אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על פגיעה ביד מדלת זכוכית כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

פגיעה ביד מדלת זכוכית כתאונת עבודה

נפצעת בידך מדלת זכוכית במסגרת עבודתך? במידה והתאונה פגעה בתפקודך השוטף וביכולת פרנסתך, המדינה מעניקה לך שלל זכויות רפואיות שיאפשרו לך לנהל אורח חיים תקין.
על מנת לממש את הזכויות עליך לגשת לרשויות המדינה עם מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים, להמתין זמן רב בתורים ארוכים, להתמודד עם הליכים בירוקרטיים מסובכים ואל מול גורמים ממשלתיים.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין הפגיעה ומה אתה צריך לעשות כדי לא לקבל דחייה מצד המוסדות הרלוונטיים?

מה עושים תכלס?

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.
מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין פגיעה ביד מדלת זכוכית במסגרת עבודה
במסגרת הליך ת"א 22743-10-11 אורה רוש נ' ג.מ. השקעות אופנה בע"מ, אשר התנהל בפני בית המשפט השלום בקרית גת, נדונה תביעה לקבלת פיצויים שהגישה עובדת אשר עבדה כמנהלת חנות של חברת האופנה גולברי קניון עזריאלי ואשר נפגעה מדלת זכוכית שקרסה והתנפצה על ידה השמאלית בעת שהיא נעלה את החנות וזאת ללא כל סיבה נראית לעין.
הפגיעה גרמה למגבלות בשורש כף יד שמאל של העובדת וכן לצלקת על היד. התביעה הוגשה על ידי העובדת כנגד המעסיק שלה, חברת הביטוח שלו וכן כנגד מי שסיפק והתקין את דלת הזכוכית.
אחריות המעסיק
העובדת טענה שיש לייחס למעסיק שלה אחריות בגין התאונה, מאחר שמחובתו לספק לה מקום עבודה בטוח וכי הוא הפר חובה זו בשני מישורים:
ראשית, המעסיק התקין את הדלת ללא בדיקה מתאימה ובין היתר הוא לא בדק שדלת הזכוכית הינה דלת בטיחותית, לא בדק מי מייצר את הדלת, לא ערך בדיקות לדלת או למתקין, לא נועץ במומחה בטיחות והזמין דלת שאיננה בטיחותית.
שנית, המעסיק לא הדריך ולא הזהיר כנדרש את העובדת בקשר לאופן סגירת הדלת, למרות שמתקין הדלת הנחה שיש לסגור הדלת בזהירות.
אולם, בית המשפט החליט שאין מקום לייחס למעסיק אחריות בגין תאונת העבודה שאירעה לעובדת, שכן על פי הפסיקה, חיי היומיום מלאים סיכונים שהינם בגדר פעילות אנוש מקובלת, אשר לעיתים מתממשים וגורמים נזקים וזאת מבלי שיוצר הסיכונים יישא באחריות בנזיקין.
למרות זאת, המעסיק איננו מבטח ולא ניתן להטיל עליו חובה מוחלטת למנוע כל סיכון, אלא רק את הסיכונים שניתן לצפותם מראש בשל אופי העבודה ואופי המקום בו מתבצעת העבודה, כאשר עם זאת, יש ונותרים סיכונים שאין אפשרות לסלקם.
לפיכך, על העובד שתובע את המעסיק להוכיח שהמעסיק התנהג התנהגות בלתי סבירה, כך שמעסיק סביר היה נוקט בדרך אחרת וקשר סיבתי ברור בין הפרת החובה לנזק שנגרם.
במקרה הנידון, לגבי טענת הרשלנות ביחס להתקנת הדלת ללא בדיקה מתאימה, מהראויות שהוצגו עלה שמתקין הדלת הינו בעל מקצוע ומוניטין ראויים, אשר מתקין דלתות דומות בעשרות חברות גדולות.
לכן, כאשר פונה מעסיק לבעל עסק מנוסה וידוע ולא מוכחת כל רשלנות בעצם הפניה לאותו בעל עסק, הרי שאין מקום לחייב את המעסיק לבדוק את פעולות הקבלן על ידי מינוי מומחה בטיחות או התערבות בשיקולים מקצועיים של הקבלן וגם אין כל מקור חוקי לדרישה כזו.
סעיף 15 לפקודת הנזיקין בנוסח החדש קובע כי מי שעושה חוזה עם אדם אחר, שאיננו עובדו או שלוחו, על מנת שיעשה למענו מעשה פלוני, לא יהיה חייב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית אותו מעשה, אלא אם התרשל בבחירת בעל חוזהו, התערב בעבודה של בעל החוזה, הרשה או אישר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק, הוא האחראי מכוח חיקוק למעשה שמסר לקבלן או אם החוזה היה שלא כדין.
העיקרון הוא כי המעסיק אינו אחראי לעוולה של קבלן עצמאי הנעשית תוך כדי ביצוע העבודה שהוטלה עליו על ידי המעסיק. אולם, במקרה הנידון, העובדת לא הוכיחה שהמעסיק התרשל בהתאם לסעיף 15 לפקודת הנזיקין.
