אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע לנפגעי תאונות עבודה...
לדעת הכל על אירוע מוחי שהוכר כתאונת עבודה!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
זכויות לאחר
תאונת עבודה
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

אירוע מוחי שהוכר כתאונת עבודה

עברת אירוע מוחי במסגרת עבודתך? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין התאונה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
על מנת לממש את הזכויות עליך להגיש מגוון רחב של אישורים רפואיים, טפסים ומסמכים לגורמים הרלוונטיים ולהקפיד על הכללים לכך. כדי להצליח להשיג מה שמגיע לך עליך להתמודד מול רשויות המדינה, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ההמתנה עלולה להיות ארוכה ודורשת סבלנות רבה.
רוצה לדעת מה הזכויות שמגיעות לך בגין תאונת עבודה ומה אתה צריך לעשות כדי לממש אותן בדרך הכי מהירה וללא בירוקרטיה?

כל מה שחשוב לדעת על הזכויות שלך

תאונת עבודה - מה זה אומר?
תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד שכיר תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיק או מטעמו או כתאונה שאירעה לעובד עצמאי תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. מדובר באירוע פתאומי אשר נגרם לעובד על ידי גורם חיצוני אשר פוגע בו וגורם לו נזק, בגינו ניתן להגיש תביעות לקבלת פיצויים בכמה מישורים, כפי שיובהר בהמשך הדברים.
כאשר עובד שכיר עובר תאונת עבודה, באפשרותו להגיש תביעה לא רק בפני המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעסיק וזאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק, אם כי יש לקזז את תשלומי הביטוח הלאומי מתשלום הפיצויים של המעסיק.
כמו כן, יש לקחת בחשבון כי במידה והתאונה התרחשה גם עקב התרשלותו של העובד, אז ייפסק לו אשם תורם בשיעור מסוים, אשר יקוזז משיעור אחריותו של המעסיק.
מקרה דוגמא של תביעה לקבלת פיצויים בגין אירוע מוחי במסגרת עבודה
בעבר נהג המוסד לביטוח לאומי לדחות תביעות שהוגשו בפניו להכרה באירוע מוחי שהתרחש עקב אירוע דחק נפשי שהתרחש במהלך העבודה, כתאונת עבודה וזאת בהתבסס על אסכולה רפואית מסוימת אשר טענה כי אין ולא ייתכן קשר סיבתי בין אירוע דחק נפשי לאירוע המוחי וחרף קיומן של אסכולות רפואיות אחרות, אשר סתרו אותה.
פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה לגבי ערעורים שהוגשו על החלטות הביטוח הלאומי בעניין זה לא הייתה אחידה. היו פסקי דין שקיבלו אסכולה זו והיו פסקי דין שקיבלו את האסכולות שמנוגדות לה. לעומת זאת, בית הדין הארצי לעבודה דווקא אימץ את מדיניות המוסד לביטוח לאומי בעניין זה ופסק בהתאם לאסכולה הדוגלת בהעדר קשר סיבתי בין אירוע דחק נפשי לאירוע מוחי.
אבל, במסגרת פסק הדין אשר ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה ביום 13.2.2011 במסגרת הליך עב"ל 208/09 יהושע לב נגד המוסד לביטוח לאומי, שינה בית הדין הארצי את גישתו בעניין זה באופן תקדימי.
תיק זה עסק בבעל עסק עצמאי אשר לקה באירוע מוחי לאחר שפקיד הבנק שלו התקשר אליו והודיע לו על הפסקת האשראי שהבנק העמיד לרשות העסק שלו, דבר אשר היה עלול לגרום להחזרת שיקים המשוכים מעסקו.
בעל העסק ערער לבית הדין הארצי, לאחר שתביעתו להכרה באירוע המוחי שאירע לו כתאונת עבודה נדחתה הן על ידי המוסד לביטוח לאומי והן על ידי בית הדין הארצי לעבודה, לאור אותה אסכולה רפואית אשר שוללת את אפשרות הקשר הסיבתי בין אירוע הדחק הנפשי לאירוע המוחי.
