים באתר הזכויות הרפואיות שלי מתמחים בערעורים כנגד הקטנת אחוזי נכות ונשמח לעמוד לשירותך...
כל מה שחשוב לדעת על הקטנת אחוזי נכות!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

הקטנת אחוזי נכות וכיצד ניתן לערער על ההחלטה

סובל מבעיה רפואית שגרמה לך לאובדן כושר עבודה? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין הבעיה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
אמנם, קיימת אפשרות במקרים מסוימים שבה יקטינו את אחוזי הנכות שנקבעו לך ובמידה וזה המצב, חשוב שתדע שבאפשרותך להגיש ערעור על השינוי.
רוצה לדעת מה זה אומר הקטנת אחוזי נכות ומה עליך לעשות כדי לערער על השינוי שנקבע לך?

דוגמאות למקרים דומים

אחוזי נכות - מה זה אומר?
אחוזי הנכות מחולקים לשני סוגים:
אחוזי נכות רפואית - בגין הליקוי הרפואי של המבוטח, אשר נקבעים על ידי הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
אחוזי נכות תפקודית - בגין אובדן הכושר לעבוד שאותו ליקוי רפואי גרם למבוטח, אשר נקבעים על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום של הביטוח לאומי.
לגבי עקרת בית, מדובר באופן הכושר לבצע את עבודות משק הבית.
קצבת נכות כללית לדוגמא, מותנית בין היתר בלפחות 60% אחוזי נכות הרפואית או 40% מצטברים הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% וכן בלפחות 50% אובדן כושר לעבוד.
לעומת זאת, קבלת שיקום מקצועי מותנית ב- 20% ומעלה נכות רפואית בלבד.
הקטנת אחוזי נכות
קיימת אפשרות לשנות את קביעת אחוזי הנכות וזאת לשני הכיוונים, כלומר להגדילם או להקטינם וזאת בהתאם לשינויים שחלו במצבו הרפואי של המבוטח. כלומר, בכל מקרה שהועדה הרפואית של המל"ל מתכנסת כדי לדון בקביעה מחודשת של אחוזי הנכות.
לדוגמא, במסגרת בדיקה מחודשת של אחוזי נכות זמנית ואף במקרה שהמבוטח הגיש בקשה להגדלת אחוזי הנכות שלו וכדומה, יכולה הוועדה הרפואית להגיע למסקנה, בהסתמך על ממצאי הבדיקה הרפואית שנערכה למבוטח, כי יש להקטין את אחוזי הנכות שנקבעו לו.
במקרה ואחוזי הנכות המוקטנים שנקבעו יהיו עדיין מעל לרף המינימאלי של קצבת הנכות, הדבר יתבטא רק בהקטנת סכום הקצבה. אולם במידה והם יהיו כבר מתחת לרף המינימאלי של קצבת הנכות, הדבר עלול להביא אף לביטול קצבת הנכות כולה.
יחד עם זאת, במידה והוועדה הרפואית של המל"ל החליטה משום מה להקטין את אחוזי הנכות שנקבעו לך, חשוב לדעת כי באפשרותך לערער על החלטה זו באמצעות הגשת ערר תוך 60 ימים לוועדת העררים, אשר מורכבת משלושה רופאים שאינם רופאי המוסד לביטוח לאומי.
בנוסף, ניתן גם לערער על החלטת הוועדה לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה, אם כי רק במידה ונפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה, כגון חריגה מסמכות, שיקולים זרים או התעלמות מהוראה מחייבת, להבדיל מפגם לכאורה לגבי קביעות רפואיות.
על פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור ברשות תוך 30 ימים בפני בית הדין הארצי לעבודה.
מקרי דוגמא של ערעור בגין הקטנת אחוזי נכות
