אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא החזרי מס להורה לילד נכה...
לדעת הכל על החזרי מס להורים לילד נכה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הדרך למימוש הזכויות הרפואיות שלך
ילדך סובל ממגבלה פיזית או נפשית? הנך זכאי/ת להחזרי מס רטרואקטיביים! סיוע מומחים במימוש זכויות הורים לילדים נכים, בלי בירוקרטיה ובלי כאבי ראש! החזרי מס להורים עובדים שילדיהם סובלים מנכות פיזית או נפשית עד 6 שנים רטרואקטיבית. פנה/י עוד היום לשיחת ייעוץ אישית עם מומחה למימוש זכויות רפואיות ללא כל התחייבות מצידך!
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* מתאים להורים המשלמים מס הכנסה
מוגבלותשכלית הרצףהאוטיסטי הפרעותהתנהגות נכותתפקודית החזרימס לקויותלמידה

מימוש זכויותיך לקבלת החזרי מס כהורה לילד נכה

במידה והנך הורה לילד נכה ויש לך הכנסה החייבת במס, חשוב שתדע שמגיעים לך לא מעט החזרי מס, בהתאם לקריטריונים מסוימים.
כדי לקבל את החזרי המס המגיעים לך על פי חוק עליך להגיש מסמכים וטפסים רלוונטיים למס הכנסה, שיש ביכולתם להוכיח את זכאותך.
רוצה לדעת מה משמעות החזרי המס המגיעים לך ובאיזה סכומים מדובר?

מה צריך לעשות בפועל?

מה הם החזרי המס להם זכאי הורה לילד נכה?
החזרי המס המדוברים, באים לידי ביטוי בנקודות זיכוי מס שנתיות, נקודת זיכוי הינה סוג של הטבת מס, אשר מפחיתה את סכום מס ההכנסה החל על העובד בשנת עבודה ומזכה אותו בהחזרי מס.

לדוגמא, השווי השנתי של נקודת זיכוי בשנת 2017 הינו החזר מס בגובה של 2,580 ₪.

ככלל, הורים לילד נכה זכאים ל-2 נקודות זיכוי מס שנתיות, בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה, לפיכך, בשנת 2017 יקבל הורה לילד נכה החזר שנתי בסכום של 5,160 ₪.

שווי נקודת הזיכוי מתעדכן מדי שנת מס בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

החזר המס ניתן על משכורת אחת של ההורים, אם כי ניתן גם לחלק את ההחזר בין ההורים על פי בקשתם.

אם הילד נמצא במשמרתו של אחד מההורים, ניתן לבקש שהחזר המס יינתן להורה זה בלבד.

במידה וההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי, הזכאות להחזר המס תינתן לאח או אחות של בעל הנכות, אשר מונו כאפוטרופוסים של הילד, הן לגוף והן לרכוש.

מהם הקריטריונים לקבלת החזר מס בגין ילד נכה?

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי הורה שהינו עובד תושב ישראל, שיש לו או לבן זוגו מנישואין ילד נכה, זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה, אשר יקנו לו את החזר המס.

הקריטריונים לזכאות להחזרי המס נחלקים לשתי קטגוריות: הורות לילדים ילדים קטינים עד גיל 18 וילדים בוגרים מגיל 18 ומעלה.

כאשר מדובר בילדים קטינים עד גיל 18, הזכאות תינתן להורים לילדים שעונים על לפחות אחד מהמצבים הבאים, שכוללים נכויות שונות:

ילד שאובחן על ידי נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד כמשותק באחת מגפיו, או שרופא הצהיר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו.

ילד שאובחן כעיוור על ידי רופא עיניים.

ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בהתאם לאבחון של נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד.

ילד עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה, שהופנה על ידיו וועדת השמה למסגרות של החינוך המיוחד.

ילד עם עיכוב התפתחותי בשל מחלה קשה, אשר מקבל קצבת ילד נכה או זכאי לקצבה ואינו מקבל אותה מסיבות שונות, למשל במידה הוא שוהה במוסד או מקבל סיוע אחר כגון קצבת ניידות.

כאשר מדובר בילדים בוגרים מעל גיל 18, הזכאות תינתן להורים לילדים שעונים על לפחות אחד מהמצבים הבאים:

בוגר בעל לקות למידה חמורה שהופנה על ידי ועדת השמה לאחת ממסגרות החינוך המיוחד, בהתאם לתנאי הזכאות לילדים עד גיל 18. עם זאת הזכאות תהיה תקפה עד לסיום לימודיו בתיכון.

בוגר שמקבל קצבת נכות כללית עקב נכות פיזית אשר נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.

בוגר שעונה אחר כל שלושת התנאים הבאים במצטבר:

סמוך לשולחן הוריו - כלומר, הבוגר המוגבל עדיין גר עם הוריו. עם זאת, גם מי שמתגורר מחוץ לבית הוריו, במסגרות דיור כהוסטלים או דירות בקהילה, יכול להמשיך ולהיחשב כסמוך לשולחן ההורים.

בוגר נכה שנישא לבן זוג נכה והוא עדיין תלוי בהוריו - יכול להיחשב עדיין כסמוך על שולחן הוריו, אך זאת בהתאם לנסיבות המקרה ושיקול דעת פקיד השומה.