אבל, בית הדין הארצי החליט לראות בתיק זה כתיק עקרוני ומינה את פרופ' אבינועם רכס כמומחה רפואי לצורך בחינת המקרה הנדון וכן לצורך בחינת מהי האסכולה הרפואית המקובלת ביותר בעניין זה. חוות דעתו של פרופ' אבינועם רכס קבעה כי האסכולה הרפואית העדכנית ביותר אשר רווחת בעניין זה דווקא קובעת כי ייתכן קשר סיבתי בין אירוע דחק נפשי לאירוע מוחי.
בית הדין הארצי החליט לאמץ את חוות דעתו של פרופ' רכס בעניין זה ובהתאם לכך הוא אף הנחה את בתי הדין האזוריים לעבודה כי בכל מקרה בו ימונה מומחה רפואי בשאלת קיום קשר סיבתי בין אירוע בעבודה ואירוע מוחי, יופנה המומחה שימונה לחוות דעתו של פרופסור רכס ויודרך בדבר קיום האסכולה העדכנית הרווחת לפיה ייתכן קשר סיבתי בין סטרס לאירוע מוחי.
וכך קבע בית הדין הארצי בפסק דינו:
"פרופ' רכס קבע בחוות דעתו, כי אירוע של דחק נפשי בלתי רגיל יכול לשמש כגורם הדחק לפרוץ אירוע מוחי, הן איסכמי והן דימומי והסביר את המנגנונים המדויקים המובילים לכך. לדעתו של פרופ' רכס, יש לבחון בכל מקרה על פי נסיבותיו, את סמיכות הזמנים בין אירוע הדחק הנפשי לבין הופעת סימני האוטם, כאשר פרק זמן סביר במקרה כזה הוא לדעתו עד ל-24 שעות, אם כי שנת לילה עלולה להחליש את קיומו של הקשר הסיבתי. פרופ' רכס הסביר, כי גם במסגרת זמן זו יש לשקול בכל מקרה ומקרה את עוצמת הדחק הנפשי ואת השפעת הדחק מול השפעה אפשרית של גורמי הסיכון הטבעיים שיש במבוטח לחלות באירוע מוחי."
הקריטריונים להכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה דומים לקריטריונים להכרה בהתקף לב/אוטם שריר הלב כתאונת עבודה. לשם כך, על העובד להוכיח קיומם של שלושה תנאים.
שלושת התנאים להכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה:
1. קיומו של אירוע חריג: קיים אירוע חריג שאירע במסגרת עבודתו, אשר אינו קורה בדרך כלל ואינו מתאים לאופי העבודה וזאת להבדיל ממתח מתמשך. חריגות האירוע שלכאורה היווה טריגר להיווצרות האירוע המוחי נבחנת באופן סובייקטיבי לגבי כל אדם ואדם, אך על הנפגע מוטלת החובה להביא ראיות אובייקטיביות התומכות בקיומו של האירוע החריג ובעוצמתו.
האירוע המלחיץ במקום העבודה צריך להיות חד פעמי, חריף בעוצמתו ובדרך כלל גם סמוך מאד למועד האירוע המוחי.
לדוגמא, קבלת ידיעה כלכלית מלחיצה לגבי העסק, כגון ביטול קווי אשראי על ידי הבנק או ביטול הזמנה גדולה ומשמעותית, קבלת הודעת פיטורין מפתיעה, ויכוח חריף בעל עוצמה רגשית רבה בין העובד לבין מעסיקו, קולגה, עובד שכפוף לו, לקוח או ספק של מקום עבודתו וכדומה.
כל אלו עלולים לגרום לעובד ללחץ חריף ומתח רב ועקב כך לעליית לחץ דמו ולאירוע מוחי. עם זאת יובהר כי עומס ולחץ עבודה מתמשך וקבוע אינו נחשב כאירוע חריג, מאחר שמטבע הדברים מדובר במצב ממושך, שגרתי וקבוע, להבדיל מאירוע חריג ויוצא דופן.
2. הוכחת קשר סיבתי: קיים קשר סיבתי רפואי בין האירוע החריג והאירוע המוחי.
3. השפעת האירוע החריג על האירוע המוחי: השפעתו של האירוע החריג שהיה בעבודה על קרות האירוע המוחי לא פחותה מאשר ההשפעה של גורמי סיכון אחרים שישנם, אם וכלל ישנם כאלה. מדובר בגורמי סיכון כגון יתר לחץ דם, היסטוריה אישית ו/או משפחתית של אירועים מוחיים וכדומה.
קרא ותדע: קבלת פטור ממס עקב אירוע מוחי!

תן לנו לעשות בשבילך את העבודה

לצורך קבלת הפיצויים יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה כנפגע תאונות עבודה.
חשוב שתדע, שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים. אנשים שניסו לקבל את המגיע להם לבדם, השקיעו לא מעט אנרגיה, זמן וכסף כאשר לא פעם, הפניה נדחתה על הסף או נותרה ללא מענה במשך זמן רב.
רוצה לחסוך את הביורוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 07/09/2017 19:57  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!