גם לגבי טענת ההתרשלות ביחס להעדר ההדרכה, קבע בית המשפט שאין מקום לחייב את המעסיק בעניין זה, מאחר שסגירת דלת היא עניין פשוט ומתקין הדלת לא ציין כי מדובר בדלת מסוכנת או בדלת שיש לתת הנחיות מיוחדות לגבי אופן סגירתה.
אכן, אין מחלוקת כי המעסיק חייב להדריך את עובדיו בטרם שיטיל עליהם את ביצוע העבודה וזאת מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה באופן כללי ובאופן ספציפי, מאחר שבידי המעסיק נמצא הידע באשר לסיכונים מוחשיים ופוטנציאליים במקום העבודה.
עם זאת, אין מדובר באחריות מוחלטת המוטלת בגין כל סיכון באשר הוא שנוצר במהלך העבודה. במקרה זה, מאחר שמדובר בדלת שהרכיב קבלן מקצועי ומהימן, לא נמצא כי בידי המעסיק ידע עודף שאיננו בידי העובד, באשר לזהירות בסגירת הדלת.
אחריות הספק ומתקין הדלת
לגבי אחריות ספק הדלת, ציין בית המשפט כי עד היום לא נתבררו הנסיבות המדויקות אשר הובילו להתנפצות הדלת ולפגיעה בידה של העובדת וזאת למרות שדלת לא אמורה להתנפץ סתם כך ללא סיבה.
במקרה כזה יש להחיל את סעיף 41 לפקודת הנזיקין בנוסח החדש שמחיל את כלל הדבר מדבר בעד עצמו ומעביר את נטל ההוכחה מהתובע לנתבע, במילים הבאות:
"בתובענה שבה לתובע לא הייתה ידיעה או יכולת לדעת, מה היו הנסיבות שגרמו לנזק והנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע שליטה מלאה עליו ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה מתיישב יותר עם העדר נקיטת זהירות סבירה - הנטל על הנתבע להוכיח שלא התרשל."
על פי הפסיקה, על מנת שניתן יהיה להפעיל סעיף זה ולהעביר את נטל ההוכחה מהתובע לנתבע, על התובע להוכיח את קיומם של 3 התנאים המצטברים הבאים:
  • לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת מה הן הנסיבות שהביאו לאירוע נשוא התביעה
  • הנזק נגרם על ידי נכס שהיה בשליטתו המלאה של הנתבע.
  • אירוע המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע התרשל מאשר עם המסקנה שנקט זהירות סבירה. במקרה כזה יהיה על הנתבע להוכיח כי הוא לא התרשל.
בענייננו, מדובר בדלת זכוכית שהותקנה על ידי ספק הדלת שלושה ימים בלבד לפני התאונה. דלת זכוכית איננה אמורה להתנפץ סתם כך בסגירה רגילה ובהעדר הסבר מניח את הדעת להתנפצות דלת הזכוכית.
אירוע המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שמדובר באי נקיטת זהירות מספקת על ידי הספק ולכן הנטל עובר לכתפיו של הספק. בהתאם לכך קבע בית המשפט כי יש לדחות את התביעה כנגד המעסיק ולחייב את הספק בנזק שנגרם לעובדת.
חישוב הפיצויים
לגבי הנכות הרפואית, הוסכם בין הצדדים כי לעובדת תיקבע נכות אורתופדית בשיעור 7.5% וכי הנכות הפלסטית בגין הצלקת שנותרה לה תושאר לשיקול דעת בית המשפט. בית המשפט קבע כי מדובר בנכות פלסטית של כ- 5%, אולם נכות זו איננה תפקודית ולכן היא תשליך רק לגבי הנזק שאינו נזק ממון.
בסיכומו של דבר פסק בית המשפט כי על ספק הדלת לשלם לעובדת פיצויים בסך כולל של 109,000 ₪, אשר כוללים את הרכיבים הבאים: אבדן שכר לעבר 10,000 ₪, אבדן שכר לעתיד 20,000 ₪, פנסיה והפרשות סוציאליות 5,000 ₪, נזק שאינו ממון 45,000 ₪, הוצאות 2,000 ₪ ועזרה 8,000 ₪.
מסכום זה נוכו תגמולי המוסד לביטוח לאומי בסך של 32,000 ₪, כן הוצאות המעסיק וחברת הביטוח שלו בסך של 6,000 ₪ וכתוצאה מכך נפסקו לעובדת סך של 77,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות בסך של 21,240 ₪.
קרא ותדע: כיצד מחשבים אחוזי נכות!

למומחים שלנו יש פתרון

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות לנפגעי תאונות עבודה יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
הליך הבקשה עלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים ואורך זמן רב. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 06/08/2017 15:48  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!