במסגרת הליך עב"ל 12667-06-15 ג.ו. נ' המוסד לביטוח לאומי, אשר התנהל בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, התקיים דיון בערעור שהגיש מבוטח על החלטת הוועדה הרפואית לעררים של המל"ל, אשר קבעה כי לא נותרה לו נכות רפואית יציבה בעקבות תאונת עבודה שהוא עבר כ-6.5 שנים קודם לכן.
התיק עסק במבוטח שעבר בגיל 33 תאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה. 6 שנים לאחר התאונה קבעה לו וועדה מדרג ראשון של המל"ל כי יש לו נכות יציבה בשיעור 5% בגין פגיעה עצבית בה לקה עקב התאונה.
המבוטח הגיש על החלטה זו ערר בפני וועדת העררים של המל"ל. ועדת העררים ערכה למבוטח בדיקה רפואית, שבעקבותיה היא הודיעה למבוטח כי היא החליטה להוריד את אחוזי הנכות שלו, אולם ביכולתו להמשיך ולטעון בעניין הערר שלו.
המבוטח הודיע שהוא עומד על הערר שלו והגיש חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו. הוועדה התכנסה שוב, אולם גם הפעם היא החליטה שלא נותרה למבוטח כל נכות עקב התאונה ועקב כך הגיש המבוטח ערעור על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה.
במסגרת הערעור שלו, טען המבוטח כי וועדת העררים התכנסה בישיבתה השנייה בדיוק באותו הרכב שבו היא התכנסה בישיבתה הראשונה וכי בישיבתה השנייה הוא לא נבדק כלל.
עוד טען המבוטח שלא ייתכן שהוועדה מדרג ראשון של המל"ל וכן המומחה מטעמו מצאו אצלו נכות נוירולוגית ואילו וועדת העררים לא מצאה אצלו כל נכות וכי וועדת העררים טעתה כאשר לא הזהירה אותו בדבר אי שיתוף פעולה מלא בבדיקה הקלינית שבוצעה בישיבתה הראשונה. בנוסף, המבוטח גם עתר להחלפת הרכב וועדת העררים.
במהלך ניהול התיק, הודיע המל"ל כי הוא מסכים להשבת עניינו של המבוטח לוועדת העררים לצורך ביצוע בדיקה חוזרת וככל שתסבור הוועדה כי המבוטח אינו משתף פעולה תודיע לו על כך ותאפשר התייחסותו. עם זאת, המל"ל התנגד להחלפת הרכב הוועדה.
בית הדין קבע כי אין מקום להחליף את הרכב הוועדה, מאחר שבהתנהלות שלה אמנם נפלה טעות משפטית, משהיא לא הודיעה למבוטח כי היא מצאה שאינו משתף פעולה בבדיקה הקלינית בישיבה הראשונה ולא אפשרה לו לטעון בהקשר זה טרם מתן החלטתה.
אולם, טעות כזו מצדיקה רק את השבת התיק לוועדה, אך אין בה להצדיק החלפת הרכב הוועדה. העובדה כי נפלה טעות משפטית בהחלטתה של הוועדה, טעות הניתנת לתיקון, אין משמעותה כי קיים הכרח להחליף את הרכב הוועדה.
על פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, דרך המלך הינה להשיב את העניין לוועדה בהרכבה המקורי, כך שרק במקרים חריגים, בהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהא נעולה בעמדתה הקודמת או שהרכבה אינו נאות, יועבר העניין לוועדה בהרכב אחר.
אולם, בנסיבות המקרה הזה, לא ניתן לומר שהוועדה נעולה בעמדתה, שכן ניתן לתקן את הפגם שנפל, באמצעות בדיקה חוזרת של המבוטח.
לעומת זאת, במסגרת הליך עב"ל 8929-05-14 ש.ב. נ' המוסד לביטוח לאומי, אשר התנהל בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, הגיע בית הדין למסקנה אחרת בהתחשב בנסיבות אותו ההליך.
תיק זה עסק בעובד אשר נפגע בעת שהרים משא כבד והוכר כנפגע בתאונת עבודה, בעל אחוזי נכות בשיעור הנמוך מ-10%.
