אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא גמלת נכות מעבודה...
לדעת הכל על גמלת נכות מעבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מידע מלא על גמלת נכות מעבודה

סובל מנכות כלשהי עקב פגיעת עבודה שחווית? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין הנכות ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך. בין הזכויות, מגיעה לך גם גמלת נכות מעבודה.
על מנת לקבל גמלת נכות מעבודה עליך למלא טפסים באופן מדויק ולהגישם לגורמים הרלוונטיים במועד הקבוע על פי חוק.
רוצה לדעת מה זה אומר גמלת נכות מעבודה, איך מקבלים אותה ומה הזכויות שניתנות לך בגינה?

מה מגיע לי?

גמלת נכות מעבודה - מה זה אומר?
גמלת נכות מעבודה הינה אחת הזכויות הרפואיות שהביטוח הלאומי מעניק למי שהוכר על ידו כנפגע עבודה, עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע.
גמלת הנכות מעבודה ניתנת למי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה אשר זכאי לקבל דמי פגיעה ואשר נותרה לו נכות עקב פגיעת העבודה.
ניתן לבקש גמלת נכות מעבודה גם במידה והעובד לא תבע דמי פגיעה. עם זאת, בדרך כלל מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה, תובע ומקבל בתחילה דמי פגיעה מהביטוח הלאומי וזאת במשך התקופה שבמהלכה הוא אינו מסוגל לעבוד ועד ל-90 ימים, כלומר שלושה חודשים.

לקריאה נוספת על קבלת מעמד נכה נזקק
בתום תקופת שלושת החודשים לא יהיה הנפגע זכאי עוד לתשלום דמי פגיעה, אולם אם נותרה לו נכות עקב פגיעה בעבודה, ייתכן והוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות מעבודה, בהתאם לאחוזי הנכות הקבועים שנקבעו לו:
  • מי שהינו בעל פחות מ-9% נכות - אינו זכאי כלל לקבלת גמלת נכות מעבודה.
  • מי שהינו בעל 19%-9% נכות - זכאי למענק חד פעמי.
  • מי שהינו בעל 20% אחוזי נכות - זכאי לקצבה חודשית.
עובד שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% ומעלה, יקבל גם תעודת נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי.
כאשר העובד יגיע לגיל אשר מקנה לו זכאות לקצבת זקנה, הוא יוכל לבחור בין קבלת קצבת הנכות לקבלת קצבת הזקנה, כאשר בחירה בקבלת קצבת הזקנה תזכה אותו בנוסף גם בקבלת מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה.
הליך הבקשה לקבלת גמלת נכות מעבודה
לשם קבלת גמלת הנכות מעבודה יש להגיש את טופס ב.ל. 200 בדבר תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה.
יש לצרף לה את כל המסמכים הדרושים ולרבות כל מסמך רפואי מהרופא המומחה שטיפל בעובד במרפאת קופת חולים או בבית חולים, לגבי כל מגבלה או בעיה רפואית שהעובד ציין בטופס התביעה ואשר טרם נמסרה או הובאה לידיעת ביטוח לאומי.
את התביעה יש להגיש תוך 12 חודשים ממועד תאונת העבודה ורצוי להגישה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. גם עובד שחזר כבר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.
יש להגיש את התביעה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו של העובד. ניתן להגיש את התביעה גם בתיבת השירות של הסניף, בדואר, בפקס ואף באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
לאחר הגשת התביעה העובד יזומן לפגישה עם הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, שתקבע אם נותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה ואת דרגת הנכות וזאת בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.
הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או שני רופאים שהינם מומחים בפגיעות מסוג הפגיעה של התובע. במקרה הצורך הוועדה תידון בתביעה עם יועץ רפואי או תבקש בדיקות נוספות.
על החלטת הוועדה הרפואית מדרג הראשון, אפשר לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים וזאת מטעם העובד והן מטעם הביטוח הלאומי.
את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 ימים נוספים.
אופן ביצוע תשלום גמלת נכות מעבודה
קצבת הנכות מעבודה משולמת לנפגע העבודה בהתאם למספר אחוזי הנכות שלו. לדוגמא, מי שהינו בעל 100% נכות יקבל 100% מהקצבה ומי שהינו בעל 50% נכות יקבל מחצית הקצבה.
נכה בעל 100% נכות יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30, עד לתקרת סכום של 32,839 ש"ח לחודש, החל מיום 1.1.2014 ואילך ותקף גם לשנת 2016.
קצבת הנכות מתעדכנת בדרך כלל בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. קצבת הנכות מעבודה משולמת לנכה מדי חודש ב-28 בחודש, לזכות חשבון הבנק שלו, לפי הרשום בטופס התביעה שלו לקצבה.
חבר קיבוץ או מושב שיתופי רשאים לבקש שקצבתם תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.
אם שולמו לנפגע עבודה, שנפגע עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע דמי פגיעה, הזכאות לקצבת הנכות שלו תחל עם סיום תקופת התשלום של דמי הפגיעה.
אם לא שולמו לו דמי פגיעה, אז במקרה של נפגע תאונת עבודה, זכאותו תחל ממחרת יום הפגיעה ובמקרה של נפגע מחלת מקצוע, זכאותו תחל מהיום שבו קבעה הוועדה כי נוצרה לו נכות עקב מחלת המקצוע.
מענק הנכות מעבודה שווה לקצבה חודשית כפול 43. במידה ולאחר שנפגע העבודה קיבל את המענק הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.
מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של המבוטח לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה.

מימוש הזכויות שלך בלי בירוקרטיה!

לצורך קבלת גמלת נכות מעבודה יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונת עבודה.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 26/02/2017 12:23  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!