אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא מחלת האפילפסיה...
הכל על אפילפסיה והזכויות בגין המחלה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
הילד/ה סובל/ת מאפילפסיה?
בדקו מה מגיע לכם לקבל!
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

הזכויות בגין מחלת האפילפסיה

סובל מאפילפסיה? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין המחלה. במידה והמחלה פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך, המדינה מזכה אותך בהטבות שמטרתן לאפשר לך לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה ובפרט החזרים ממס הכנסה.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין אפילפסיה ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

מה מגיע לי?

אפילפסיה - מה זה אומר?
אפילפסיה, המכונה גם מחלת הנפילה או כפיון, הינה מחלה נוירולוגית המתבטאת בהתקפי פרכוסים שונים עקב פעילות חשמלית לא תקינה בתאי העצב במוח. התקפי הפרכוסים עלולים לגרום ללוקה בהם לבלבול, בהייה בחלל, עוויתות בידיים וברגליים ואף לאובדן ההכרה. עם זאת, בין ההתקפים אין למחלה שום סימפטומים והחולים בה מרגישים ומתפקדים באופן נורמלי לחלוטין.
המידע במוח עובר באמצעות אותות חשמליים אשר נעים במסלולים מוגדרים ובצורה מבוקרת. ההתקף האפילפטי נגרם מהתפרצות פתאומית של פעילות חשמלית בלתי מבוקרת, אשר יכולה להתרחש במוקד מסוים במוח, או להתפשט על פני כל המוח. האופן שבו באה לידי ביטוי המחלה נקבע על פי האזור במוח שבו התרחשה ההתפרצות החשמלית הבלתי תקינה ועל פי אופייה.
ההפרעה בפעילות החשמלית במוח יכולה להיגרם ממומים מולדים במוח, פגם גנטי, צלקות שנגרמו לקליפת המוח, הקורטקס, עקב חבלות, זיהומים, גידולים או אירועים מוחיים.
התקפי האפילפסיה מופיעים לרוב בספונטניים, אך ישנם גם התקפים המתרחשים בעקבות טריגר מסוים, כגון הבזקי אור, לחץ נפשי וצריכת אלכוהול.
לא ניתן לרפא את המחלה, אך ניתן לנסות לאזן ולהפחית את תדירות ההתקפים באמצעות טיפול תרופתי, אם כי במצבים חמורים של המחלה זה לא תמיד יעיל דיו.
ככל שדרגת המחלה חמורה יותר וכמות ההתקפים החוזרים ונשנים רבה יותר, כך גם נפגעת יותר איכות חייהם של הלוקים במחלה זו ויכולתם לעבוד באופן יומיומי ולהתפרנס בכבוד.
הקצבאות שאתה זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי:
בראש ובראשנה, במידה וילדך אובחן כחולה באפילפסיה, חשוב שתדע שמגיע לך לקבל החזרי מס ממס הכנסה. חולי אפילפסיה הסובלים מנכות בשיעור של 90% ומעלה בגין מחלתם או חולי אפילפסיה אשר סובלים מנכות בשיעור של 20-89% על רקע שילוב של שני ליקויים בריאותיים או יותר, זכאים להחזר חלקי של מס הכנסה, עבור שנת השומה האחרונה.
קצבת ילד נכה: קצבה אשר מיועדת לילד חולה אפילפסיה, החל מגיל 3 חודשים ועד לגיל 18.
ככלל ובדומה לנוהל של מבוגרים חולי אפילפסיה, גם הילדים מקבלי הקצבה, יזומנו לוועדה רפואית בכל תקופה, לשם הערכת מצבם והמשך קבלת הקצבה, לפי תקנות הביטוח הלאומי לילד נכה, תשע"ה-2010. ילד חולה אפילפסיה יכול להיות זכאי לקבל גמלת ילד נכה, אם הוא זקוק באופן קבוע, במשך חצי שנה לפחות, לשלושה מבין הטיפולים המפורטים בתקנות ולרבות הטיפולים הבאים:
1. טיפול יומיומי בנוגדי פרכוסים.
2. מעקב במרפאת מומחים לפחות פעם אחת.
3. אשפוז בבית חולים, למעט בחדר מיון, במשך 30 ימים לפחות בחצי השנה שקדמה להגשת התביעה.
4. ילד אשר עקב מחלה כרונית זקוק להשגחה קבועה של הזולת כדי למנוע סיכון לעצמו או לאחרים וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בגילו.
קצבת נכות כללית: קצבה אשר ניתנת לחולה אפילפסיה מגיל 18 ועד לגיל הפרישה, זאת בהתאם לשיעור ההכנסה שלו, שיעור הנכות הרפואית שנקבעה לו ושיעור אובדן הכושר שלו להשתכר ולעבוד.
לשם קבלת הקצבה יש להגיש תביעה לקצבת נכות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה, תוך 90 ימים מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות. חולה ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מיידית. לאחר מכן, יזומן החולה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, שתקבע את זכאותו לקצבה, היקפה ומשכה.
הנכות הנקבעת על ידי הוועדה הרפואית, הינה בשלב ראשון נכות זמנית בלבד ובדרך כלל, רק לאחר מספר שנים, נקבעת נכות לצמיתות.
המוסד לביטוח לאומי מזמן את מקבל הקצבה לוועדה רפואית אחת לשנתיים, על מנת לבדוק את מצבו הרפואי ובהתאם, את זכאותו להמשך קבלת הקצבה. כאשר חל שיפור במצב הרפואי, יופחת בדרך כלל גובה הקצבה המשולם או תופסק הקצבה לחלוטין.