אולם, בהסתמך על רישומים רפואיים אשר העידו כי מספר חודשים לפני התאונה העובד התאשפז בבית חולים עקב כאבי גב תחתון, החליטה הועדה הרפואית של המל"ל לבצע לו לבצע ניכוי מצב קודם.
כלומר, להפחית את אחוזי הנכות שלו על סמך נכות קודמת לתאונה ולהפחית למבוטח 10% מהנכות שנקבעה לו על סמך הכאבים שהיו בגבו, דבר שהביא למעשה לביטול כל אחוזי הנכות שנקבעו לעובד.
העובד הגיש ערעור על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב וזה קבע, בהסכמת הצדדים, שהוועדה תשוב ותדון בעניין תוך התייחסות, בין היתר, לחוות דעת המומחה הרפואי מטעם המבוטח, אשר קבע כי אין כל ממצאים המעידים שלמבוטח היה מצב נכות קודם לתאונה.
אולם, וועדת העררים אשר שבה ודנה בעניינו של המבוטח, החליטה שוב לבצע לו ניכוי מצב קודם.
העובד הגיש ערעור גם על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. בערעורו טען המבוטח כי הוועדה טעתה בכך שהיא הפחיתה את אחוזי הנכות שלו רק בגלל שהוא התלונן על כאבי גב לפני התאונה וזאת ללא כל ממצאים רפואיים אשר הוכיחו שהוא סבל מנכות כלשהי לפני התאונה, שבגינה יש להפחית את אחוזי הנכות שנקבעו לו.
לטענתו, מגבלות התנועה מהם סבל לפני התאונה נבעו רק ממצב זמני חולף ולא מנכות קבועה וכי יש להורות על החלפת הרכב הוועדה מכיוון שהיא מבוצרת בעמדתה נגדו.
בית הדין ציין כי על פי ההלכה הפסוקה, מותר לבצע ניכוי מצב קודם, כלומר להפחית אחוזי נכות על סמך נכות קודמת לתאונה, רק על סמך נתונים מוכחים שאובחנו במבוטח טרם קרות התאונה ושהייתה יכולה להיקבע בגינם נכות, אם היה נבדק המבוטח על ידי הוועדה לפני קרות התאונה.
אבל, במקרה זה הוועדה ביצעה ניכוי מצב קודם על סמך רישומים רפואיים שהעידו על כאבים אצל המבוטח וזאת בשעה שכאבים כשלעצמם אינם מקנים אחוזי נכות ואילו רישום על כאבים איננו מספיק כדי לבסס ניכוי מצב קודם.
בהתאם לכך קבע בית הדין כי בהחלטת הוועדה נפל פגם משפטי המצדיק את החזרת השבת התיק לוועדה. לגבי הרכב הוועדה, גם בית הדין ציין את הכלל לפיו עניינו של המבוטח ידון על ידי אותו הרכב מקורי של הוועדה, למעט במקרים נדירים בהם יש חשש ממשי כי הוועדה תהיה מקובעת על עמדתה או שהרכב הוועדה אינו נאות.
אולם, בנסיבות אותו התיק, בית הדין הגיע למסקנה שהוועדה נעולה בהחלטתה לבצע למבוטח ניכוי מצב קודם, תוך שהיא מתעלמת מההלכה הפסוקה בעניין זה ומפסק הדין הקודם שניתן בתיק זה ועל כן אין מקום שבפעם השלישית יושב עניינו של המבוטח לוועדה באותו ההרכב.
בהתאם לכך נפסק כי עניינו של המערער יועבר לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר על מנת שתדון בעניינו מחדש וכי ההרכב החדש לא יהיה מורשה לעיין בפרוטוקולים קודמים של וועדות קודמות ואף לא בפסק הדין.

יש פתרון מהיר למצב שלך!

לצורך ערעור על הקטנת אחוזי נכות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לאי הקטנה של אחוזי הנכות.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 30/01/2017 17:21  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!