מבחן ההכנסה, כולל הכנסות פטורות ממס - מתייחס לבוגר מוגבל יחיד, ללא בן זוג, כאשר ההכנסה החייבת שלו לא עלתה על 167,000 ש"ח נכון לשנת 2016 וכן לשנת 2017.

בוגר מוגבל עם בן זוג - במידה וההכנסה החייבת שלו לא עלתה על 267,000 ש"ח נכון לשנת 2016 ועל סך של 268,000 ₪ לשנת 2017.

סוג המוגבלות - הבוגר מוגבל באופן הבא: הוא אובחן על ידי נוירולוג כמשותק באחת מגפיו, או שרופא הצהיר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו, או עיוור בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה, או בעל מוגבלות שכלית התפתחותית, שאובחן על ידי וועדת האבחון של משרד הרווחה.

כדאי לקרוא עוד: הכל על מבחן טובה לאבחון הפרעות קשב וריכוז

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת נקודות זיכוי בגין הורות / קרוב לילד נכה?

יש לפנות לפקיד השומה שאליו משתייך העובד ולהגיש טופס 116 א' - בקשת החזר מס בגין קרוב נכה ולצרף אליו מסמכים שונים, בהתאם לכל מקרה בנפרד. את הבקשה יש להגיש בכל שנה מחדש.

יחד עם זאת, ניתן לבקש מרופא או מהמוסד לביטוח לאומי מסמך המעיד על נכות צמיתה, שאינה חולפת ולהגישו לפקיד השומה. כמו כן, ניתן לנסות לבקש מפקיד השומה אישור רב שנתי לקבלת נקודות הזיכוי להחזרי המס וזאת גם ללא מסמך מרופא או מהמוסד לביטוח לאומי.

המסמכים שיש לצרף לטופס 116 א' הינם כמפורט להלן:

כאשר נדרש אבחון רפואי, יש לצרף טופס 127 - תעודה רפואית, שימלא הרופא המומחה שמטפל בילד הנכה. הטופס צריך לכלול פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומאיזה תאריך האבחנה תקפה.

לילד הזכאי לקצבת ילד נכה - טופס 127 כאמור + העתק מההודעה שנשלחה להורים מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לקצבה זו.

לבוגר שמקבל קצבת נכות כללית אשר נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% - אישור של המוסד לביטוח לאומי על הזכאות לקצבת הנכות הכללית, טופס 3286 ועל דרגת אי הכושר.

לבוגר עיוור - תעודת עיוור / לקוי ראיה.

לבוגר משותק / משותק / עיוור / בעל פיגור שכלי, שאינו לומד בחינוך המיוחד ולא מקבל קצבת נכות כללית - הצהרת מבקש ההקלה שבעל המוגבלות סמוך על שולחנו ומסמכים המעידים על מקור וגובה ההכנסות של בעל המוגבלות ובן זוגו, אם יש לו.

פקיד השומה רשאי לדרוש מסמכים נוספים, אם ימצא זאת לנכון, על מנת לבחון את הזכאות. במידה ותנוח דעתו של פקיד השומה, הוא ייתן לעובד אישור להחזר, אותו יש למסור למעסיק.

החזר מס רטרואקטיבי בגין אי מימוש החזרי מס עבור ילד נכה

במידה והורים לילד נכה לא קיבלו את החזרי המס בגין הילד במועד, קרי במהלך שנת המס וזאת מכל סיבה שהיא, הם יהיו זכאים לבקש החזרי מס רטרואקטיבית וזאת במשך 6 שנים לאחר תום אותה שנת מס.

לשם כך יש להגיש בקשה להחזר מס בפני פקיד השומה שאליו משתייך העובד. במקרה של הגשת בקשה להחזר מס עבור יותר משנה אחת, יש להגיש בקשה להחזר מס בגין כל שנת מס בנפרד.

בקשת החזר המס לעובד שכיר נעשית באמצעות הגשת טופס 135, בצירוף טופס 106 שניתן לעובד מהמעסיק שלו ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת החזר מס בגין ילד נכה והקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.

החזר המס ישולם לעובד השכיר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת תוך שנה מיום שנערכה שומה, לאחר שהוגשה הבקשה להחזר, או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי המועד המאוחר מביניהם.

בקשת החזר המס לעובד עצמאי ונישומים אחרים שמחויבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, תיעשה באמצעות הדו"ח השנתי ובצירוף כל המסמכים אשר מעידים על זכאותו לקבלת החזר מס בגין ילד נכה והקלות אחרות שלא נלקחו בחשבון, אם ישנן.

החזר המס ישולם לעובד העצמאי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ישירות לחשבון הבנק של העובד וזאת תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח השנתי במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המועד המאוחר מביניהם.

מימוש הזכויות שלך בלי בירוקרטיה!

לצורך קבלת החזר מס עבור ילד נכה יש למלא טפסי בקשה ולהגישם למס הכנסה. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כמי שזכאי לנקודות זיכוי.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת החזר המס.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 17/07/2017 17:10  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!