לעומת זאת, אם חלה הרעה במצבו הרפואי של המבוטח, ייתכן וגובה הקצבה יעלה. כאשר חלה הרעה, יכול המבוטח מיוזמתו לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש הגדלת קצבה.
קצבת סיעוד: קצבה אשר מיועדת לחולה אפילפסיה שעבר כבר את גיל הפרישה. הקצבה מאפשרת לחולה לבחור את השירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בחולה בביתו, ביקור של החולה במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה. מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף, במידה והוא עומד בתנאים שנקבעו.
לשם קבלת הקצבה, יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה, לצרף חוות דעת מטעם הרופא שמטפל בחולה וכן אישורים על הכנסות. פקיד התביעות יבדוק את עמידת החולה בתנאי הזכאות הראשוניים ויתאם עם החולה מועד לביקור ביתי של מעריך מטעם הביטוח הלאומי, כדי לבדוק את יכולת התפקוד של החולה.
קצבת שירותים מיוחדים: קצבה נוספת המשולמת לחולה אפילפסיה אשר מתקשה וזקוק לסיוע של אדם אחר לצורך ביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות, של לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית או שהוא זקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.
לשם קבלת הקצבה, יש להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים של החולה, לצרף מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה. לשם קבלת ההחלטה, החולה ייבדק בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי ולאחר מכן, במקרים מסוימים, ייבדק בביתו בידי איש מקצוע, שיעריך את מידת תלותו בעזרת הזולת.
בנוסף זכאים חולי האפילפסיה להנחה בתשלומי מס הכנסה, הכנסה בתשלומי ארנונה וחשמל, הנחה בנסיעות בתחבורה ציבורית ועוד.
קרא ותדע: הכל אודות מחלת האפילפסיה אצל ילדים!

יש פתרון מהיר למצב שלך!

לצורך מימוש הזכויות הרפואיות הניתנות לחולי אפילפסיה וכדי לקבל החזר מס, יש למלא טפסי בקשה ולהגישם בפני הגורמים המתאימים. חשוב להקפיד למלא את הטפסים הללו באופן מלא ומדויק, לצרף להם את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישם במועד הקבוע על פי החוק.
כדאי שתדע שהליך הבקשה ארוך ועלול להיות כרוך בלא מעט טרטורים, אנרגיה וזמן. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבד נתקלו פעמים רבות בתורים ארוכים ואף בדחייה על הסף מצד המוסדות הבירוקרטיים וכדי שזה לא יקרה לך, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע שמבינים בתחום.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 27/02/2017 16:57  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!